بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم راروی همین دیوار مجازی می نویسم! ازلج تو...ازلج خودم... که حاضرنبودیم یک این ها راواقعی به هم بگوییم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بی احساس خوبی میشه اسمتو بدونم وچندسالته؟ فداتشم چ کمکی ازم برمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشـــق نيستــم... ـفقط وقتـــي حرف تو مي شود... دلم سيــگار مي خواهـــد... تا بغضــم را با دود قورت بدهم... هميــــــن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به کبریت نیست سیگار را که بر روی لبانم میگذارم به درد هایم که فکر میکنم ...خودش آتیش میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه ب امدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيغ روزگار شاهرگ "کلامم" را چنان بريده ، که سکوتم "بند" نمي آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که براي تنــها نــبودنم ، آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ، برايت بــه زميـــن بکوبــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارَت که با من تمام شد ، پرت کن بیرون مرا . .. راحت ترم … تا بگویی دوستت دارم . . به دروغ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوني که دوستت داره زندگيشو پات ميريزه که فقط شاديتو ببينه حالا تويي که دوست داشته ميشي هزارتا ناز ميکني براش !!!! واقن متسفم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نباشی ........ تا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه؟؟؟؟؟؟؟ اونوقته که میفهمی باید با کی باشی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگربستی محکم نبند.....مراقب باش گره ی کورنزنی, اومیرود وتومیمانی ویک گره ی کور*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص بي احساس ميشه خاطراتتوبنويسي البته اگه ناراحت ميشي ببخشيدها اگه دوست داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش میگن هوا " دو نفرست " .... ! اما نمی دونن من با خودم" تنهایی یک نفر " هم نیستیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره پدرم..... دیروزبرایم شربت اشتهاآورگرفته بود..... نمیداندکه من غمهارامیخورم و سیرمیشوم... لایک*باباجونم خیلی تنهام *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونيد تنهايي يعني چي؟؟؟ يعني يه پر از بالشت در بياري اما هيچكي نباشه بكني تو دماغش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نرنــــــــــج… نه مغــــــرورم نه بي احســـــاس… فقط خســــته ام… خسته از اعتــــــمادي بيــــجا … !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم راروی همین دیوار مجازی می نویسم! ازلج تو...ازلج خودم... که حاضرنبودیم یک این ها راواقعی به هم بگوییم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بی احساس خوبی میشه اسمتو بدونم وچندسالته؟ فداتشم چ کمکی ازم برمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشـــق نيستــم... ـفقط وقتـــي حرف تو مي شود... دلم سيــگار مي خواهـــد... تا بغضــم را با دود قورت بدهم... هميــــــن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی به کبریت نیست سیگار را که بر روی لبانم میگذارم به درد هایم که فکر میکنم ...خودش آتیش میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه ب امدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيغ روزگار شاهرگ "کلامم" را چنان بريده ، که سکوتم "بند" نمي آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که براي تنــها نــبودنم ، آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ، برايت بــه زميـــن بکوبــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارَت که با من تمام شد ، پرت کن بیرون مرا . .. راحت ترم … تا بگویی دوستت دارم . . به دروغ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوني که دوستت داره زندگيشو پات ميريزه که فقط شاديتو ببينه حالا تويي که دوست داشته ميشي هزارتا ناز ميکني براش !!!! واقن متسفم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نباشی ........ تا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه؟؟؟؟؟؟؟ اونوقته که میفهمی باید با کی باشی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگربستی محکم نبند.....مراقب باش گره ی کورنزنی, اومیرود وتومیمانی ویک گره ی کور*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص بي احساس ميشه خاطراتتوبنويسي البته اگه ناراحت ميشي ببخشيدها اگه دوست داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همش میگن هوا " دو نفرست " .... ! اما نمی دونن من با خودم" تنهایی یک نفر " هم نیستیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره پدرم..... دیروزبرایم شربت اشتهاآورگرفته بود..... نمیداندکه من غمهارامیخورم و سیرمیشوم... لایک*باباجونم خیلی تنهام *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونيد تنهايي يعني چي؟؟؟ يعني يه پر از بالشت در بياري اما هيچكي نباشه بكني تو دماغش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نرنــــــــــج… نه مغــــــرورم نه بي احســـــاس… فقط خســــته ام… خسته از اعتــــــمادي بيــــجا … !!!