بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدا در گوشم گفت: دیگه بســــــــــه!!بارانم از اشک چشم هایت خجالت میکشه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا چراغی روشنه از ترسِ تنها بودنِ ! ای ترسِ تنهاییه من اینجا چراغی روشنِ ... اینجا یکی از حسِ شب احساسِ وحشت میکنه هروز از حسِ سکوت با کوه صحبت میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد ... به هرکی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم ... آره عمو این نظامِ روزگاره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز مادره ولی من اینقدر دورم که حتی نمیتونم امروز یه شاخه گل ببرم بزارم رو قبرش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتـــی اون ســـربازی که انقد به عشــقش نامه فرستاد کــــــــه... دختره عــــاشق پســـتـچی شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بفهمم  کلاهی که سرم گذاشتی  از سر کی برداشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قلبـــی نوشته بود: "شکستنی ست، مواظب باشید..." ولــــی من روی قلبـــم نوشتم: "شکســــته است، راحت باشیــد..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درقلب خودبنويس هرروزبهتر از ديروزاست... ماامديم بازندگي كردن قيمت پيدا كنيم نه به قيمتي كه شده زندگي كنيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر وفت دارم برای تو و چقدر وقت نداری برای من... چقدر دلم میگیرد از این تنگی وقت که حتی وقت نمیکنی دلتنگ شوی برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها اینقدر دلم میگیره که دادمیزنم خدا من دیگه سوختم بازی نمیکنم منو تعویض کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام لعنتی میفهمی؟ اما اشک نمیریزم پنهان شده ام پشت لبخندی که درد میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب است دلم نمیدانم هر روز که میگذرد به تو نزدیکتر میشوم یا بیشتر از دستت میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل رز سرخ را خشک کرده ام بعد از دعا کردن هر روز به او نگاه میکنم با خودم عهد کرده ام اگر مال من شدی این گل زیبا را به تو بدهم و اگر ....رفتی....او را ازبین ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي اينجاهم دلتنگي ها وتنهايي هايم "تاييد نمي شود‏"‏‏!‏ هيچ کس راندارم؛ميخواهم دردهايم رافريادبزنم ولي نميگذارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن هـمـه تـنـهـایـــی ... سـهـم مـن نـیـسـت خـدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بي من!!! تومني هم نمي ارزد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدا در گوشم گفت: دیگه بســــــــــه!!بارانم از اشک چشم هایت خجالت میکشه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا چراغی روشنه از ترسِ تنها بودنِ ! ای ترسِ تنهاییه من اینجا چراغی روشنِ ... اینجا یکی از حسِ شب احساسِ وحشت میکنه هروز از حسِ سکوت با کوه صحبت میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد ... به هرکی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم ... آره عمو این نظامِ روزگاره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز مادره ولی من اینقدر دورم که حتی نمیتونم امروز یه شاخه گل ببرم بزارم رو قبرش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتـــی اون ســـربازی که انقد به عشــقش نامه فرستاد کــــــــه... دختره عــــاشق پســـتـچی شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بفهمم  کلاهی که سرم گذاشتی  از سر کی برداشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قلبـــی نوشته بود: "شکستنی ست، مواظب باشید..." ولــــی من روی قلبـــم نوشتم: "شکســــته است، راحت باشیــد..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درقلب خودبنويس هرروزبهتر از ديروزاست... ماامديم بازندگي كردن قيمت پيدا كنيم نه به قيمتي كه شده زندگي كنيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر وفت دارم برای تو و چقدر وقت نداری برای من... چقدر دلم میگیرد از این تنگی وقت که حتی وقت نمیکنی دلتنگ شوی برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها اینقدر دلم میگیره که دادمیزنم خدا من دیگه سوختم بازی نمیکنم منو تعویض کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام لعنتی میفهمی؟ اما اشک نمیریزم پنهان شده ام پشت لبخندی که درد میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب است دلم نمیدانم هر روز که میگذرد به تو نزدیکتر میشوم یا بیشتر از دستت میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل رز سرخ را خشک کرده ام بعد از دعا کردن هر روز به او نگاه میکنم با خودم عهد کرده ام اگر مال من شدی این گل زیبا را به تو بدهم و اگر ....رفتی....او را ازبین ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي اينجاهم دلتنگي ها وتنهايي هايم "تاييد نمي شود‏"‏‏!‏ هيچ کس راندارم؛ميخواهم دردهايم رافريادبزنم ولي نميگذارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن هـمـه تـنـهـایـــی ... سـهـم مـن نـیـسـت خـدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بي من!!! تومني هم نمي ارزد...