بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــی دکمـــه هــای کیبــورد شـــل شــده اند بس که استفـــاده شده اند!!! دکمه هـــای :کـــ ا شـــ بــــ و د ی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـــــهایی یعـــــــنی من... منی که گوشیم از بس زنگ میزدیم به همو اس میدادیم یه روزم شارژ باطری نمیموند واسش ولی الان یه هفته اس گوشیم هنوزم شارژ داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر تو بود که این همه تحمل کردم ، مقاومت کردم و...  وقت برگشتن دستت در دستش بود  کمرم را شکستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده که "پیچیده" از کنارم بگذری که من از"ساده" گذشتن ها سخت زخمی ام... دلم برات........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روزا رو میشمارم ببینم چندمی میشه تا وقتی که تو برگردی موهام جوگندمی میشه پس عجله کن شاید فردا دیگه تو را نخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی آدم از اون همه آرزوهای بچگی فقط بزرگ بشه همین!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی نسل خودمون که همه بهمون میگن ساده این بچه این بی تجربه این و راحت طلب ولی خودمون میدونیم دو برابر سن شناسنامه هامون درد کشیدیم و تجربه کردیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفایم را نمیگویم و هیچکس نخواهد فهمید جز مورچه ها،ان روزی که زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای مردن بیخ گوش من است! همان جایی که روزی رد نفس های تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خودکشی گرگهاست،جنگل بماندبرای خرگوشهای زیبا!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند نوشدارويي باشي و من سهرابي باشم كه بعد از مرگم خواهي آمد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو دلگیر نیستم .................. از ئلم دلگیرم ..............  که بیوفاییت را صبورانه تحمل میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید به هم باز رسیم.............. روزی من به سان دریایی خشکیدم .............. وتو چون قایقی فرسوده برخاک ماندی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ........................ انسانها تنهاییت را پر نمی کنند...................... فقط خلوتت را میشکنند:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ته فنجان قهوه ام کفشهایش پیداست............ نمیدانم میرود یا می آید....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران بپرسید: یک شب چند روز طول میکشد؟!! مطمئن باشید آنهایی که به شما میخندند آدمهای تنهایی نیستند............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــی دکمـــه هــای کیبــورد شـــل شــده اند بس که استفـــاده شده اند!!! دکمه هـــای :کـــ ا شـــ بــــ و د ی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـــــهایی یعـــــــنی من... منی که گوشیم از بس زنگ میزدیم به همو اس میدادیم یه روزم شارژ باطری نمیموند واسش ولی الان یه هفته اس گوشیم هنوزم شارژ داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر تو بود که این همه تحمل کردم ، مقاومت کردم و...  وقت برگشتن دستت در دستش بود  کمرم را شکستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده که "پیچیده" از کنارم بگذری که من از"ساده" گذشتن ها سخت زخمی ام... دلم برات........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روزا رو میشمارم ببینم چندمی میشه تا وقتی که تو برگردی موهام جوگندمی میشه پس عجله کن شاید فردا دیگه تو را نخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی آدم از اون همه آرزوهای بچگی فقط بزرگ بشه همین!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی نسل خودمون که همه بهمون میگن ساده این بچه این بی تجربه این و راحت طلب ولی خودمون میدونیم دو برابر سن شناسنامه هامون درد کشیدیم و تجربه کردیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفایم را نمیگویم و هیچکس نخواهد فهمید جز مورچه ها،ان روزی که زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای مردن بیخ گوش من است! همان جایی که روزی رد نفس های تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خودکشی گرگهاست،جنگل بماندبرای خرگوشهای زیبا!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند نوشدارويي باشي و من سهرابي باشم كه بعد از مرگم خواهي آمد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو دلگیر نیستم .................. از ئلم دلگیرم ..............  که بیوفاییت را صبورانه تحمل میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید به هم باز رسیم.............. روزی من به سان دریایی خشکیدم .............. وتو چون قایقی فرسوده برخاک ماندی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ........................ انسانها تنهاییت را پر نمی کنند...................... فقط خلوتت را میشکنند:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ته فنجان قهوه ام کفشهایش پیداست............ نمیدانم میرود یا می آید....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران بپرسید: یک شب چند روز طول میکشد؟!! مطمئن باشید آنهایی که به شما میخندند آدمهای تنهایی نیستند............