بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شبهایی که تا نیمه شب برای به دست آوردن دلت برنامه ریختم.. ولی زمانه نامرد حتی اجازه نداد برنامه هایم را عملی کنم :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــقـدرگـفـت دورت بـگـردم و دورم گـشـت تـا بـه خـودم اومـدم دیـدم دورم زده و رفـتـه …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی بـود اون بـکی هـم بـود از بـدشـانـسـی یـکی دیگه هم یـواشکی بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اگه هزار بار هم از اوّل تا آخرلیست شماره های موبایلت رو نگاه کُنی نتونی یک نفر رو پیدا کُنی که باهاش درد دل کُنی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی ! سکوت کنی ! فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری ! تموم که شد بغلش کنی و اروم . در گوشش بگی : با من نجنگ ، من دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ، ور نه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود ؟ زنده را تا زنده است قدرش بدان ، ور نه بر سنگ مزارش کوزه گل چیدن چه سود ؟ "برای تمامی از میان رفتگان 5صلوات"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتي منم ميرم.تو از کنار من رفتي .من از ياد تو ميرم.واقعا اين انصافه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا دوستم نداشته باش!از آخرين باري كه دوستم داشتند خيلي سخت گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه ها هميشه روز دلگير کننده اي بود.ولي از وقتي رفتي بد تر شده برام مخصوصا وقتي فکرشو ميکنم با کس ديگه بيروني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از نیمه شبی که بیدار شوم تو را بخواهم و پاکت سیگارم خالی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته که برای دیدن تو ، اول باید چشمهایم را ببندم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾــــﻨــــﺠــــﺎ ﺯﻧــــﺪﮔــــﯽ ﮐــــﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣــــﺮﺩﻥ ﺳــــﺨــــﺘــــﺭﻩ !!!!!!!!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مثل حرف هایش نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر یا شور می‌زند  یا تنگ می‌شود  یا می‌شکند  آخر هم مهر سنگ بودن …می‌خورد روی پیشانی‌اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـر فرصتی بـرای پیامک دادن نیست دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیـــم دلتنگیت در هیچ پیامی نمیگنجد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــه وقــتـایــی بـــه جـایــی مــیـرسـی کـــه خـــسـتـگــیـت"دَر " نـمـیـشــه ؛" درد " مـیـشــه....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شبهایی که تا نیمه شب برای به دست آوردن دلت برنامه ریختم.. ولی زمانه نامرد حتی اجازه نداد برنامه هایم را عملی کنم :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــقـدرگـفـت دورت بـگـردم و دورم گـشـت تـا بـه خـودم اومـدم دیـدم دورم زده و رفـتـه …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی بـود اون بـکی هـم بـود از بـدشـانـسـی یـکی دیگه هم یـواشکی بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اگه هزار بار هم از اوّل تا آخرلیست شماره های موبایلت رو نگاه کُنی نتونی یک نفر رو پیدا کُنی که باهاش درد دل کُنی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی ! سکوت کنی ! فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری ! تموم که شد بغلش کنی و اروم . در گوشش بگی : با من نجنگ ، من دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ، ور نه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود ؟ زنده را تا زنده است قدرش بدان ، ور نه بر سنگ مزارش کوزه گل چیدن چه سود ؟ "برای تمامی از میان رفتگان 5صلوات"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتي منم ميرم.تو از کنار من رفتي .من از ياد تو ميرم.واقعا اين انصافه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا دوستم نداشته باش!از آخرين باري كه دوستم داشتند خيلي سخت گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه ها هميشه روز دلگير کننده اي بود.ولي از وقتي رفتي بد تر شده برام مخصوصا وقتي فکرشو ميکنم با کس ديگه بيروني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از نیمه شبی که بیدار شوم تو را بخواهم و پاکت سیگارم خالی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته که برای دیدن تو ، اول باید چشمهایم را ببندم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾــــﻨــــﺠــــﺎ ﺯﻧــــﺪﮔــــﯽ ﮐــــﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣــــﺮﺩﻥ ﺳــــﺨــــﺘــــﺭﻩ !!!!!!!!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مثل حرف هایش نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است دیگر یا شور می‌زند  یا تنگ می‌شود  یا می‌شکند  آخر هم مهر سنگ بودن …می‌خورد روی پیشانی‌اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـر فرصتی بـرای پیامک دادن نیست دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیـــم دلتنگیت در هیچ پیامی نمیگنجد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــه وقــتـایــی بـــه جـایــی مــیـرسـی کـــه خـــسـتـگــیـت"دَر " نـمـیـشــه ؛" درد " مـیـشــه....!!!