بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کم اووردم دنیات دکمه ی (EXIT) نداره؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* بی احساس وقتی احساساتی میشه... هنوز دلگـــــــــیرم و این یعـــــــنیــــــــــــــــــ دلم گیر توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــســتــگــی ...... و تـــنـــهــایـــی ...... دوتـــا عضو ثابت که باهمن همیشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کجای بازی ما اشتباه بودکه تودیگر همبازی من نیستی ومن هنوز گرگم به هوای تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است!دوست بداری وگمان کنی دوستت دارد درحالی که او یگانه هستیه تو باشد وتو یکی از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!ی چیزی میگم ولی دلگیر نشو!!!!! به خودت قسم دنیات ته نامردیه..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی یه روز خوب میاد؟ کی یه روزی میاد که وقتی درد داریم یکی بیاد و بشه شریک دردامون ،نه قاطیه دردامون کی یه روز خوب میاد؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مردم تو این روزا یه حس تلخم/دیگه احساسی نیس تو ای جسم سردم وختی امثال تو همشون آهن پرستن/این جوری ترجیح دادیم که ما پیاده باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آدمی تنهاتر از آن است که سکوتش می‌گوید... گاه تنهایی تنهاتر از آن است که دیده شود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ولی من میتونم.... سخته ولی من میتونم ... این جمله رو اینقد میگم تا که.... فراموشت کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز دلم خودت را میخواهد  نه خیالت را........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا ... ،  سر َم به شانه ات نمی رسد برای ِ گریستن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم خیلی غلط می کند ... ، ولی چه کنم ... ؟! دل َم تو را می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر ما نیست ! بعضی ها خودشان میخواهند که یادگار شوند نه ماندگار . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني شب داخل بيمارستان بدون همراه باشي.هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انســـان زمـانیســت که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کم اووردم دنیات دکمه ی (EXIT) نداره؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* بی احساس وقتی احساساتی میشه... هنوز دلگـــــــــیرم و این یعـــــــنیــــــــــــــــــ دلم گیر توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــســتــگــی ...... و تـــنـــهــایـــی ...... دوتـــا عضو ثابت که باهمن همیشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کجای بازی ما اشتباه بودکه تودیگر همبازی من نیستی ومن هنوز گرگم به هوای تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است!دوست بداری وگمان کنی دوستت دارد درحالی که او یگانه هستیه تو باشد وتو یکی از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!ی چیزی میگم ولی دلگیر نشو!!!!! به خودت قسم دنیات ته نامردیه..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی یه روز خوب میاد؟ کی یه روزی میاد که وقتی درد داریم یکی بیاد و بشه شریک دردامون ،نه قاطیه دردامون کی یه روز خوب میاد؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مردم تو این روزا یه حس تلخم/دیگه احساسی نیس تو ای جسم سردم وختی امثال تو همشون آهن پرستن/این جوری ترجیح دادیم که ما پیاده باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آدمی تنهاتر از آن است که سکوتش می‌گوید... گاه تنهایی تنهاتر از آن است که دیده شود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ولی من میتونم.... سخته ولی من میتونم ... این جمله رو اینقد میگم تا که.... فراموشت کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز دلم خودت را میخواهد  نه خیالت را........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا ... ،  سر َم به شانه ات نمی رسد برای ِ گریستن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم خیلی غلط می کند ... ، ولی چه کنم ... ؟! دل َم تو را می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر ما نیست ! بعضی ها خودشان میخواهند که یادگار شوند نه ماندگار . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني شب داخل بيمارستان بدون همراه باشي.هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ انســـان زمـانیســت که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن