بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی در آغـوشم آرام مـیگرفت .. چـشمـانش را مـی بست .. نـمیدانم از احـساسش بـود .. یـا خود را در آغـوش ِ دیـگری تـصور مـیکرد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه تنها نميمونی من تنها رو دعا كن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرش یه روز قلب تو دیگه حتی اسممو از یاد میبره پنجره ها رو باز میکنی تو.خاطره هامو باد میبره.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رووووزها 'مجنون' هم که بشـــوی 'لیلی ات'را میبرنـــد با "ماشین شاســــی بلنـــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار سال هم كه زنداني باشي  ازاد ك شوي دلم را مي دزدي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ای نیست اما ضربه ی اخر را "خدایم" زد ! آن زمان که برای رفتنت استخاره کردی و "خوب" آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عطر تنت رو میخوام به باد هم التماس می کنم؛ خدا که جای خود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم دوباره گریست... بگذار بگرید!!! و بداند هر انچه خواست همیشه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون میگذرد غمی نیست... ولی تا بگذرد راهی طولانیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها مهم ترین حرف میان دو نفر همانی ست که هرگز به هم نمی گویند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سکوت سنگین تو سر به سرم می گذارد... ادامه اش بدهی عاشق تر می شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن “برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه "حالت چطوره؟" و تو جواب میدی "خوبم!" ، کسی باشه که محکم بغلت کنه و آروم تو گوشت بگه: "میدونم خوب نیستی..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم تازه کابوس هایم شروع می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است جان ب فدای"چشم"تو این چه نگاه کردن است؟؟؟؟ جان من اینجوری نگام نکن...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم که تو بخوانى، اما حیف دیگران عاشقانهاى مرا میخوانند و تو.حتى نگاه نمیکنی... :( :(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی در آغـوشم آرام مـیگرفت .. چـشمـانش را مـی بست .. نـمیدانم از احـساسش بـود .. یـا خود را در آغـوش ِ دیـگری تـصور مـیکرد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه تنها نميمونی من تنها رو دعا كن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرش یه روز قلب تو دیگه حتی اسممو از یاد میبره پنجره ها رو باز میکنی تو.خاطره هامو باد میبره.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رووووزها 'مجنون' هم که بشـــوی 'لیلی ات'را میبرنـــد با "ماشین شاســــی بلنـــــد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار سال هم كه زنداني باشي  ازاد ك شوي دلم را مي دزدي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ای نیست اما ضربه ی اخر را "خدایم" زد ! آن زمان که برای رفتنت استخاره کردی و "خوب" آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عطر تنت رو میخوام به باد هم التماس می کنم؛ خدا که جای خود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم دوباره گریست... بگذار بگرید!!! و بداند هر انچه خواست همیشه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون میگذرد غمی نیست... ولی تا بگذرد راهی طولانیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها مهم ترین حرف میان دو نفر همانی ست که هرگز به هم نمی گویند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سکوت سنگین تو سر به سرم می گذارد... ادامه اش بدهی عاشق تر می شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن “برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه "حالت چطوره؟" و تو جواب میدی "خوبم!" ، کسی باشه که محکم بغلت کنه و آروم تو گوشت بگه: "میدونم خوب نیستی..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم تازه کابوس هایم شروع می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است جان ب فدای"چشم"تو این چه نگاه کردن است؟؟؟؟ جان من اینجوری نگام نکن...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم که تو بخوانى، اما حیف دیگران عاشقانهاى مرا میخوانند و تو.حتى نگاه نمیکنی... :( :(