بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد چشمات.ياد خندهات. ياد حرفات. و.... ايناست که داره ديوونم ميکنه نه ياد آوري رفتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد صداها رو هم کنار عکساشون قاب کرد روی دیوار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده هـوا خـوب اسـت بـیـا بـرویـم کـمـی قـدم بـزنیـم نـگـران نباشـ دوبـاره بـاز می گـردانـمـت بـه قـاب عـکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برایت عجیب باشد این همه ارامشم، خودمانی میگویم... به اخر که برسی فقط نگاه میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران ساده دل من که قسم های تو باور کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کسی نیستم که وقتی میگم میرم بگه : " نرو " کسی رو میخوام که وقتی گفتم میرم بگه : صب کن منم باهات بیام، تنها نرو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میمیرم  مثه قلب چراغ نور تو بودی  کی منو از تو جدا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدای نفسم نمی آید....... به دار کشیده است مرا بغض نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــم گفتـم از “خـــــیرش” مـی گــذرم شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص شـدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تنهایی آرام " : انشالله روزهایی که پیش رو داری روزهایی باشه که دوست داری، و در آینده همراهی داشته باشی که در کنارش احساس آرامش کنی.و به تمامی آرزوهای قشنگت برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی می آمد حال و هوای این روزهایمان را می کشیدقآبش میکردیمدر جمعه بازار مُفت میفروختیم!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم افتخار ميكنم! كم اثر ترين ماده ي مخدر دنيام! اونكه معتادم بود مثل آب خوردن تركم كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أونكه يه وقتي تنها كسم بود تنها بناهه دل بي كسم بود تنهام كذاشت و رفت إز كنارم إز درد دوريش من يبقر ارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انــتظــار هیــچ کــس نــیســتم اما هــنوز وقــتی نــویز مــوبایل روی اسپــیکر مــی افتد دلــم می لرزد شــاید تـو بــاشی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکه دستش را انقدر محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود... دستانت را خسته نکن.محکم یا ارام/تو هم فردا تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق... اینی که امروز از حقارتش شرمنده میشی و افسوس میخوری همونه که یه روزی به خودشو غرورش خیلی مینازیدی من شبیه همون آدمم فقط از نوع عاشقش!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد چشمات.ياد خندهات. ياد حرفات. و.... ايناست که داره ديوونم ميکنه نه ياد آوري رفتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد صداها رو هم کنار عکساشون قاب کرد روی دیوار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برات تنگ شده هـوا خـوب اسـت بـیـا بـرویـم کـمـی قـدم بـزنیـم نـگـران نباشـ دوبـاره بـاز می گـردانـمـت بـه قـاب عـکس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برایت عجیب باشد این همه ارامشم، خودمانی میگویم... به اخر که برسی فقط نگاه میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران ساده دل من که قسم های تو باور کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کسی نیستم که وقتی میگم میرم بگه : " نرو " کسی رو میخوام که وقتی گفتم میرم بگه : صب کن منم باهات بیام، تنها نرو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میمیرم  مثه قلب چراغ نور تو بودی  کی منو از تو جدا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدای نفسم نمی آید....... به دار کشیده است مرا بغض نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــم گفتـم از “خـــــیرش” مـی گــذرم شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص شـدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تنهایی آرام " : انشالله روزهایی که پیش رو داری روزهایی باشه که دوست داری، و در آینده همراهی داشته باشی که در کنارش احساس آرامش کنی.و به تمامی آرزوهای قشنگت برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی می آمد حال و هوای این روزهایمان را می کشیدقآبش میکردیمدر جمعه بازار مُفت میفروختیم!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم افتخار ميكنم! كم اثر ترين ماده ي مخدر دنيام! اونكه معتادم بود مثل آب خوردن تركم كرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أونكه يه وقتي تنها كسم بود تنها بناهه دل بي كسم بود تنهام كذاشت و رفت إز كنارم إز درد دوريش من يبقر ارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انــتظــار هیــچ کــس نــیســتم اما هــنوز وقــتی نــویز مــوبایل روی اسپــیکر مــی افتد دلــم می لرزد شــاید تـو بــاشی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکه دستش را انقدر محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود... دستانت را خسته نکن.محکم یا ارام/تو هم فردا تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق... اینی که امروز از حقارتش شرمنده میشی و افسوس میخوری همونه که یه روزی به خودشو غرورش خیلی مینازیدی من شبیه همون آدمم فقط از نوع عاشقش!