بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتی و این اسم کاذب را با خود یدک نمی کشید ؛ مطمئن باش از هر زنی بیشتر مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت! زمانی فراموشت میکنم که بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی: کاش زنده بودی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــاز کــــــردم گــــــره روحــــــــــــ را  از تــــــــــــن دیــــــوار تــــــــــــن فرو ریختــــــــــــ........ روح آزاد نشــــــــــــــــــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺁﺳﻤﺎﻥ " ﺟﻤﻌﻪ " ﺍﺳﺖ ... ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـی مهمه که کسی رو داشته باشی که رسیدنت رو بهش اطلاع بدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر زيبـــا عاشق اون آشــغــال شده ای کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !!!روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . . یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق جمله هایی ام که وقتی میخونم  یه نفس عمیق پشتش میکشم ...! و تو یه ثانیه یه دنیا خاطره میاد جلوي چشمم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم سرمايه‌ای نيس داشتن آدمايی کہ حالتو بپرسن از اون بهتر داشتنِ آدم‌هايیه کہ بتونی تو جواب احوال‌پرسی ‌شون بگی :“خوب نيستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه!! ما اینجا تو سایت 4jok هم جایی نداریم  چه برسه به دل تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـی بـازی بـرد و بـاخـت دارد … ولـی زبـانـم بـنـد آمـد بـگـویـم کـه مـن بـازی نـکـردم ؛ لـعـنـتی مـن بـا تـو زنـدگـی کـردم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد.... ستگ قبرها را لگدکوب نکنیم! شاید قلبی هنوز برای آن عزیز زیر خاک میتپد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدم ها با کاراشون به باور و شخصیت یک انسان توهین می کنند .... این آدم ها رو هرگز نمیشه بخشید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا دلــم دسـتـاش رو مـیـخــاد,نـتـرس... نــه بــه گـنـاه مـیـفـتـی نــه جــهــنـم مــیـروی... مـن و تــو بــه هـم مـحـرمـیـم... 'دسـتـانـم را بـگـیـر'...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او از من راحت گذشت........ اگر خدا هم از او راحت بگذرد قیامت را من به پا میکنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مآ از هر كـی كـه خورديم، سـر تآ پـآش بوی رفآقـت می داد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هر کدوممون شبهایی بوده که … جـون کَندیم تا صبح شـده …!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتی و این اسم کاذب را با خود یدک نمی کشید ؛ مطمئن باش از هر زنی بیشتر مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت! زمانی فراموشت میکنم که بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی: کاش زنده بودی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــــاز کــــــردم گــــــره روحــــــــــــ را  از تــــــــــــن دیــــــوار تــــــــــــن فرو ریختــــــــــــ........ روح آزاد نشــــــــــــــــــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺁﺳﻤﺎﻥ " ﺟﻤﻌﻪ " ﺍﺳﺖ ... ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـی مهمه که کسی رو داشته باشی که رسیدنت رو بهش اطلاع بدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر زيبـــا عاشق اون آشــغــال شده ای کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !!!روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . . یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق جمله هایی ام که وقتی میخونم  یه نفس عمیق پشتش میکشم ...! و تو یه ثانیه یه دنیا خاطره میاد جلوي چشمم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم سرمايه‌ای نيس داشتن آدمايی کہ حالتو بپرسن از اون بهتر داشتنِ آدم‌هايیه کہ بتونی تو جواب احوال‌پرسی ‌شون بگی :“خوب نيستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه!! ما اینجا تو سایت 4jok هم جایی نداریم  چه برسه به دل تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـی بـازی بـرد و بـاخـت دارد … ولـی زبـانـم بـنـد آمـد بـگـویـم کـه مـن بـازی نـکـردم ؛ لـعـنـتی مـن بـا تـو زنـدگـی کـردم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد.... ستگ قبرها را لگدکوب نکنیم! شاید قلبی هنوز برای آن عزیز زیر خاک میتپد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدم ها با کاراشون به باور و شخصیت یک انسان توهین می کنند .... این آدم ها رو هرگز نمیشه بخشید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا دلــم دسـتـاش رو مـیـخــاد,نـتـرس... نــه بــه گـنـاه مـیـفـتـی نــه جــهــنـم مــیـروی... مـن و تــو بــه هـم مـحـرمـیـم... 'دسـتـانـم را بـگـیـر'...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او از من راحت گذشت........ اگر خدا هم از او راحت بگذرد قیامت را من به پا میکنم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مآ از هر كـی كـه خورديم، سـر تآ پـآش بوی رفآقـت می داد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هر کدوممون شبهایی بوده که … جـون کَندیم تا صبح شـده …!