بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه که نیستم کلید را همان دم در زیر گلدان همیشگی مان گذاشته ام رؤیایت اگر آمد پشت در نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتن بری دانشگاه نظرت عوض میشه،توقعهات بالا میره،اصن فراموشش میکنی! ترم ها یکی یکی رد میشن؛اما یادت همچنان سبزه... عشقت در قلبم همیشگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دلت گرفت وحس کردی خیلی تنهایی برو بالای کوه وداد بزن هنوز امیدی هست؟بعد یه صدایی میشنوی که میگه....هست....هست...هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعـــــای بی تفاوتـــــی سختــــــ است! آن هـــــم نسبت به کســــــی که زیباتریــــن حس دنیــــا را با اوووووو تجربـــه کردیــــــــــ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ببازی،تمام احساس پاکت را و هنوز نفهمیده باشی اصلا دوستت داشت یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر خواستنی داشتنی نیست هر داشتنی خواستنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو حقی نداری بخوای بد بشی بامن ازین فکر رفتن باید رد بشی با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی آغوشی که تسلیم منه...حس تند نفساتو دوس دارم سرگذاشتن روی بالشو فقط...به هوای تو و با تو دوس دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا زیادی ساکت شده ام حرفهایم نمیدانم چرا به جای گلو...از چشمهایند بیرون میایند.... لعنت به تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینی میمونه که توش بنزین نیست تا هر وقت بخوای میتونی توش بمونی ولی تو رو به جایی نمی رسونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخم ها هست که هر روز باید روشونو باز کنی و نمک بپاشی... تا یادت نره که سراغ بعضی ادما نباید رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چند ماهه ام را عاشقانه دوست دارم! لال بودن را ترجیح میدهم وقتی کسی نیست عمق درد پنهان شده در حرفهایم را حس کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مرگ است و مرگ است زندگی پس درود برمرگ و مرگ بر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده . . . پنجره را باز نکن ، امروز دلم می خواهد غمگین باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از مرگم چشمهايم را خاک نکنيد ... "واقعن منتظرند" ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته حسرت خنده هاي هميشگيت بمونه رو دل خونوادت ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه که نیستم کلید را همان دم در زیر گلدان همیشگی مان گذاشته ام رؤیایت اگر آمد پشت در نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتن بری دانشگاه نظرت عوض میشه،توقعهات بالا میره،اصن فراموشش میکنی! ترم ها یکی یکی رد میشن؛اما یادت همچنان سبزه... عشقت در قلبم همیشگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت دلت گرفت وحس کردی خیلی تنهایی برو بالای کوه وداد بزن هنوز امیدی هست؟بعد یه صدایی میشنوی که میگه....هست....هست...هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعـــــای بی تفاوتـــــی سختــــــ است! آن هـــــم نسبت به کســــــی که زیباتریــــن حس دنیــــا را با اوووووو تجربـــه کردیــــــــــ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ببازی،تمام احساس پاکت را و هنوز نفهمیده باشی اصلا دوستت داشت یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر خواستنی داشتنی نیست هر داشتنی خواستنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو حقی نداری بخوای بد بشی بامن ازین فکر رفتن باید رد بشی با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی آغوشی که تسلیم منه...حس تند نفساتو دوس دارم سرگذاشتن روی بالشو فقط...به هوای تو و با تو دوس دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا زیادی ساکت شده ام حرفهایم نمیدانم چرا به جای گلو...از چشمهایند بیرون میایند.... لعنت به تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینی میمونه که توش بنزین نیست تا هر وقت بخوای میتونی توش بمونی ولی تو رو به جایی نمی رسونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخم ها هست که هر روز باید روشونو باز کنی و نمک بپاشی... تا یادت نره که سراغ بعضی ادما نباید رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چند ماهه ام را عاشقانه دوست دارم! لال بودن را ترجیح میدهم وقتی کسی نیست عمق درد پنهان شده در حرفهایم را حس کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مرگ است و مرگ است زندگی پس درود برمرگ و مرگ بر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مچاله شده ام در خودم با بوی سیگار و طعم تلخ چای مانده . . . پنجره را باز نکن ، امروز دلم می خواهد غمگین باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از مرگم چشمهايم را خاک نکنيد ... "واقعن منتظرند" ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته حسرت خنده هاي هميشگيت بمونه رو دل خونوادت ...