بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو برمي گردي و زندگي را از جايي که پاره شده دوباره به هم مي دوزيم. در صندوقِ خاطره ها هنوز نخ براي بخيه زدن هستـــــــــ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصير برگها نيست آدمها همينند! نفس ميدهي له ات ميکنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق این روزها اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است : " آخـــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ما به درد هم نمی خوریم،اما هرگز نفهمیدی تورا برای درد هایم نمی خواستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بهترین نعمت خداست شاید این یه فرصته واسه نزدیکی به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــه... بودم که به تو... دلــــــــــــــــــــــــــــــــــداده... بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عضه نخور ای دل بی کسم...! گریه نکن،گلم؛همه کسم...! رسم دنیا... بــــــــــــی وفاییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا خودمو بقل میکنم ومیگم گریه نکن دیوونه منکه باهاتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصبح مادرم میگوید باز که دیشب آب دهانت بالشت راخیس کرده! من لبخندمیزنم ومیگویم خداروشکر که هنوز از گریه های شبانه ام بیخبر است. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که با او اشنا شدم کاخ امال و ارزو را در دل میپروراندم حال رسیدم به ویران شدن ان کاخ عظیم افسوس که چه زود ویران شد.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی عاشقش هستی و بسیار دوستش می داری...به تو تبریگ می گویم!!! چرا که گذر زمان به من ثابت کردلامپ های کم مصرف بیشتر عمر می کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروخ که تو اس ام اس بازیام بهش میگم آبجیم  بغضم میگیره , اشک تو چشام جم میشه ! آخه گفته دیگه به من بگو آبجیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند شاد بنویس... و من یاد مردی می افتم که با سه تارش گوشه ی خیابان شاد میزد... با چشمانی خیس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارت را پشت دست من خاموش کن... بگذار این داغ نشانی باشد،  برای دیگر دل نبستن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارو رها کن...دوری و دوستی کدام است؟؟ فاصله هایند که دوستی را میبلعند،من اگر نباشم دیگری جایم را پر میکند.به همین سادگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی لعنتی دلم نگرفته از اینکه رفتی دلگیرم از همه دوست داشتنهایی که گفتی ولی نداشتی.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو برمي گردي و زندگي را از جايي که پاره شده دوباره به هم مي دوزيم. در صندوقِ خاطره ها هنوز نخ براي بخيه زدن هستـــــــــ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصير برگها نيست آدمها همينند! نفس ميدهي له ات ميکنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق این روزها اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است : " آخـــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ما به درد هم نمی خوریم،اما هرگز نفهمیدی تورا برای درد هایم نمی خواستم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بهترین نعمت خداست شاید این یه فرصته واسه نزدیکی به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــه... بودم که به تو... دلــــــــــــــــــــــــــــــــــداده... بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عضه نخور ای دل بی کسم...! گریه نکن،گلم؛همه کسم...! رسم دنیا... بــــــــــــی وفاییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا خودمو بقل میکنم ومیگم گریه نکن دیوونه منکه باهاتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصبح مادرم میگوید باز که دیشب آب دهانت بالشت راخیس کرده! من لبخندمیزنم ومیگویم خداروشکر که هنوز از گریه های شبانه ام بیخبر است. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که با او اشنا شدم کاخ امال و ارزو را در دل میپروراندم حال رسیدم به ویران شدن ان کاخ عظیم افسوس که چه زود ویران شد.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی عاشقش هستی و بسیار دوستش می داری...به تو تبریگ می گویم!!! چرا که گذر زمان به من ثابت کردلامپ های کم مصرف بیشتر عمر می کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروخ که تو اس ام اس بازیام بهش میگم آبجیم  بغضم میگیره , اشک تو چشام جم میشه ! آخه گفته دیگه به من بگو آبجیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند شاد بنویس... و من یاد مردی می افتم که با سه تارش گوشه ی خیابان شاد میزد... با چشمانی خیس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارت را پشت دست من خاموش کن... بگذار این داغ نشانی باشد،  برای دیگر دل نبستن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارو رها کن...دوری و دوستی کدام است؟؟ فاصله هایند که دوستی را میبلعند،من اگر نباشم دیگری جایم را پر میکند.به همین سادگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی لعنتی دلم نگرفته از اینکه رفتی دلگیرم از همه دوست داشتنهایی که گفتی ولی نداشتی.....