بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آتش بازي ميكنم و همه ميگويند: "احمق دور شو ميسوزي..." اما عزيزكم اين از همه جا بي خبرها كه نميدانند... از وقتي تو رفتي آتش برايم چه نسيم خنكي شده......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه رفتي ديگه برات اشك نميريزم....آخه ميگن گريه پشت سر مسافر شئون نداره....پس برو به سلامت....حالا كه اشك هاي شور و شومم را بدرقه راحت نميكنم ميدانم روزي باز خواهي گشت....منتظرتم عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــشیمــان اند کفشهــایم که این همه راه را ،  راه آمــدنــد با نیامــدن هایت ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بغض… گریه ی پنهان دلم آن هنگام که می فشاری گلویم را کو ؟ کجاست که ببیند انعکاس نامش به میان چشمانم پیداست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟! شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم... تو چیستی،که من از موج هر تبسم تو؛ بسان قایق سرگشته،روی گردابم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامن دوست میشوی....؟ که ترابه اکتشاف معادن اندوهم ببرم درتونل های طولانی تنهایی ام بگردانمت...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار فروش ِ گوشه ی خیابان هم فهمید و تو هنوز نمیدانی من دود میشوم این سیگارها بهانه است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط …….. اگر میفهمیدی….. حرفهایم به همین راحتی که می خوانی نــــوشته نشده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه نگاهی دلم را میلرزاند و نه صدایی... تندیسی از خودم ساختم با همان لبخند همیشگی و دلی سنگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حآل امروز مرآ تنهآ كسي ميفهمد..... كه تمآم فاصله هآ را دويده امآ نشآني ديگر از تو نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد درد نه گفتنیست نه شنیدنی و نه نوشتنی درد کشیدنیست همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان ها که میگویند دوری و دوستی.... یا طعم دوستی رانچشیده اند و یا درد دوری را نکشیده اند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متل یک سکوت تلخ چه ساده باختم میان بی توجهی های تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز را فراموش میکردی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امســـــال! بهــــــار بی تــــو یعنی "پاییـــــز"...تقویم به گور پدرش میخندد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوش به حــال اونــایی که تــو دنیـــای واقــِعی اونقـــدر ســرشون شُلــوغه که وقــت نمی کنــن بیـــان دنیــای مجـــازی!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آتش بازي ميكنم و همه ميگويند: "احمق دور شو ميسوزي..." اما عزيزكم اين از همه جا بي خبرها كه نميدانند... از وقتي تو رفتي آتش برايم چه نسيم خنكي شده......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه رفتي ديگه برات اشك نميريزم....آخه ميگن گريه پشت سر مسافر شئون نداره....پس برو به سلامت....حالا كه اشك هاي شور و شومم را بدرقه راحت نميكنم ميدانم روزي باز خواهي گشت....منتظرتم عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــشیمــان اند کفشهــایم که این همه راه را ،  راه آمــدنــد با نیامــدن هایت ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بغض… گریه ی پنهان دلم آن هنگام که می فشاری گلویم را کو ؟ کجاست که ببیند انعکاس نامش به میان چشمانم پیداست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟! شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم... تو چیستی،که من از موج هر تبسم تو؛ بسان قایق سرگشته،روی گردابم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامن دوست میشوی....؟ که ترابه اکتشاف معادن اندوهم ببرم درتونل های طولانی تنهایی ام بگردانمت...؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار فروش ِ گوشه ی خیابان هم فهمید و تو هنوز نمیدانی من دود میشوم این سیگارها بهانه است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرام تر میشدم فقط و فقط …….. اگر میفهمیدی….. حرفهایم به همین راحتی که می خوانی نــــوشته نشده اند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه نگاهی دلم را میلرزاند و نه صدایی... تندیسی از خودم ساختم با همان لبخند همیشگی و دلی سنگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حآل امروز مرآ تنهآ كسي ميفهمد..... كه تمآم فاصله هآ را دويده امآ نشآني ديگر از تو نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد درد نه گفتنیست نه شنیدنی و نه نوشتنی درد کشیدنیست همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان ها که میگویند دوری و دوستی.... یا طعم دوستی رانچشیده اند و یا درد دوری را نکشیده اند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متل یک سکوت تلخ چه ساده باختم میان بی توجهی های تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز را فراموش میکردی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امســـــال! بهــــــار بی تــــو یعنی "پاییـــــز"...تقویم به گور پدرش میخندد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوش به حــال اونــایی که تــو دنیـــای واقــِعی اونقـــدر ســرشون شُلــوغه که وقــت نمی کنــن بیـــان دنیــای مجـــازی!!!