بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای من برعکس همتونم تنگ شده داداش میتونی پست بذاری عاشق نوشته هات بودم چون ادمو تکون میداد اگه پستموخوندی جوابموبده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال شو حرف هایم را...  بیا و احساسم را از لا به لای جزوه های خیسم بشنو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ردشدن ازکنارعابراني که عطرتوراميزنندوهيچکدام تونيستي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به عطر یک نفس تو اوج بوسه خواب کن برای این یکی شدن رو قلب من حساب کن به اوج قصه میرسم اگه تو باورم کنی کنار من نفس بکش که مبتلا ترم کنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام اما تنها نیستم یادت امان به تنهایی نمی دهد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بچه دیدم، که داشت گریه میکرد و می گفت: هیچکس با من بازی نمی کنه... ته دلم گفتم: تو بزرگ شو، ببین چه بازی هایی که باهات نمی کنن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس تلخی لبخند مرا درک نکرد های و هوی دل ویرانه ی من تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن کــه جــز تــو ، کســي رو نــدارم !!!! ولــي چــرا تــو رو هــم نــدارم ؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آنقدر برایت تنگ شده است که حتی وقتی میخواهم کس دیگری را بجای تو تویش جاکنم،جا نمیشود! این دل اندازه تو دوخته شده! اندازه ی اندازه ی اندازه ی تو!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته اون کسی که براش به طوفان زدی با یه نسیم کوچیک بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه... تو برو ! تو مال من نیستی ، مال مردمی !!! "به سلامتیه دلم که مال مردم خور نیست !!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی دردایی تو این دل هست که گهگاهی نفس گیره. من احساس تو خود کشتم دیگه گریه ام نمیگیره . ی وقتایی دلم تنها میشینه کنج تنهایی میبینم گاهی اشکاشو دلم واسه دل میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرت مردانه ات کجاست؟؟؟ زمانی که معشوقه ات ازدردتجاوز تنهایی رنج میکشید... به جای درکش ترکش کردی!!!...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هرکدوم ازعاشقای فراموش شده,,؛
لحظه ای بوده که بایک قاب عکس توبغل ودوتاچشم خیس دادزدن‏(خدایا آخه چرا‏?‏‏?‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــــــــــــــــــی خیابــــــــــان شلوغی است ک تودرمیانه اش ایســــــــــتاده باشی، ببینی می آیــــــــــند،ببینی میرونــــــــــد وتوهمچنان ایستــــــــــاده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور و زمانه ای شده که اگر کسی گفت : عاشقتم ! باید پرسید : تا ساعت چند ؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای من برعکس همتونم تنگ شده داداش میتونی پست بذاری عاشق نوشته هات بودم چون ادمو تکون میداد اگه پستموخوندی جوابموبده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال شو حرف هایم را...  بیا و احساسم را از لا به لای جزوه های خیسم بشنو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ردشدن ازکنارعابراني که عطرتوراميزنندوهيچکدام تونيستي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به عطر یک نفس تو اوج بوسه خواب کن برای این یکی شدن رو قلب من حساب کن به اوج قصه میرسم اگه تو باورم کنی کنار من نفس بکش که مبتلا ترم کنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام اما تنها نیستم یادت امان به تنهایی نمی دهد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بچه دیدم، که داشت گریه میکرد و می گفت: هیچکس با من بازی نمی کنه... ته دلم گفتم: تو بزرگ شو، ببین چه بازی هایی که باهات نمی کنن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس تلخی لبخند مرا درک نکرد های و هوی دل ویرانه ی من تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن کــه جــز تــو ، کســي رو نــدارم !!!! ولــي چــرا تــو رو هــم نــدارم ؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آنقدر برایت تنگ شده است که حتی وقتی میخواهم کس دیگری را بجای تو تویش جاکنم،جا نمیشود! این دل اندازه تو دوخته شده! اندازه ی اندازه ی اندازه ی تو!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته اون کسی که براش به طوفان زدی با یه نسیم کوچیک بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشه... تو برو ! تو مال من نیستی ، مال مردمی !!! "به سلامتیه دلم که مال مردم خور نیست !!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی دردایی تو این دل هست که گهگاهی نفس گیره. من احساس تو خود کشتم دیگه گریه ام نمیگیره . ی وقتایی دلم تنها میشینه کنج تنهایی میبینم گاهی اشکاشو دلم واسه دل میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرت مردانه ات کجاست؟؟؟ زمانی که معشوقه ات ازدردتجاوز تنهایی رنج میکشید... به جای درکش ترکش کردی!!!...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هرکدوم ازعاشقای فراموش شده,,؛
لحظه ای بوده که بایک قاب عکس توبغل ودوتاچشم خیس دادزدن‏(خدایا آخه چرا‏?‏‏?‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگــــــــــــــــــــی خیابــــــــــان شلوغی است ک تودرمیانه اش ایســــــــــتاده باشی، ببینی می آیــــــــــند،ببینی میرونــــــــــد وتوهمچنان ایستــــــــــاده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور و زمانه ای شده که اگر کسی گفت : عاشقتم ! باید پرسید : تا ساعت چند ؟!