بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار واين همه دلتنگي.... نه.... شايد فرشته اي فصل ها را اشتباه ورق زده باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها دلم رو شکستن ولی تو با همه فرق داری  آخه یه ضرب المثلی هست که میگه: کار را که کرد ، آن که تمام کرد ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بــــس خـــــوابــت را دیـــــده ام دیـگــــر نمــــی گــویــــم “خوابم مـــــی آیــــد ”میــــگـــویــــم “یـــــــارم مـــــی آید” !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا نکن مادر بزرگ نمی خواهم پیر شوم، جوانی که خیری نداشت؛پیری هم پیشکش خودتان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین کاری که یه نفر میتونه با دلت بکنه اینه که باعث شه دیگه از بودن با هیچکس ذوق نکنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه میگن:"خواهرم،حجابت"ولی هیچکس نمیگه:"برادرم نگاهت"؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد کردن دوست جرم نيست .توياد کن اگر محکوم شدي حبسش بامن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي كن تو زندگيت با كسي باشي كه دلت رو گرم كنه نه تنت رو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم: اينبارآنچنان رفتني ام كه...كاسه هاي آب راقسم دهي،نه آن روزهابازميگردند...و نه من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خوشبختی میداد.. نمیدانم عطرش چه بود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرت مردانه ات کجاست؟ زمانی که معشوقه ات از تجاوز تنهایی رنج میکشد به جای درکش ترکش کردی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه .. اگه خدا دخترای مهربون رو نمی آفرید.. همه ی عروسکای دنیا یتیم میشدند ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر لحظه ای به یادت آمدم زود بیرونم نکن. من ساعتها برای این لحظه بیادت بودم...!! negin

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻦ ﺍﺻــﻼ ﺣــﺎﻝ ﻧــﻤـﻴـﮑـﻨـﻢ ﻫـﻤـﺮﻧــﮕـﻪ ﺟـﻤـﺎﻋـﺖ ﺷــﻢ،ﺑــﺲ ﮐــﻪ ﺟـﻤـﺎﻋـﺖ ﻟﺎﺷــﻲ ﺷـﺪﻥ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید به یاد هم باشیم شاید سال ها بعد در گذر جاده ها غریبه ای را ببینیم و.......... بگوییم: چقدر شبیه خاطراتم بود......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار واين همه دلتنگي.... نه.... شايد فرشته اي فصل ها را اشتباه ورق زده باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها دلم رو شکستن ولی تو با همه فرق داری  آخه یه ضرب المثلی هست که میگه: کار را که کرد ، آن که تمام کرد ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بــــس خـــــوابــت را دیـــــده ام دیـگــــر نمــــی گــویــــم “خوابم مـــــی آیــــد ”میــــگـــویــــم “یـــــــارم مـــــی آید” !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا نکن مادر بزرگ نمی خواهم پیر شوم، جوانی که خیری نداشت؛پیری هم پیشکش خودتان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین کاری که یه نفر میتونه با دلت بکنه اینه که باعث شه دیگه از بودن با هیچکس ذوق نکنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه میگن:"خواهرم،حجابت"ولی هیچکس نمیگه:"برادرم نگاهت"؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد کردن دوست جرم نيست .توياد کن اگر محکوم شدي حبسش بامن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي كن تو زندگيت با كسي باشي كه دلت رو گرم كنه نه تنت رو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم: اينبارآنچنان رفتني ام كه...كاسه هاي آب راقسم دهي،نه آن روزهابازميگردند...و نه من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خوشبختی میداد.. نمیدانم عطرش چه بود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرت مردانه ات کجاست؟ زمانی که معشوقه ات از تجاوز تنهایی رنج میکشد به جای درکش ترکش کردی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه .. اگه خدا دخترای مهربون رو نمی آفرید.. همه ی عروسکای دنیا یتیم میشدند ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر لحظه ای به یادت آمدم زود بیرونم نکن. من ساعتها برای این لحظه بیادت بودم...!! negin

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻦ ﺍﺻــﻼ ﺣــﺎﻝ ﻧــﻤـﻴـﮑـﻨـﻢ ﻫـﻤـﺮﻧــﮕـﻪ ﺟـﻤـﺎﻋـﺖ ﺷــﻢ،ﺑــﺲ ﮐــﻪ ﺟـﻤـﺎﻋـﺖ ﻟﺎﺷــﻲ ﺷـﺪﻥ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید به یاد هم باشیم شاید سال ها بعد در گذر جاده ها غریبه ای را ببینیم و.......... بگوییم: چقدر شبیه خاطراتم بود......