بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چانه نزن خدا من از تو  تنهاترم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصبح که بیدار میشوم سراسیمه میروم سراغ قاب عکست... نگرانم ازاینکه نکندازاینجا هم رفته باشی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مرا در آغوش میگرفت چشمانش را میبست.. نمیدانم از احساس زیادش بود یا خود را در آغوش دیگری تصور میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم تنم تلخ است !!! گویا کسی دارد جام زندگی مرا به سلامتی کس دیگری مینوشد............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدبایدبگذرد؟؟تامن درمرورخاطراتم وقتی ازکنار توردمیشوم. تنم نلرزد...بغضم نگیرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش نفرینت نمی کنم!!!همین که دیگرجایت دردعاهایم خالیست برایت کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی آدمای بی کینه که وقتی یکی رو دوست دارن هر چقدرم اذیتشون کنه هر چقدرم ناراحتشون کنه باز یادشون میره و دلشون براش تنگ میشه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم "من" از "تو" عشق نیست؛ذوق نیست؛اشتیاق نیست...  همان دلتنگی بی پایانیست که روز و شب دیوانه ام میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم را به درونم می ریزم....شانه هایم اما آرام نمی شوند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول شخص غایب  عزیزدلم حرفهات رو بگو واسمون و توی دلت نگهشون ندار،امیدوارم با گفتن حرفهات سبک شی عزیزم.منتظریم گلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زجر میکشم  تو چشمهایت را ببندد سخت است بدانم میبینی و بیخیالی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میسوزه
یه وقتایی دلت میشکنه
یه وقتایی دلت میگیره
اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که می بینم نوشته است : خواستن توانستن است آتش می گیرم ! یعنی او نخواست که نشد ؟ کسی از بچه ها منو یادشه؟؟میشه منم برگردم به جمعتون؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


از من فاصله بگیر ؛ هربار که به من نزدیک می شوی باور می کنم
هنوز می شود زندگی را دوست داشت ! 
از من فاصله بگیر ؛ خسته ام از این امیدهای کوتاه و واهی …


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا یه عکس کاره یه خنجرو راحت تر میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اون حس هایی ک نمیشه ب اشتراک گذاشت ن تو نت و ن جای دیگه! فقط باید بریزی توخودت..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چانه نزن خدا من از تو  تنهاترم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصبح که بیدار میشوم سراسیمه میروم سراغ قاب عکست... نگرانم ازاینکه نکندازاینجا هم رفته باشی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مرا در آغوش میگرفت چشمانش را میبست.. نمیدانم از احساس زیادش بود یا خود را در آغوش دیگری تصور میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم تنم تلخ است !!! گویا کسی دارد جام زندگی مرا به سلامتی کس دیگری مینوشد............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدبایدبگذرد؟؟تامن درمرورخاطراتم وقتی ازکنار توردمیشوم. تنم نلرزد...بغضم نگیرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش نفرینت نمی کنم!!!همین که دیگرجایت دردعاهایم خالیست برایت کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی آدمای بی کینه که وقتی یکی رو دوست دارن هر چقدرم اذیتشون کنه هر چقدرم ناراحتشون کنه باز یادشون میره و دلشون براش تنگ میشه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم "من" از "تو" عشق نیست؛ذوق نیست؛اشتیاق نیست...  همان دلتنگی بی پایانیست که روز و شب دیوانه ام میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم را به درونم می ریزم....شانه هایم اما آرام نمی شوند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول شخص غایب  عزیزدلم حرفهات رو بگو واسمون و توی دلت نگهشون ندار،امیدوارم با گفتن حرفهات سبک شی عزیزم.منتظریم گلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زجر میکشم  تو چشمهایت را ببندد سخت است بدانم میبینی و بیخیالی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میسوزه
یه وقتایی دلت میشکنه
یه وقتایی دلت میگیره
اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که می بینم نوشته است : خواستن توانستن است آتش می گیرم ! یعنی او نخواست که نشد ؟ کسی از بچه ها منو یادشه؟؟میشه منم برگردم به جمعتون؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


از من فاصله بگیر ؛ هربار که به من نزدیک می شوی باور می کنم
هنوز می شود زندگی را دوست داشت ! 
از من فاصله بگیر ؛ خسته ام از این امیدهای کوتاه و واهی …


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا یه عکس کاره یه خنجرو راحت تر میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اون حس هایی ک نمیشه ب اشتراک گذاشت ن تو نت و ن جای دیگه! فقط باید بریزی توخودت..