بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهــــــــــــــى بدانى چه مــــــــــــى کشم ؟ فقط یکبار سیــــــــــــــگار را از آن طـــــــــــرف که مـــــــــــى سوزد بکـــــــش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران فراموشند بگذار در گوشت بگویم...میخواهمت... این خلاصه ی تمام عاشقانه هایم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد يعني : تو دلت پر از حرفه ولي نتوني به عشقت بزني . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درد نوشته ها نه دلنشی اند نه زیبا یک مشت حرف زخم خورده اند که بغض دارند که نشانی دردناک عشقی ناکام هستند و تنها مخاطبش غایب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل دلبستگی ها خستگیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترسم که با دیگری خو کنی ... تو با من چه کردی که با او کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور.. این روزها هم میگذرد.. روزی نیز خنده بر لبان ما جاری خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر ی شب این غصه ها سوی چشامو میبره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره . .دوست دارم نازار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد از این روزها!! این روزها که اسم دارند,شماره دارند,تعطیلی دارند,هفته و ماه و سال دارند اما افسوس که روح ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نبودم حتی یک دقیقه با تنهایی که بهترین رفیقه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... آنقدرواقعیت داری که دستهایم هوایت رادرآغوش میگیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هابهانه است فقط می نویسم گه یادآوری کنم بیادتم...باورش باتو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دور شده ای که چشمانم حتی خواب آمدنت را نمیبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقدر تازگی دارد برایم روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم و شبهایی که از نیامدنش دلگیر نمیشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های پاک خطا نمیکنند فقط سادگی میکنند و امروز سادگی بزرگترین خطای دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یاریم کن اگرجایی چیزی راشکستم دل نباشد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهــــــــــــــى بدانى چه مــــــــــــى کشم ؟ فقط یکبار سیــــــــــــــگار را از آن طـــــــــــرف که مـــــــــــى سوزد بکـــــــش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران فراموشند بگذار در گوشت بگویم...میخواهمت... این خلاصه ی تمام عاشقانه هایم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد يعني : تو دلت پر از حرفه ولي نتوني به عشقت بزني . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درد نوشته ها نه دلنشی اند نه زیبا یک مشت حرف زخم خورده اند که بغض دارند که نشانی دردناک عشقی ناکام هستند و تنها مخاطبش غایب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل دلبستگی ها خستگیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترسم که با دیگری خو کنی ... تو با من چه کردی که با او کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور.. این روزها هم میگذرد.. روزی نیز خنده بر لبان ما جاری خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر ی شب این غصه ها سوی چشامو میبره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره . .دوست دارم نازار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد از این روزها!! این روزها که اسم دارند,شماره دارند,تعطیلی دارند,هفته و ماه و سال دارند اما افسوس که روح ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نبودم حتی یک دقیقه با تنهایی که بهترین رفیقه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... آنقدرواقعیت داری که دستهایم هوایت رادرآغوش میگیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هابهانه است فقط می نویسم گه یادآوری کنم بیادتم...باورش باتو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دور شده ای که چشمانم حتی خواب آمدنت را نمیبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقدر تازگی دارد برایم روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم و شبهایی که از نیامدنش دلگیر نمیشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های پاک خطا نمیکنند فقط سادگی میکنند و امروز سادگی بزرگترین خطای دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یاریم کن اگرجایی چیزی راشکستم دل نباشد.