بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او راحت از من گذشت اگر خدا هم راحت از او بگذرد قیامت را من به پا خواهم کرد...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تنش آشنابود، کسی که خنجربه پشتم فروکرد.. راستی، این عطر را خودم برایش خریده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراز میکشم،خیره میشوم به سقف،اشکهایم میچکند،سر میخورند و میروند به جایی که تو همیشه میبوسیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من تو ذهنش یه بت بزرگ ساخته بود... بخاطر همین روزایی که خودم بودم.. باهم دعوا داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد دنیا را تا کرد و گوشه ای گذاشت، مثل جانماز مادر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اول دبستان تنگ شده.که وقتی تنها یک گوشه حیاط مدرسه وایستادی...یه نفر میاد و بهت میگه میای باهم دوست شیم...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که"بی تابم" دلم تاب میخواهد و یک هل محکم که دلم هری بریزد پایین،هرچه در خودش تلنبار کرده را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتوتنها یک حس مانده با من امشب: که تورا گم بکنم پیش بیهودگی احساسم آخرین بار،سلام آخرین بار،خداحافظ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی ها را "با هم" میبینم، گاهی هوا و زمین و آسمان "با هم" بودن را میطلبد، گاهی... اینجور وقت ها دلم برایت ضعف میرود و ملتمسانه از خدا می خواهم که "با هم" باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمت میشوم  اگر با هر سیبی وسوسه نشوی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانی داشتم مثل اینه صاف وروشن دوستانی مثل اینه صاف و صادق امااینه ها زود شکست وپیمان ها هم با شکستن اینه ها شکست ودل من شد کلبه ی پراز تنهایی اری ان باوفایان تنها گذاشتند مرا با تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید. روی سنگ قبرم بنویسند: اگر تنها نبود؛شاید اینجا هم قبری نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب وضعیتی شده که هر که نیکی می کنه پای لرزش هم می شینه................!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادبگیر که دلت بند نشودجایی... دلت که گیرباشد، دیگر دل نیست... تا ابد دلگیر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من یعنی: یک قدم از افسردگی انطرفتر.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین چرا خیلی از ماها"تنهاییم"؟ چون نخواستیم اسباب بازی باشیم...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او راحت از من گذشت اگر خدا هم راحت از او بگذرد قیامت را من به پا خواهم کرد...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تنش آشنابود، کسی که خنجربه پشتم فروکرد.. راستی، این عطر را خودم برایش خریده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراز میکشم،خیره میشوم به سقف،اشکهایم میچکند،سر میخورند و میروند به جایی که تو همیشه میبوسیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من تو ذهنش یه بت بزرگ ساخته بود... بخاطر همین روزایی که خودم بودم.. باهم دعوا داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد دنیا را تا کرد و گوشه ای گذاشت، مثل جانماز مادر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اول دبستان تنگ شده.که وقتی تنها یک گوشه حیاط مدرسه وایستادی...یه نفر میاد و بهت میگه میای باهم دوست شیم...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که"بی تابم" دلم تاب میخواهد و یک هل محکم که دلم هری بریزد پایین،هرچه در خودش تلنبار کرده را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتوتنها یک حس مانده با من امشب: که تورا گم بکنم پیش بیهودگی احساسم آخرین بار،سلام آخرین بار،خداحافظ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بعضی ها را "با هم" میبینم، گاهی هوا و زمین و آسمان "با هم" بودن را میطلبد، گاهی... اینجور وقت ها دلم برایت ضعف میرود و ملتمسانه از خدا می خواهم که "با هم" باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمت میشوم  اگر با هر سیبی وسوسه نشوی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانی داشتم مثل اینه صاف وروشن دوستانی مثل اینه صاف و صادق امااینه ها زود شکست وپیمان ها هم با شکستن اینه ها شکست ودل من شد کلبه ی پراز تنهایی اری ان باوفایان تنها گذاشتند مرا با تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید. روی سنگ قبرم بنویسند: اگر تنها نبود؛شاید اینجا هم قبری نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب وضعیتی شده که هر که نیکی می کنه پای لرزش هم می شینه................!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادبگیر که دلت بند نشودجایی... دلت که گیرباشد، دیگر دل نیست... تا ابد دلگیر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من یعنی: یک قدم از افسردگی انطرفتر.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین چرا خیلی از ماها"تنهاییم"؟ چون نخواستیم اسباب بازی باشیم...!