بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی تک سوار تاریکی خاطرات مثل 1تیغ کند میمونه.... رگتو نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی به قطره اشکی میگن که از یه دریا خاطره بیرون میاد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه روز خوب میاد کــه برگــه ترحیمیم برسه به دستت اونوقت توام بگی : آخی … اینــم مــُـرد ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی... نه دلت دستمالی میشود، نه خیالت انحصاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف به غیرتت !! من اینجا تو تجاوز تنهایی گرفتار شدم تو با ععشق جدیدت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم! ظرفیت باور من به اندازه ی همه ی دنیاست؛ تو دروغت را بگو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگـــار آخرین سهــــــ ــــ ــم ما از هم همین سکوتـــــــــ ـــــــ ــــ اجباری سـتــــــ ـــ ـ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنيا يکبارهم که شده بازيش را به ما می باخت... مگرچه لذتى برایش دارداين بردهاى تکرارى؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تورفتي،نه من! تمام اين تنهايي هابخاطرآمدن يک غريبه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم دیدم طاقت اسم هایی که میگوید را ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده ارام فاتحه ای بخوان شاید خدا گذشته ام را بیامرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکراریه؟عادیه؟ولی خیلی ی ی ی بده...خیلی... دلش شکست....دلش شکست... رفتی که تنها بمونم با خودم...هیزم آتیش تنهایی شدم باعث اون همه تنهایی منم...عاقبت باید که تنها میشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت مثل تمام کردن سیگاراست/درنیمه شبی برفی/وقتی دکه های شهربسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرین شده ی اندوهم یا که از نسلی گلی هرزه میان  کوهم توهم آن آدمک چوبی پیمان شکنی که فقط لایق آتش زدنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستِ شيشه‌ء دل را نگو صدايي نيست كه اين صدا به قيامت بلند خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردگان را هفته اي يكبار يادي ميكنند ما ز خاطر رفتگان از مردگان هم كمتريم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص تنهایی تک سوار تاریکی خاطرات مثل 1تیغ کند میمونه.... رگتو نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی به قطره اشکی میگن که از یه دریا خاطره بیرون میاد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه روز خوب میاد کــه برگــه ترحیمیم برسه به دستت اونوقت توام بگی : آخی … اینــم مــُـرد ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی... نه دلت دستمالی میشود، نه خیالت انحصاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف به غیرتت !! من اینجا تو تجاوز تنهایی گرفتار شدم تو با ععشق جدیدت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم! ظرفیت باور من به اندازه ی همه ی دنیاست؛ تو دروغت را بگو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگـــار آخرین سهــــــ ــــ ــم ما از هم همین سکوتـــــــــ ـــــــ ــــ اجباری سـتــــــ ـــ ـ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنيا يکبارهم که شده بازيش را به ما می باخت... مگرچه لذتى برایش دارداين بردهاى تکرارى؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تورفتي،نه من! تمام اين تنهايي هابخاطرآمدن يک غريبه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم دیدم طاقت اسم هایی که میگوید را ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده ارام فاتحه ای بخوان شاید خدا گذشته ام را بیامرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکراریه؟عادیه؟ولی خیلی ی ی ی بده...خیلی... دلش شکست....دلش شکست... رفتی که تنها بمونم با خودم...هیزم آتیش تنهایی شدم باعث اون همه تنهایی منم...عاقبت باید که تنها میشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت مثل تمام کردن سیگاراست/درنیمه شبی برفی/وقتی دکه های شهربسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر دختر نفرین شده ی اندوهم یا که از نسلی گلی هرزه میان  کوهم توهم آن آدمک چوبی پیمان شکنی که فقط لایق آتش زدنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستِ شيشه‌ء دل را نگو صدايي نيست كه اين صدا به قيامت بلند خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردگان را هفته اي يكبار يادي ميكنند ما ز خاطر رفتگان از مردگان هم كمتريم