بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی کسایی مثل خودم که هفت روزه 9ساعت تمام فقط میشینم چراغ روشنشو تویاهونگاه میکنم ولی دلم نمیذاره بیشترازاین خودمو بشکنمو بهش سلام کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی بعد رفتنت همه چیزو ازم گرفتی چیزی برام نذاشتی جز یادت اما نمیدونم یادت راچه کسی از من خواهد گرفت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي خفه خواهم شد...بس كه درد هايم را نجويده قورت ميدهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به بعضی آهنگا،  به بعضی خیابونا،  به بعضی حرفا لعنتیا آدمو میبرن به روزایی که واسه از بین بردنش تو ذهنت ویرون شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج اگه میدونست که ساحل هیچ وقت دستش رو نمی گیره،  هرگز نفس نفس نمیزد برای رسیدن بهش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نبود تو با من چه کردی بیا ببین در نبودت این دل با من چه میکند.... لیلای بی همتای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی خدایا امروز را مهمان من باش به یک فنجان قهوه تلخ وقتش رسیده طعم دنیایت را بدانی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش میگفت...اما صدای بوق پشت خطی اش امانش را بریده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن من هرگز لایق ،  دوستت دارم های تو نبودم ،  ملتمسانه از تو میخواهم  دوستت دارم هایت را به کسی بگی که لایق ، دروغ هایت باشد... . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که عشق اول مخاطبشه لطف کن آدمو باشو خیانت نکن تا مخاطبت بعد تو تلافی کار تورو سر هزارتا بدبخت دیگه در نیاره مثل من که بعد اون عشق اول خیلیا شدم ولی باتمام وجود لهشون کردم اصلا هم پشیمون نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروز هایی که بودی فک میکنم نه به فرداهایی که شاید بیایی میخواهم امروز را زندگی کنم خواستی باش نخواستی نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی مخاطب تمام جملاتت من بودم...نمیدانی چه دردسختی است خلع مقام شدن‏!نمیدانی چه سخت تراست دیدن‏<‏‏<دیدن ترفیع دیگری‏>‏‏>‏‏!‏‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حالتون اگه الان تنهايين ولي تو گذشتتون تنھا نبودین الانم خاطرہ ھا ھستن اما من اجازہ ی عاشقی ندارم محرومم ازش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد... میروم.اما چمدانم را با خود نمی برم. روزهای بی تو بودن،به اندازه ی کافی: (سنگین است).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دریایی میان ماست خوشا دیدار ما در خواب چه امیدی به این ساحل خوشا فریاد زیر آب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای فرار از دنیای واقعی و دروغ هایش به دنیای مجازی پناه اوردم و وقتی به من گفتی عزیز دلم من باور کردم لعنت به تو ای دنیای مجازی که حتی گریه هایم را هم ندیدی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی کسایی مثل خودم که هفت روزه 9ساعت تمام فقط میشینم چراغ روشنشو تویاهونگاه میکنم ولی دلم نمیذاره بیشترازاین خودمو بشکنمو بهش سلام کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی بعد رفتنت همه چیزو ازم گرفتی چیزی برام نذاشتی جز یادت اما نمیدونم یادت راچه کسی از من خواهد گرفت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي خفه خواهم شد...بس كه درد هايم را نجويده قورت ميدهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به بعضی آهنگا،  به بعضی خیابونا،  به بعضی حرفا لعنتیا آدمو میبرن به روزایی که واسه از بین بردنش تو ذهنت ویرون شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج اگه میدونست که ساحل هیچ وقت دستش رو نمی گیره،  هرگز نفس نفس نمیزد برای رسیدن بهش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نبود تو با من چه کردی بیا ببین در نبودت این دل با من چه میکند.... لیلای بی همتای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی خدایا امروز را مهمان من باش به یک فنجان قهوه تلخ وقتش رسیده طعم دنیایت را بدانی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از تنهاییش میگفت...اما صدای بوق پشت خطی اش امانش را بریده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن من هرگز لایق ،  دوستت دارم های تو نبودم ،  ملتمسانه از تو میخواهم  دوستت دارم هایت را به کسی بگی که لایق ، دروغ هایت باشد... . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که عشق اول مخاطبشه لطف کن آدمو باشو خیانت نکن تا مخاطبت بعد تو تلافی کار تورو سر هزارتا بدبخت دیگه در نیاره مثل من که بعد اون عشق اول خیلیا شدم ولی باتمام وجود لهشون کردم اصلا هم پشیمون نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروز هایی که بودی فک میکنم نه به فرداهایی که شاید بیایی میخواهم امروز را زندگی کنم خواستی باش نخواستی نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی مخاطب تمام جملاتت من بودم...نمیدانی چه دردسختی است خلع مقام شدن‏!نمیدانی چه سخت تراست دیدن‏<‏‏<دیدن ترفیع دیگری‏>‏‏>‏‏!‏‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حالتون اگه الان تنهايين ولي تو گذشتتون تنھا نبودین الانم خاطرہ ھا ھستن اما من اجازہ ی عاشقی ندارم محرومم ازش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد... میروم.اما چمدانم را با خود نمی برم. روزهای بی تو بودن،به اندازه ی کافی: (سنگین است).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دریایی میان ماست خوشا دیدار ما در خواب چه امیدی به این ساحل خوشا فریاد زیر آب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای فرار از دنیای واقعی و دروغ هایش به دنیای مجازی پناه اوردم و وقتی به من گفتی عزیز دلم من باور کردم لعنت به تو ای دنیای مجازی که حتی گریه هایم را هم ندیدی