بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحضه وقتی بیدار میشی اینه که عشقت کنارت نشسته باشه و اروم توی موهات بازی کنه و تو صورتت نکاه کنه و زیر لب زمزمه کنه که بی نهایت دوستت داره و.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرم که بیفتی . . دست و پایت خواهد شکست.. آن روز درد شکستن را خواهی فهمید !  روزی که از چشمت افتادم را به یاد خواهی آورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خیالی نیست ! فقط مانده أم چگونه در چشمانی به آن زلالی .. جا داده بودی آن همه دروغ را ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباهی که فکر میکردم میشه تو این سایت از تنهایی دراومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی نگرانم... نگرانم جز من کس دیگه ای نگرانت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز چقدر به دستانم فشار می آمد تا نام تو را روی صندلی کلاس هک کنم . و امروز چقدر به قلبم فشار می آید تا یاد تو را فراموش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم!! او قسمت من نبود!! مال مردم بود!! قربان دلم كه مال مردم خور نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــــد حــــال نیستـــم !!! امـــــا ... آدمهـــــا بَــــد حــــالم رامیـــگیرند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز دستانت مرا گرم میکردند اکنون که میروی نگران یخ زدنم نباش بترس از اتش تـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــایـــــــــــــــی که مرا خواهد سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خبر بگیر ببین اینی که به زور اسمشو گذاشتن زندگی چه جوری بدون تو به کام آرزو های یه آدم زهرش میشه ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر کوچولو : چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا ؟ پسر کوچولو : میشه با پسرای دیگه بازی نکنی ؟ آخه من خیلی دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که قصه ی کودکانمان را با "یکی بود یکی نبود" آغاز نکنیم از ابتدا به آنها بیاموزیم که اگر"یکی نباشد دیگری هم نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیلی وقته که تنهام گذاشتی و رفتی .. اما من هنوزم .. از اون عطری که تو عاشقش بودی و من ازش متنفر بودم به لباسم میزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کابوسی شده زندگی این روزهایم! در ذهن و خیالم کم بود، به خوابم هم که می آید تنها نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالــــــــــــی ، با خیــــــــال پُر نمی شود بخواب...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که مینشینی میگذارند به پای جواب نداشتنت عمرا بفهمندداری جون میکنی تا حرمت ها رو نگه داری........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحضه وقتی بیدار میشی اینه که عشقت کنارت نشسته باشه و اروم توی موهات بازی کنه و تو صورتت نکاه کنه و زیر لب زمزمه کنه که بی نهایت دوستت داره و.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرم که بیفتی . . دست و پایت خواهد شکست.. آن روز درد شکستن را خواهی فهمید !  روزی که از چشمت افتادم را به یاد خواهی آورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خیالی نیست ! فقط مانده أم چگونه در چشمانی به آن زلالی .. جا داده بودی آن همه دروغ را ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباهی که فکر میکردم میشه تو این سایت از تنهایی دراومد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی نگرانم... نگرانم جز من کس دیگه ای نگرانت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز چقدر به دستانم فشار می آمد تا نام تو را روی صندلی کلاس هک کنم . و امروز چقدر به قلبم فشار می آید تا یاد تو را فراموش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم!! او قسمت من نبود!! مال مردم بود!! قربان دلم كه مال مردم خور نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــــد حــــال نیستـــم !!! امـــــا ... آدمهـــــا بَــــد حــــالم رامیـــگیرند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز دستانت مرا گرم میکردند اکنون که میروی نگران یخ زدنم نباش بترس از اتش تـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــایـــــــــــــــی که مرا خواهد سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خبر بگیر ببین اینی که به زور اسمشو گذاشتن زندگی چه جوری بدون تو به کام آرزو های یه آدم زهرش میشه ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر کوچولو : چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا ؟ پسر کوچولو : میشه با پسرای دیگه بازی نکنی ؟ آخه من خیلی دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که قصه ی کودکانمان را با "یکی بود یکی نبود" آغاز نکنیم از ابتدا به آنها بیاموزیم که اگر"یکی نباشد دیگری هم نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خیلی وقته که تنهام گذاشتی و رفتی .. اما من هنوزم .. از اون عطری که تو عاشقش بودی و من ازش متنفر بودم به لباسم میزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کابوسی شده زندگی این روزهایم! در ذهن و خیالم کم بود، به خوابم هم که می آید تنها نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالــــــــــــی ، با خیــــــــال پُر نمی شود بخواب...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که مینشینی میگذارند به پای جواب نداشتنت عمرا بفهمندداری جون میکنی تا حرمت ها رو نگه داری........