بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکنی از تو تنفر دارم؟ اشتباه میکنی من به تو فکر هم نمیکنم  چون تنفر هم یه نوع احساسه و تو لیاقت هیچ احساسی رو نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی که میرانی ام و باز احمقانه میخواهمت  چه غرور بی غیرتی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســهم ِ مــا از پــریدَن... تـنـهـا در بـازی ِ کلاغ پــَر ِ عشــقمان... بـا دختر خاله هایش بـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفر برات از عــشق و دوست داشتن جـمله ساخت... اصـلأ هول نـکن! بـهش بـگو: رفــــیــق... خـنجرت کـو..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ شباهتی با یوسف پیامبر ندارم....نه پیامبرم...نه زیبایم...نه عزیزم...و نه چشم به راهی دارم.....فقط در چاه افتاده ام خدایا خودت نجاتم بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه محتاج عشقم ... نه محتاج نگاهي كه بر من بلغزد...من خودمم و حس تنهايي كه بر صد ها هوس مي ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم بی عسل چشمهایت روزگارم زهر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز با بوسه های شیرینش بیدارم میکرد،با صدای زیباش اما الان دیگه باید با صدای گوش خراش ساعت بیدار شم با غلتیدن تو رختخوابم خدا یا هیچ کسو بدون معشوق نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه میدهم،،در زیر باران،حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم،،میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوایی دو نفره بکشم...!باران نبار من نه چتر دارم نه یار!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من! از من دوری اما...... خدا تو را از من نگیرد.نمیخواهم به بی با تو بودن عادت کنم نمیخواهم فراموشت کنم تو همه زندگی من هستی اگر بروی تمام زندگی ام میرود اگر بروی زندگی نمیکنم محکوم به زندگی کردنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا انقدر دلتنگش ميشم كه اگه بفهمه مطمئنم خجالت ميكشه و بر ميگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی یادگرفتم عاشق شوم کمک کنم لبخند بزنم ببخشم خوشحال شوم سفرکنم خسته شوم امایادنگرفتم توروفراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...دلگـــــــــــــــــــــــــــــرمی  ...تنها چیزیست... ....................که این روزها.........خیـــــــــــــــلی دنبالـــــش میگردم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها یکی دیگه به اسم منم هست لطفا اشتباه نگیرین من atiهستم اما اون Ati هست من باحروف کوچیک هستم خیلی وقته عضوما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برایت نخوهم نوشت  لیاقت نوشته هایم را نداری لیاقت دلم را نداری به درک که نیستی من بی تو نیز خوشبخت ترینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری آغوشتو از من میگیری/مثل دیوونه ها تشویش دارم خودت میدونی بعد از رفتن تو/چه روزای بدی در پیش دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکنی از تو تنفر دارم؟ اشتباه میکنی من به تو فکر هم نمیکنم  چون تنفر هم یه نوع احساسه و تو لیاقت هیچ احساسی رو نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی که میرانی ام و باز احمقانه میخواهمت  چه غرور بی غیرتی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســهم ِ مــا از پــریدَن... تـنـهـا در بـازی ِ کلاغ پــَر ِ عشــقمان... بـا دختر خاله هایش بـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفر برات از عــشق و دوست داشتن جـمله ساخت... اصـلأ هول نـکن! بـهش بـگو: رفــــیــق... خـنجرت کـو..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ شباهتی با یوسف پیامبر ندارم....نه پیامبرم...نه زیبایم...نه عزیزم...و نه چشم به راهی دارم.....فقط در چاه افتاده ام خدایا خودت نجاتم بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه محتاج عشقم ... نه محتاج نگاهي كه بر من بلغزد...من خودمم و حس تنهايي كه بر صد ها هوس مي ارزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم بی عسل چشمهایت روزگارم زهر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز با بوسه های شیرینش بیدارم میکرد،با صدای زیباش اما الان دیگه باید با صدای گوش خراش ساعت بیدار شم با غلتیدن تو رختخوابم خدا یا هیچ کسو بدون معشوق نذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه میدهم،،در زیر باران،حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم،،میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوایی دو نفره بکشم...!باران نبار من نه چتر دارم نه یار!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من! از من دوری اما...... خدا تو را از من نگیرد.نمیخواهم به بی با تو بودن عادت کنم نمیخواهم فراموشت کنم تو همه زندگی من هستی اگر بروی تمام زندگی ام میرود اگر بروی زندگی نمیکنم محکوم به زندگی کردنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا انقدر دلتنگش ميشم كه اگه بفهمه مطمئنم خجالت ميكشه و بر ميگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی یادگرفتم عاشق شوم کمک کنم لبخند بزنم ببخشم خوشحال شوم سفرکنم خسته شوم امایادنگرفتم توروفراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...دلگـــــــــــــــــــــــــــــرمی  ...تنها چیزیست... ....................که این روزها.........خیـــــــــــــــلی دنبالـــــش میگردم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها یکی دیگه به اسم منم هست لطفا اشتباه نگیرین من atiهستم اما اون Ati هست من باحروف کوچیک هستم خیلی وقته عضوما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برایت نخوهم نوشت  لیاقت نوشته هایم را نداری لیاقت دلم را نداری به درک که نیستی من بی تو نیز خوشبخت ترینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری آغوشتو از من میگیری/مثل دیوونه ها تشویش دارم خودت میدونی بعد از رفتن تو/چه روزای بدی در پیش دارم