بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بغض بیدی نشسته که خیال میکرد با این بادها نمیلرزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بد است جدا شدن ازکسی که حتی دوست نداری1لحظه بی او به زندگی ادامه بدهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداااااااااا ... اجازه ! من دلم بسته به زنجیر غمت ... نگاه نکن به جرم من ... نگاه بکن به کرمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحت نباش! من بعداز تو ھر شب گریہ میکنم،ھر روز سکتہ میکنم و ھر ثانیہ مےمیرم!! اصلا نگران نباش،حتے یک لحظہ ھم راحت نمےنشینم کہ تو عذاب بکشے!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب درخواب ناگهان خدا درگوشم گفت:تورا چه به عشق؟گفتم چرا؟گفت تودر خوابی و عشقت درآغوش دیگری!لبخندی زدم وگفتم خدایا این مخلوق آفریده توست:شایدتو خوابی وخبر از رسم دنیانداری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی که نباشی هوا سرد است و دلگیر؛ پیش بینی هواشناسی به درک! او هواشناس است ؛من عاشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که می شود... نبودن هایت را زیر بالشتم میگذارم و شجاعتم را زیر سوال می برم! دوام می آورم تا فردا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... چرا تا زنده ایم روانمان را شاد نمی کنی؟! همینکه مردیم... شاد روانمان می کنی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دستهایت" مال من نیست اگر بود که "اشکهایم" بر روی گونه نمی خشکید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت ارزو کردم که چشمانت اگر تر شد به شوق ارزو باشد نه تکرارغم دیروز!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گستاخی خیالم راببخش که لحظه ای یادت رارها نمیکند!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم دارم به این نتیجه می رسم که بغض من از سنگه چون هر چی گریه می کنم نمیشکنه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای که اینچنین بیخیال ما شدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسي ميفهميد وقت دلتنگي وزن يک آه!!!چقدر سنگين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز و روزگاری میگفتی بر روی چشمانم جا داری...پس چه شد؟؟؟من اضافه وزن پیدا نکردم که از چشمانت افتادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــهانه گـــــــیر زبــــــــــان نفهم … دلـــــــــــم را مـیگویـــــــــــــم … ! آخــــــــر تــــورا از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم … .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بغض بیدی نشسته که خیال میکرد با این بادها نمیلرزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بد است جدا شدن ازکسی که حتی دوست نداری1لحظه بی او به زندگی ادامه بدهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداااااااااا ... اجازه ! من دلم بسته به زنجیر غمت ... نگاه نکن به جرم من ... نگاه بکن به کرمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحت نباش! من بعداز تو ھر شب گریہ میکنم،ھر روز سکتہ میکنم و ھر ثانیہ مےمیرم!! اصلا نگران نباش،حتے یک لحظہ ھم راحت نمےنشینم کہ تو عذاب بکشے!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب درخواب ناگهان خدا درگوشم گفت:تورا چه به عشق؟گفتم چرا؟گفت تودر خوابی و عشقت درآغوش دیگری!لبخندی زدم وگفتم خدایا این مخلوق آفریده توست:شایدتو خوابی وخبر از رسم دنیانداری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی که نباشی هوا سرد است و دلگیر؛ پیش بینی هواشناسی به درک! او هواشناس است ؛من عاشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که می شود... نبودن هایت را زیر بالشتم میگذارم و شجاعتم را زیر سوال می برم! دوام می آورم تا فردا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... چرا تا زنده ایم روانمان را شاد نمی کنی؟! همینکه مردیم... شاد روانمان می کنی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دستهایت" مال من نیست اگر بود که "اشکهایم" بر روی گونه نمی خشکید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت ارزو کردم که چشمانت اگر تر شد به شوق ارزو باشد نه تکرارغم دیروز!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گستاخی خیالم راببخش که لحظه ای یادت رارها نمیکند!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم دارم به این نتیجه می رسم که بغض من از سنگه چون هر چی گریه می کنم نمیشکنه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای که اینچنین بیخیال ما شدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسي ميفهميد وقت دلتنگي وزن يک آه!!!چقدر سنگين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز و روزگاری میگفتی بر روی چشمانم جا داری...پس چه شد؟؟؟من اضافه وزن پیدا نکردم که از چشمانت افتادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــهانه گـــــــیر زبــــــــــان نفهم … دلـــــــــــم را مـیگویـــــــــــــم … ! آخــــــــر تــــورا از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم … .