بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این است که شادباشی... روزی کنارمن..وحال دراغوش دیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خیر بدهد این کفش های بندی را  که رفتنت را ، دقیقه ای حتی، به تعویق می اندازد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي تقدير من نيست............ ترجيح منه...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل کامپیوتری میگه: حاله ما اونقدرام خوب نیست  اینکه میبینی فتوشاپه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدبرایت عجیب باشداین همه آرامشم… خودمانی بگویم،به آخرکه برسی فقط نگاه میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس همیشه پول نیست... گاهی دل است دلی که باید می دادی و ندادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی پس از نبودنت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدايي به روز آدم چيزي نمي آورد............................... به شب آدم...اما...........چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی یعنی : من با این سن و سال و با اینکه خودمم مادر یه بچه م ولییییییییییییی مامانمو میخوام ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون هميشه مرد نيست... گاهی مجنون دخترکی تنهاست... ك زمانی ليلی كسی بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکه ویران شده از یار مرا میفهمد/انکه تنها شده بسیار مرا میفهمد/چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام/ که فقط ریزش اوار مرا میفهمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام ، اما تنها نیستم یادت امان به تنهایی ام نمی دهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکسی باشید که از شما کینه به دل نگیرد،حرف نزدن با شما را طاقت نیاورد،و بترسد از روزی که شما را از دست دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــای نـقــاش حـرفـه ای...بـیـا ایـنـجـا بـــیـنـم, شـمــا مـی تـونـی / آه یــه جـوون / رو هـم بـکـشـی؟؟؟..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن وقتی معنا پیدا می کنه که خوندنی در کار باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی تنهایی کجایش درد دارد؟ انکارش ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این است که شادباشی... روزی کنارمن..وحال دراغوش دیگری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خیر بدهد این کفش های بندی را  که رفتنت را ، دقیقه ای حتی، به تعویق می اندازد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي تقدير من نيست............ ترجيح منه...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل کامپیوتری میگه: حاله ما اونقدرام خوب نیست  اینکه میبینی فتوشاپه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدبرایت عجیب باشداین همه آرامشم… خودمانی بگویم،به آخرکه برسی فقط نگاه میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس همیشه پول نیست... گاهی دل است دلی که باید می دادی و ندادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی پس از نبودنت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدايي به روز آدم چيزي نمي آورد............................... به شب آدم...اما...........چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی یعنی : من با این سن و سال و با اینکه خودمم مادر یه بچه م ولییییییییییییی مامانمو میخوام ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون هميشه مرد نيست... گاهی مجنون دخترکی تنهاست... ك زمانی ليلی كسی بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انکه ویران شده از یار مرا میفهمد/انکه تنها شده بسیار مرا میفهمد/چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام/ که فقط ریزش اوار مرا میفهمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام ، اما تنها نیستم یادت امان به تنهایی ام نمی دهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکسی باشید که از شما کینه به دل نگیرد،حرف نزدن با شما را طاقت نیاورد،و بترسد از روزی که شما را از دست دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــای نـقــاش حـرفـه ای...بـیـا ایـنـجـا بـــیـنـم, شـمــا مـی تـونـی / آه یــه جـوون / رو هـم بـکـشـی؟؟؟..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن وقتی معنا پیدا می کنه که خوندنی در کار باشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی تنهایی کجایش درد دارد؟ انکارش ...