بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرمـ از تمام قهوهـ های تلخــــــــــــــــــــــــــــی کِهـ تورا قسمتـِ… فالــــــــــــــــــــم نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُـرده آن اسـت کـه احـسـاس نـدارد … مــا امّـا …مُـرده تـریــم … احـسـاس داریـم … او را کـه مـیـخـواهـیـم نــداریـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن زانـو هـایم را بـه آغـوش کـشیده بـودم .. وقـتی تو بـرای آغـوش ِ او زانــو زده بــودی ..  عـشق لـعنتی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنیا پرسیدم بد بخت تر از من کسی هست؟ سرشو انداخت پایین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که همه میگن تو اونی نیستی که من میبینم و باید از تو دل بکنم حرفشنو باز به مسخره میگیرم و میگم <<لیلی را باید از چشم مجنون دید>> اونوقت تو ساده از من میگذری سر هیچ و پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـدت هـاســت احــسـاس مـیکــنم کــر و لال شــدم . . !!! ایـن روزهـا صــدای احــسـاسـاتـم را فــقـط صــفـحـه ی کـیــــــــبـوردم مـی شــنود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت راازگرگ بیاموز! گرگ با همنوعان خود شکارمیکند.. خومیگیردوزندگی میکند ولی…. موقع خواب یک چشم خود رابازمیگذارد گویی گرگ معمای رفاقت راخوب درک کرده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگی دست به خودکشی زد و در وصیت خود نوشته بود پوستم را بسوزانید تا هیچوقت شغالی در ان نقش ما را بازی نکند تا نفرین بره ای پشت سرمان باشد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم،فقط کمی تنهایم... همین چرا نگاه میکنی؟ تنها ندیده ای؟ به من نخند.من هم روزگاری عزیزدل کسی بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايم گذاشتي و تنهايت گذاشتند... آري.... اين است رسم دنيا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که تو آنجا باشی بودن و نفس کشیدنم کافیست، آرزویی دیگر اوج بی انصافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو نيستي زندگي براي چه؟ وقتي تو نيستي عاشقي براي كه؟ وقتي حضورت چاره ساز زندگيست... با نبودت اي عزيزم عاشقي براي كيست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دلم میخواد یکی ازم اجازه بخواد که بیاد تو تنهاییم …. و من اجازه ندم ! و اون بی تفاوت به مخالفتم بیاد تو و آروم بغلم کنه و بگه مگه من مردم که تنها بمونی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه بچه های این بخش :: يادتون باشـــه ازاین به بعد هر کـــي بهـتون گـفت “عاشقتم” ازش بپرســـين تا ساعت چند ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی هست که دیگه کم میاری از اومدن ها، رفتنها، شکستنها... جایی که فقط و فقط میخوای یکی باشه، یکی بمونه که نره، واسه همیشه کنارت باشه، من الان اونجام.....! تو کجایی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرمـ از تمام قهوهـ های تلخــــــــــــــــــــــــــــی کِهـ تورا قسمتـِ… فالــــــــــــــــــــم نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُـرده آن اسـت کـه احـسـاس نـدارد … مــا امّـا …مُـرده تـریــم … احـسـاس داریـم … او را کـه مـیـخـواهـیـم نــداریـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن زانـو هـایم را بـه آغـوش کـشیده بـودم .. وقـتی تو بـرای آغـوش ِ او زانــو زده بــودی ..  عـشق لـعنتی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنیا پرسیدم بد بخت تر از من کسی هست؟ سرشو انداخت پایین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که همه میگن تو اونی نیستی که من میبینم و باید از تو دل بکنم حرفشنو باز به مسخره میگیرم و میگم <<لیلی را باید از چشم مجنون دید>> اونوقت تو ساده از من میگذری سر هیچ و پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـدت هـاســت احــسـاس مـیکــنم کــر و لال شــدم . . !!! ایـن روزهـا صــدای احــسـاسـاتـم را فــقـط صــفـحـه ی کـیــــــــبـوردم مـی شــنود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت راازگرگ بیاموز! گرگ با همنوعان خود شکارمیکند.. خومیگیردوزندگی میکند ولی…. موقع خواب یک چشم خود رابازمیگذارد گویی گرگ معمای رفاقت راخوب درک کرده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگی دست به خودکشی زد و در وصیت خود نوشته بود پوستم را بسوزانید تا هیچوقت شغالی در ان نقش ما را بازی نکند تا نفرین بره ای پشت سرمان باشد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم،فقط کمی تنهایم... همین چرا نگاه میکنی؟ تنها ندیده ای؟ به من نخند.من هم روزگاری عزیزدل کسی بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايم گذاشتي و تنهايت گذاشتند... آري.... اين است رسم دنيا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که تو آنجا باشی بودن و نفس کشیدنم کافیست، آرزویی دیگر اوج بی انصافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو نيستي زندگي براي چه؟ وقتي تو نيستي عاشقي براي كه؟ وقتي حضورت چاره ساز زندگيست... با نبودت اي عزيزم عاشقي براي كيست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دلم میخواد یکی ازم اجازه بخواد که بیاد تو تنهاییم …. و من اجازه ندم ! و اون بی تفاوت به مخالفتم بیاد تو و آروم بغلم کنه و بگه مگه من مردم که تنها بمونی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه بچه های این بخش :: يادتون باشـــه ازاین به بعد هر کـــي بهـتون گـفت “عاشقتم” ازش بپرســـين تا ساعت چند ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی هست که دیگه کم میاری از اومدن ها، رفتنها، شکستنها... جایی که فقط و فقط میخوای یکی باشه، یکی بمونه که نره، واسه همیشه کنارت باشه، من الان اونجام.....! تو کجایی؟