بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی کســی تنهـــا نبــاشــه میــذاره میــره !!! وقتـــی تنـــها شــد بــرمیــگـــرده و تـــو اینــجـــور مـــواقع بــایــد گفـــت:* هـــرررری... *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا بـه هـیـچ حـرفـی نـمـیـخـنـدم ...جـز حرف های عـاشـقـانه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی یـه زن سـیـگـار کـشـیـد ؛ یـعنی دیـگـه گـریه جـواب نـمـیده . . .و وقـتی مردی اشـک ریخت بـدون کـار از سـیگار کـشـیدن گـذشـته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُدایــا .. ای کــاش یـبار مـیگفتی .. " ای کـسانـی کـه ایـمان آورده اید ، حــالـتون چـطوره؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم نگو نظر لطفته چون نظر لطفم نیست،  نظر دلمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم عاشق کسی شومو تو برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت یعنی جدایی،اما تهش یه نیازه مبهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردش بود دلم را برایش سوزاندم" گرمش که شد با خاکتسرش نوشت"خداحافظ" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه هایم میزنی تا تنهاییم را تکان داده باشی!به چه دل خوش کرده ای؟تکاندن برف از شانه های آدم برفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا گریه هم آدمو آروم نمیکنه... به قول معروف... خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تراست کارم از گریه گذشته ست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم میگویم… آن یوسفی که به کنعانش برگشت استثنا بود توغمت را بخور….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. غم خورده ام مرسی... میل ندارم دیگر... اگر می شود یک استکان مرگ برایم بریز....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعـــــای بی تفاوتـــــی سختــــــ است! آن هـــــم نسبت به کســــــی که زیباتریــــن حس دنیــــا را با اوووووو تجربـــه کردیــــــــــ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر شــب بـه خـــــودم قــول مــیدهـــــم کــــه فــــــــراموشــــت کـــــــنم وقـــتی صـــبــح میشـــــــود تــو را کـه نـه ...ولــــــی !!! قــــــــولم را فـــــــرامـــوش میکـــــــنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکـثر اونایی کـه تـو عـشق اول نـــاشــی بــودن .. تـو عــشق های بــعدی ل اش ی مـیشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونیدچقدسخته هم داشته باشیش هم نداشته باشی .ازآینده ی بی اون وحشت داشته باشی وبدونی نمیذارن بهم برسید.توتمام رویاهات اونوهمسرخودت بدونی وخودت بادست خودت رویاهاتوبه بادبدی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی کســی تنهـــا نبــاشــه میــذاره میــره !!! وقتـــی تنـــها شــد بــرمیــگـــرده و تـــو اینــجـــور مـــواقع بــایــد گفـــت:* هـــرررری... *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا بـه هـیـچ حـرفـی نـمـیـخـنـدم ...جـز حرف های عـاشـقـانه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی یـه زن سـیـگـار کـشـیـد ؛ یـعنی دیـگـه گـریه جـواب نـمـیده . . .و وقـتی مردی اشـک ریخت بـدون کـار از سـیگار کـشـیدن گـذشـته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُدایــا .. ای کــاش یـبار مـیگفتی .. " ای کـسانـی کـه ایـمان آورده اید ، حــالـتون چـطوره؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم نگو نظر لطفته چون نظر لطفم نیست،  نظر دلمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم عاشق کسی شومو تو برگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت یعنی جدایی،اما تهش یه نیازه مبهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردش بود دلم را برایش سوزاندم" گرمش که شد با خاکتسرش نوشت"خداحافظ" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه هایم میزنی تا تنهاییم را تکان داده باشی!به چه دل خوش کرده ای؟تکاندن برف از شانه های آدم برفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا گریه هم آدمو آروم نمیکنه... به قول معروف... خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تراست کارم از گریه گذشته ست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلم میگویم… آن یوسفی که به کنعانش برگشت استثنا بود توغمت را بخور….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. غم خورده ام مرسی... میل ندارم دیگر... اگر می شود یک استکان مرگ برایم بریز....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعـــــای بی تفاوتـــــی سختــــــ است! آن هـــــم نسبت به کســــــی که زیباتریــــن حس دنیــــا را با اوووووو تجربـــه کردیــــــــــ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر شــب بـه خـــــودم قــول مــیدهـــــم کــــه فــــــــراموشــــت کـــــــنم وقـــتی صـــبــح میشـــــــود تــو را کـه نـه ...ولــــــی !!! قــــــــولم را فـــــــرامـــوش میکـــــــنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکـثر اونایی کـه تـو عـشق اول نـــاشــی بــودن .. تـو عــشق های بــعدی ل اش ی مـیشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونیدچقدسخته هم داشته باشیش هم نداشته باشی .ازآینده ی بی اون وحشت داشته باشی وبدونی نمیذارن بهم برسید.توتمام رویاهات اونوهمسرخودت بدونی وخودت بادست خودت رویاهاتوبه بادبدی