بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از متن هایم را با بُغض نوشته ام!.!.! لُطفاً با درد بخوانید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ خـــدايــــــــــا ☞  شــــايــَد بــــاوَرِت نــَشه... ... وَلـــــــي ▪▪ ▪▪  ❂ مـَــنـــم هــَستمـــــــــــا ❂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میشود تنها بود... وقتی دوست داشتنت از پیش من جم نمیخورد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُرُستِه پِست هایـ بَروبَچـ تنهاییـ کَمـ لایــک میخورِه وَلیـ ناب لایکــ میخورهـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دلو زدم گرفت خودشو برام... گفتم نباشی دق می کنم چه بی اعتنا شد... حالا میدانم صداقت با بعضیا فقط خود انسانو کوچیک میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیــــــــادی ساکت شــــــــــده ام ، نمی دانــــــم چـــــــرا حرفــــــــهایم، به جـــــــــــــای گلو از چشمهایم بیرون می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا... همه چیز دست به دست هم میدن تا تو را غرق در خاطراتت کنند یه اهنگ خاص... دو خط شعر... کمی هوای پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♚✘ﻫـــــــــــﯿﭻ ﮐﺲ ﻟﯿﺎﻗــــــﺖ ﺗﮏ ﭘﺮﯼ ﻧــــﺪﺍﺭﻩ . . .✘☜ >ﺍﻟـــــــــــﮑﯽ ﺩﻭﺭ ﺧـــــﻮﺩﺗﻮﻧـــﻮ ﺧـــــــــــﺎﻟﯽ ﻧﮑــــﻨﯿــﺪ . . . .✘✘←←↓ ∅??ﺩﻭﺭﻩ ﻫـــــﻢ ﺑﯿــــــﺸﺘﺮ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕـــــــــــﺬﺭﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی که بدونم داری بهم دروغ میگی. بعد من بهت بگم جون من راست میگی؟ و تو بگی آره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کـــــــــــمی خدا میخواهد… کمی سکـــــــــــوت­… کمی دل بریدن میخواهد… کمی اشک… کمی بهت… کمی آغوش آسمانی… کمی دور شدن از این آدمها… کمی رسیدن به خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــاران .. فـــقط .. همین جایی از قصّه ، که من ایستاده ام می بـــارد ! دو قدم این طرف تر .. دو قدم آن طــرف تر .. همیشه آفــتـاب است ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــــــــــشہ اونـــــے کـــــــــه شیطــــــــــون تَره... ‌هــــــــــواے قلبــــــــــش بــــــــــارونے تــــــــــره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــووی شَهــــــری که اَبـــریــــــه "هــــــــواش". . .  بَـــــد میـــــشه اگــــه بِـــشــــی درگیــــر "شبـــــــاش". . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمی دانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﮕــﮧ ﻧـﮧ ﺑَﺤﺚ ﻣﯿﮑُﻨـ ـﻢ ﻧـﮧ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺨـ ـﻮﺍﻡ ﻧـﮧ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿـ ـﺪَﻡ ﻧـﮧ ﺩُﻧﺒﺎﻝ ﺩَﻟﯿﻞ ﻣﯿﮕـ ـﺮﺩﻡ ...ﻧـﮧ ﺩَﻟﯿﻞ ﻣﯿـ ـﺎﺭَﻡ ﻓﻘـ ـﻂ ﻭَ ﻓﻘـ ـﻂ ﻣﯿﺒﯿﻨـ ـﻢ ﺳُﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑُﻨـ ـﻢ ﻭ ﻓﺎﺻِﻠـــﮧ ﻣﯿﮕﯿــ ـﺮَﻡ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب در بسترم با دیوار هم خواب میشوم کاش یک شب کسی بیاید و مچم را بگیرد!!! این است رسم تنهایی....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از متن هایم را با بُغض نوشته ام!.!.! لُطفاً با درد بخوانید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ خـــدايــــــــــا ☞  شــــايــَد بــــاوَرِت نــَشه... ... وَلـــــــي ▪▪ ▪▪  ❂ مـَــنـــم هــَستمـــــــــــا ❂

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه میشود تنها بود... وقتی دوست داشتنت از پیش من جم نمیخورد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُرُستِه پِست هایـ بَروبَچـ تنهاییـ کَمـ لایــک میخورِه وَلیـ ناب لایکــ میخورهـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دلو زدم گرفت خودشو برام... گفتم نباشی دق می کنم چه بی اعتنا شد... حالا میدانم صداقت با بعضیا فقط خود انسانو کوچیک میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیــــــــادی ساکت شــــــــــده ام ، نمی دانــــــم چـــــــرا حرفــــــــهایم، به جـــــــــــــای گلو از چشمهایم بیرون می آیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا... همه چیز دست به دست هم میدن تا تو را غرق در خاطراتت کنند یه اهنگ خاص... دو خط شعر... کمی هوای پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♚✘ﻫـــــــــــﯿﭻ ﮐﺲ ﻟﯿﺎﻗــــــﺖ ﺗﮏ ﭘﺮﯼ ﻧــــﺪﺍﺭﻩ . . .✘☜ >ﺍﻟـــــــــــﮑﯽ ﺩﻭﺭ ﺧـــــﻮﺩﺗﻮﻧـــﻮ ﺧـــــــــــﺎﻟﯽ ﻧﮑــــﻨﯿــﺪ . . . .✘✘←←↓ ∅??ﺩﻭﺭﻩ ﻫـــــﻢ ﺑﯿــــــﺸﺘﺮ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕـــــــــــﺬﺭﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی که بدونم داری بهم دروغ میگی. بعد من بهت بگم جون من راست میگی؟ و تو بگی آره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کـــــــــــمی خدا میخواهد… کمی سکـــــــــــوت­… کمی دل بریدن میخواهد… کمی اشک… کمی بهت… کمی آغوش آسمانی… کمی دور شدن از این آدمها… کمی رسیدن به خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــاران .. فـــقط .. همین جایی از قصّه ، که من ایستاده ام می بـــارد ! دو قدم این طرف تر .. دو قدم آن طــرف تر .. همیشه آفــتـاب است ! . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــــــــــشہ اونـــــے کـــــــــه شیطــــــــــون تَره... ‌هــــــــــواے قلبــــــــــش بــــــــــارونے تــــــــــره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــووی شَهــــــری که اَبـــریــــــه "هــــــــواش". . .  بَـــــد میـــــشه اگــــه بِـــشــــی درگیــــر "شبـــــــاش". . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمی دانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﮕــﮧ ﻧـﮧ ﺑَﺤﺚ ﻣﯿﮑُﻨـ ـﻢ ﻧـﮧ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺨـ ـﻮﺍﻡ ﻧـﮧ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿـ ـﺪَﻡ ﻧـﮧ ﺩُﻧﺒﺎﻝ ﺩَﻟﯿﻞ ﻣﯿﮕـ ـﺮﺩﻡ ...ﻧـﮧ ﺩَﻟﯿﻞ ﻣﯿـ ـﺎﺭَﻡ ﻓﻘـ ـﻂ ﻭَ ﻓﻘـ ـﻂ ﻣﯿﺒﯿﻨـ ـﻢ ﺳُﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑُﻨـ ـﻢ ﻭ ﻓﺎﺻِﻠـــﮧ ﻣﯿﮕﯿــ ـﺮَﻡ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب در بسترم با دیوار هم خواب میشوم کاش یک شب کسی بیاید و مچم را بگیرد!!! این است رسم تنهایی....