بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنياييستحتي باافزودنيهاي غيرمجازهماعتباري ب ماندگاري رابطه ها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که بر چوبه تیر باران زندگی آویزانم اما افسوس که خبری از شلیک نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیب تنگ شده است... برای تمام لحظه هایی که دلت عجیب برایم تنگ میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خودم میسوزه ........ چون حتی توی این سایت هم کسی حرفم و نمیفهمه ...... دردلامو نوشتم اما برام زده: وضعیت: غم و غصه ........ خب آخه آدم حسابی اگه غصه نداشتم که باهاتون درد و دل نمیکردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق رو باختم نه برای اینکه بازی بلد نبودم … نــــــــــه .. فقط برای اینکه خنده تو رو ببینم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها ... با هم ها و بی هم ها ... زوج و فرد ... و منی که انگار با پلاک تنهایی هیچ راهی به محدوده ی زوج و فرد ندارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیر اگر در بند و اسارت هم باشد همه از دیدنش وحشت می کنند .. من شیر درنده ای بودم ٬ اما کاری با خودم کردم  آهوهای جنگل سر به سرم می گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای جنگل پیر تازگی ها چه خبر ؟؟؟ پوزخندی زد و گفت : هیچ ٬ کابوس تبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم برگردم به روزهای کودکی… آن زمانه ای که تنها دردم زانو های زخمی ام بود.. و معنای خداحافظی تا فردا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... ای کاش این درد"عشق"هم مانند اون دردهای قدیمیه بچگی مون که با بوسه پدر و مادر خوب میشد،خوب می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا دیگر خنده ام هم دیگران را به گریه میاندازد/؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخه لبخند من در عکس روی حجله چه گریه ای دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به گذشته برنگرد سیندرلا اگر برای برداشتن کفش برمیگشت  هرگز یک پرنسس نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادته عکسهاي عروسي دوستمو داشتيم نگاه ميکرديم هي ميگفتي اين مدل رو ما هم بگيريم.بي وفا جاي من کي قراره توي اون عکسا باشه حالا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم مثل شما تنهام خیلی تنها دوست دارم ازاین به بعدیه خواهرکوچیک باشم واسه شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن آن نیست که در سینه ی خاک دفن شوم  مردن آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای روزگار ! برایم مشخص کن این بار کدام سازت را کوک کرده ای تا برایم بزنی !! میخواهم رقصم را باسازت هماهنگ کنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دنياييستحتي باافزودنيهاي غيرمجازهماعتباري ب ماندگاري رابطه ها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که بر چوبه تیر باران زندگی آویزانم اما افسوس که خبری از شلیک نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیب تنگ شده است... برای تمام لحظه هایی که دلت عجیب برایم تنگ میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه خودم میسوزه ........ چون حتی توی این سایت هم کسی حرفم و نمیفهمه ...... دردلامو نوشتم اما برام زده: وضعیت: غم و غصه ........ خب آخه آدم حسابی اگه غصه نداشتم که باهاتون درد و دل نمیکردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق رو باختم نه برای اینکه بازی بلد نبودم … نــــــــــه .. فقط برای اینکه خنده تو رو ببینم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها ... با هم ها و بی هم ها ... زوج و فرد ... و منی که انگار با پلاک تنهایی هیچ راهی به محدوده ی زوج و فرد ندارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیر اگر در بند و اسارت هم باشد همه از دیدنش وحشت می کنند .. من شیر درنده ای بودم ٬ اما کاری با خودم کردم  آهوهای جنگل سر به سرم می گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای جنگل پیر تازگی ها چه خبر ؟؟؟ پوزخندی زد و گفت : هیچ ٬ کابوس تبر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم برگردم به روزهای کودکی… آن زمانه ای که تنها دردم زانو های زخمی ام بود.. و معنای خداحافظی تا فردا بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... ای کاش این درد"عشق"هم مانند اون دردهای قدیمیه بچگی مون که با بوسه پدر و مادر خوب میشد،خوب می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا دیگر خنده ام هم دیگران را به گریه میاندازد/؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخه لبخند من در عکس روی حجله چه گریه ای دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به گذشته برنگرد سیندرلا اگر برای برداشتن کفش برمیگشت  هرگز یک پرنسس نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادته عکسهاي عروسي دوستمو داشتيم نگاه ميکرديم هي ميگفتي اين مدل رو ما هم بگيريم.بي وفا جاي من کي قراره توي اون عکسا باشه حالا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم مثل شما تنهام خیلی تنها دوست دارم ازاین به بعدیه خواهرکوچیک باشم واسه شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن آن نیست که در سینه ی خاک دفن شوم  مردن آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای روزگار ! برایم مشخص کن این بار کدام سازت را کوک کرده ای تا برایم بزنی !! میخواهم رقصم را باسازت هماهنگ کنم