بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينطوری نميشه بايد يه غريق نجات هميشه همراهم باشه غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نيس .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــه مـــــــژده ای نـــــــه مســــیحا نفســـی و نــــه آمــــدنی! ایــن شــــــد کــه بــه فــــال بی اعتــــــقادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت آسمان.... بغضت که میشکند همه خوشحال میشوند... بغض من که میشکند همه میگویند: چته باز..!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه من بهت بگم: بذار به درد خودم بمیرم!! اما تو نذار بمیرم......... شعور داشته باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سلامتــــی اونایـــی کــه از تنهایـــی شونـــه که الان تو ایــنـجــان وگـــرنه الان بایـــد تو بغـــَــــل عشقــــشون میـبــــودن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلامتی اونیکه تو هـر پـیکش دنـبال عشقش مـیگرده .. امـّا لـب های عـشقش مـــّزه ی مـشروب یکـی دیگه ست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی گاهی آرزو میکنی یک نفر اسمت را صدا کند..  حتی اشتباهی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه عادت کرده بودم که توتنهایی بمونم ولی وقتی تورو دیدم...دیگه گفتم نمیتونم ...تازه عادت کرده بودم که باشم تنهای تنها...تاکه دیدمت دلم گفت تویی اون عشق تو رویا...تازه عادت کرده بودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده کنار میکشم هرچند پای من هیچوقت در میان نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس با من نیست ! مانده ام تا به چه اندیشه کنم ! مانده ام در قفس تنهایی ! در قفس میخوانم: چه غریبانه شبیست شب تنهایی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد عشق تو رو من با گی بگم....همه دردا که آخه گفتنی نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بدنم جایی برای خط کشیدن ندارد  پس کی تمام میشود روزهای بی تو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر که آدمها را بيشتر ميشناسم.......... تنهايى ام دلچسب تر ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ميمردم..... دوباره زنده ميشدم و ميديدم که هيچکس دور خانه اش ديوار نکشيده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگير نبودم تنها... ميخواستم دستت را بگيرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز دیگری شروع شد؛امروز را با نبودت چه کنم؟! روزهایه بیهوده زیادی در راه است؛من با آن روزها چه کنم؟! فکر این همه عمر دیوانه ام میکند؛خدایا جانم را بگیر....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينطوری نميشه بايد يه غريق نجات هميشه همراهم باشه غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نيس .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــه مـــــــژده ای نـــــــه مســــیحا نفســـی و نــــه آمــــدنی! ایــن شــــــد کــه بــه فــــال بی اعتــــــقادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت آسمان.... بغضت که میشکند همه خوشحال میشوند... بغض من که میشکند همه میگویند: چته باز..!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه من بهت بگم: بذار به درد خودم بمیرم!! اما تو نذار بمیرم......... شعور داشته باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سلامتــــی اونایـــی کــه از تنهایـــی شونـــه که الان تو ایــنـجــان وگـــرنه الان بایـــد تو بغـــَــــل عشقــــشون میـبــــودن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلامتی اونیکه تو هـر پـیکش دنـبال عشقش مـیگرده .. امـّا لـب های عـشقش مـــّزه ی مـشروب یکـی دیگه ست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی گاهی آرزو میکنی یک نفر اسمت را صدا کند..  حتی اشتباهی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه عادت کرده بودم که توتنهایی بمونم ولی وقتی تورو دیدم...دیگه گفتم نمیتونم ...تازه عادت کرده بودم که باشم تنهای تنها...تاکه دیدمت دلم گفت تویی اون عشق تو رویا...تازه عادت کرده بودم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده کنار میکشم هرچند پای من هیچوقت در میان نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس با من نیست ! مانده ام تا به چه اندیشه کنم ! مانده ام در قفس تنهایی ! در قفس میخوانم: چه غریبانه شبیست شب تنهایی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد عشق تو رو من با گی بگم....همه دردا که آخه گفتنی نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بدنم جایی برای خط کشیدن ندارد  پس کی تمام میشود روزهای بی تو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر که آدمها را بيشتر ميشناسم.......... تنهايى ام دلچسب تر ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ميمردم..... دوباره زنده ميشدم و ميديدم که هيچکس دور خانه اش ديوار نکشيده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگير نبودم تنها... ميخواستم دستت را بگيرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز دیگری شروع شد؛امروز را با نبودت چه کنم؟! روزهایه بیهوده زیادی در راه است؛من با آن روزها چه کنم؟! فکر این همه عمر دیوانه ام میکند؛خدایا جانم را بگیر....