بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلم یک حِس و حالِ خوب میخواهد... به یک حالُ و حسِ خوش نیازمندیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايي اگهــ خودكشي گنآه نبود الانــ چنتــآ از مــا جووونآ زندهــ بوديــم شــآيد خــدآ كلا مآهآ رو دوست ندآرهــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به کی باضربه های درد باید رام شد یافقط باگریه های بیقرار آرام شد بهر دیدار محبت تا به کی درانتظار خسته از این زندگی باغصه های بیشمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم هوس شیطنت میکند از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت آن باشد: مگه دستم بهت نرسه...ツ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما قلبها هم مثل قبر ها جای یه نفر بود ... قبر ها سه طبقه شد ... از قلب ها توقعی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

80ساعت گذشت.....هنوچن روزمونده بودبه زمستون....... من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند، سخت است بدانم میبینی و بی خیالی … تویی که روزگاری برایم درمان بودی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ ماهی ها میترسم.. وگرنه درد دلم را به دریا میگفتم....!! و در اخر.... به سلامتی خودم نه واسه این حرفام... واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... دلم گرفته.. گلوم بغض.. چشام اشک.. گوشم موزیک.. مسیرم معلوم نیس.. قربون دل بچه های تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میشد حافظه رو ب تنظیمات کارخونه برگردوند اونوقت دوبارهمه چی از اول شروع میشد" من میشدم ی عاشق،تو میشدی ی خاءن"، "من عاشق چشمایه تو، تو هم عاشق چشمایه اون" :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج تنهایی رو وقتی میفهمی که خیلی ها دورت باشن ولی تو توی قلبت احساس تنهایی وبی اهمیت بودن برای دیگران رو بکنی... خیلی سخته...نه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا یک بار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخت است ..... درک کردن دختری که بجای گرفتن دستهای گرم عشقش..... بایددست های سرد یک غریبه رابگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که بی تابم دلم تاب می خواهد . . . ! و یک هل محکم... که دلم هری بریزد پایین هر چه در خودش تلنبار کرده را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شب اضافه می اید وقتی تو نیستی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سیگارشده ام تنهایی همه را پر می کنم اما در تنهایی خود می سوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫـــــــﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﯽ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣـــــﺎ "ﺣـــﺴـــﺮﺗــﺶ" ﭼـﺮﺍ !!!!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلم یک حِس و حالِ خوب میخواهد... به یک حالُ و حسِ خوش نیازمندیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايي اگهــ خودكشي گنآه نبود الانــ چنتــآ از مــا جووونآ زندهــ بوديــم شــآيد خــدآ كلا مآهآ رو دوست ندآرهــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به کی باضربه های درد باید رام شد یافقط باگریه های بیقرار آرام شد بهر دیدار محبت تا به کی درانتظار خسته از این زندگی باغصه های بیشمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم هوس شیطنت میکند از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت آن باشد: مگه دستم بهت نرسه...ツ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما قلبها هم مثل قبر ها جای یه نفر بود ... قبر ها سه طبقه شد ... از قلب ها توقعی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

80ساعت گذشت.....هنوچن روزمونده بودبه زمستون....... من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند، سخت است بدانم میبینی و بی خیالی … تویی که روزگاری برایم درمان بودی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ ماهی ها میترسم.. وگرنه درد دلم را به دریا میگفتم....!! و در اخر.... به سلامتی خودم نه واسه این حرفام... واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... دلم گرفته.. گلوم بغض.. چشام اشک.. گوشم موزیک.. مسیرم معلوم نیس.. قربون دل بچه های تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میشد حافظه رو ب تنظیمات کارخونه برگردوند اونوقت دوبارهمه چی از اول شروع میشد" من میشدم ی عاشق،تو میشدی ی خاءن"، "من عاشق چشمایه تو، تو هم عاشق چشمایه اون" :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج تنهایی رو وقتی میفهمی که خیلی ها دورت باشن ولی تو توی قلبت احساس تنهایی وبی اهمیت بودن برای دیگران رو بکنی... خیلی سخته...نه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا یک بار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرسخت است ..... درک کردن دختری که بجای گرفتن دستهای گرم عشقش..... بایددست های سرد یک غریبه رابگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که بی تابم دلم تاب می خواهد . . . ! و یک هل محکم... که دلم هری بریزد پایین هر چه در خودش تلنبار کرده را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شب اضافه می اید وقتی تو نیستی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سیگارشده ام تنهایی همه را پر می کنم اما در تنهایی خود می سوزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫـــــــﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﯽ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣـــــﺎ "ﺣـــﺴـــﺮﺗــﺶ" ﭼـﺮﺍ !!!!...