بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ویژه تکسوارتنهایی"..........وقتی کسی را همه طرد کردند آن وقت خدا او را پناه میدهد ومیگوید:"خودم تورا میخواهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رویاهای من کسیه که حتی اگه مثه سگ و گربه به جون هم افتادیم شب نذاره از بغلش جم بخورم و بگه: آشتی نکردیم ها!!!!!!!!من بدون تو خوابم نمیبره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط فقر جایی میان بود ونبود توست... جایی میان داروندار من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه میگفتی:من یه تار موی تورو به هیچکس نمیدم! آنقدر تارموهای من را به این و آن دادی تا کچل شدم... حالا برو و دست از سر کچلم بردار..........!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانم نباشید...من خوبم! از همان خوب هایی که پدربزرگم بود و صبحش مـــُرد...!!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى راه رفتن سخت نیست … ! ولى وقتى ما این همه راهو با هم رفتیم ، تنهایى برگشتن خیلى سخته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساز دهنی ام زنگ زده ! نفسم کوک ندارد ! سیگار بدهید ، کوک گلوست سیگارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نخ سیگار و هزار زخم، و من همچنان سردرگم که بر کدام زخم مرهمش کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کافه... کنج دیوار... رو به روی هم خوب شد قهوه مان را نخوردیم حرفهایمان به اندازه ی کافی تلخ بود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن رای میدهــــم ...بــــه کسی کــــه قـــول دهــــد...تمــــام خیابـــان هــــای ایــــن شهــــر و " خاطــره هــایـــش " را عــــوض کنــــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه شماره ای تنها،روی گوشی تلفن همراه..... نه نامی نه نشانی!مدتهاست من یک تماس ازدست رفته ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد وقتی داری از تنهایی دق می کنی، دق کنی، ولی دل به کسی که دلش گیره نبندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم این سرنوشت را چه کسی برایم بافت ! آن وقت به او میگفتم: یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغض هایم را نمیتوانم فرو دهم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از وفامیترسم! چندروزپیش سگ گله را باگرگی دیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خودمو گول بزنم همه خاطراتم را دور انداختم و گفتم فراموش یه چیزی ته دلم خندید و گفت یادمه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون تو چقد خوب می گذرد نه خواب میخواهد نه خوراک...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ویژه تکسوارتنهایی"..........وقتی کسی را همه طرد کردند آن وقت خدا او را پناه میدهد ومیگوید:"خودم تورا میخواهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رویاهای من کسیه که حتی اگه مثه سگ و گربه به جون هم افتادیم شب نذاره از بغلش جم بخورم و بگه: آشتی نکردیم ها!!!!!!!!من بدون تو خوابم نمیبره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط فقر جایی میان بود ونبود توست... جایی میان داروندار من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه میگفتی:من یه تار موی تورو به هیچکس نمیدم! آنقدر تارموهای من را به این و آن دادی تا کچل شدم... حالا برو و دست از سر کچلم بردار..........!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانم نباشید...من خوبم! از همان خوب هایی که پدربزرگم بود و صبحش مـــُرد...!!:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى راه رفتن سخت نیست … ! ولى وقتى ما این همه راهو با هم رفتیم ، تنهایى برگشتن خیلى سخته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساز دهنی ام زنگ زده ! نفسم کوک ندارد ! سیگار بدهید ، کوک گلوست سیگارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نخ سیگار و هزار زخم، و من همچنان سردرگم که بر کدام زخم مرهمش کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کافه... کنج دیوار... رو به روی هم خوب شد قهوه مان را نخوردیم حرفهایمان به اندازه ی کافی تلخ بود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن رای میدهــــم ...بــــه کسی کــــه قـــول دهــــد...تمــــام خیابـــان هــــای ایــــن شهــــر و " خاطــره هــایـــش " را عــــوض کنــــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه شماره ای تنها،روی گوشی تلفن همراه..... نه نامی نه نشانی!مدتهاست من یک تماس ازدست رفته ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد وقتی داری از تنهایی دق می کنی، دق کنی، ولی دل به کسی که دلش گیره نبندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم این سرنوشت را چه کسی برایم بافت ! آن وقت به او میگفتم: یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغض هایم را نمیتوانم فرو دهم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از وفامیترسم! چندروزپیش سگ گله را باگرگی دیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خودمو گول بزنم همه خاطراتم را دور انداختم و گفتم فراموش یه چیزی ته دلم خندید و گفت یادمه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون تو چقد خوب می گذرد نه خواب میخواهد نه خوراک...