بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که یکبار فتح بشه........ تفریحگاه عمومی میشه! پس مواظب قله ی دلت باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخــــــــود منتظـــــــــر نبـــــــــاش.... تــــــــو خــــ ـــودت رفتـــــــی...... دیگـــــــــراز دلتنگــــــــی هـــــم بمیـــــــرم .. صدایـــــت نمیکنــــــم برگــــــردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــروقت ڪـم می آورم... مـی گـــویم : اصـــلا مهـم نیـــست... امـا تــــــ ♥ـــــو خـــوب مـیدانی  نبـودنــــت چقـــدر بـرایــم مهـم اسـت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است یادآوری سرآغازعشقی که گمان می رفت جاودانه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشم هیچ کس نمى شود خواند دوستمان دارد یا نه! بس که براى نفر قبلى گریه کرده حالت چشمانش عوض شده…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی..با خیال پر نمی شود.. بخواب..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شهر صدای پای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند، طناب دار تو را می بافند،مردمی که صادقانه دروغ می گویند و خالصانه به تو خیانت می کنند، در این شهر هر چه تنهاتر باشی پیروز تری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون روزایی تنگ شده که کسی رو دوس نداشتم!چه خوب بود اون بیخیالیها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا گفتم نه، گفت بای واسه همیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقضای خاص بودنت تمام شددیگر نگاهت نمیکنم حرام است به مال دیگران چشم داشتن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دلم میخواد یکی بپرسه چطوری؟ بگم خوبم بغلم کنه و بگه: "دروغ بسه ، چی شده؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای رفتن لنگ یک بهانه ام...بهانه را دستم می دهی یا دستت به بهانه دهم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندیست تمام احساساتم............. بی حس شده اند................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق لعنتی:چشمانی که همیشه برای چشمانم گریان بود ,به چشمان چه کسی خیره شده است که اینگونه چشمانم رافراموش کرده است‏?‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هزارمین بار ازم پرسید تا حالا شده اشکتو دربیارم یا اذیتت کنم؟؟؟ منم برای هزارمین بار دروغ گفتم نه نشده ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم............. عاشقتم............... دلتنگتم................. رو سر وقت نگی یکی دیگه بهش میگه.........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که یکبار فتح بشه........ تفریحگاه عمومی میشه! پس مواظب قله ی دلت باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخــــــــود منتظـــــــــر نبـــــــــاش.... تــــــــو خــــ ـــودت رفتـــــــی...... دیگـــــــــراز دلتنگــــــــی هـــــم بمیـــــــرم .. صدایـــــت نمیکنــــــم برگــــــردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــروقت ڪـم می آورم... مـی گـــویم : اصـــلا مهـم نیـــست... امـا تــــــ ♥ـــــو خـــوب مـیدانی  نبـودنــــت چقـــدر بـرایــم مهـم اسـت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است یادآوری سرآغازعشقی که گمان می رفت جاودانه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشم هیچ کس نمى شود خواند دوستمان دارد یا نه! بس که براى نفر قبلى گریه کرده حالت چشمانش عوض شده…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی..با خیال پر نمی شود.. بخواب..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این شهر صدای پای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند، طناب دار تو را می بافند،مردمی که صادقانه دروغ می گویند و خالصانه به تو خیانت می کنند، در این شهر هر چه تنهاتر باشی پیروز تری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون روزایی تنگ شده که کسی رو دوس نداشتم!چه خوب بود اون بیخیالیها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا گفتم نه، گفت بای واسه همیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقضای خاص بودنت تمام شددیگر نگاهت نمیکنم حرام است به مال دیگران چشم داشتن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دلم میخواد یکی بپرسه چطوری؟ بگم خوبم بغلم کنه و بگه: "دروغ بسه ، چی شده؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای رفتن لنگ یک بهانه ام...بهانه را دستم می دهی یا دستت به بهانه دهم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندیست تمام احساساتم............. بی حس شده اند................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق لعنتی:چشمانی که همیشه برای چشمانم گریان بود ,به چشمان چه کسی خیره شده است که اینگونه چشمانم رافراموش کرده است‏?‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هزارمین بار ازم پرسید تا حالا شده اشکتو دربیارم یا اذیتت کنم؟؟؟ منم برای هزارمین بار دروغ گفتم نه نشده ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم............. عاشقتم............... دلتنگتم................. رو سر وقت نگی یکی دیگه بهش میگه.........