بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقع ها جواب یه حرفایی فقط یه نفس عمیقه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـعـنـتـی بـه زنـدگـی مـن پـوزخــنـد نـزن!!! روزی کـسـی را داشـتـم کـه بـا تـمـام وجــود صـدایـم مـیـکـرد: عــشــقــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعــضی از سر دردها نه با چــایی خـوب میشــه،نـه بــا ژلــوفن و نه حتی با خــواب !!! بـعـضـی از سر دردها فقــط با دیدن اون دوتــا چشــمای لامــصبِ تــو خوب مـیـشـه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی هستم به ظاهر خوشحال فقط کافیه چندتا از غصه هام رو بهت بگم گریه ات میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وخدا خواست كه يعقوب نبيند يك عمر شهربي يار مگرارزش ديدن دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که درکش بیشتر دردش بیشتر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی و ارومی ولی قلبم پراز درده____________اخه کی مثل من دورت مثل پروانه میگرده________اصن چی شد به این زودی شدم دلداده و ولگرد__________کی دستاشو گرفت اینبار که دستای منو ول کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مــــــــــن همه ی جهان را... در پیـــــــراهنِ گرمِ """تــــــــــــــــــو""" خلاصه میکنم................. احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـــــــــنت به اونایی که خــــود عـــــوضیشون تو بغل یکـــی دیگســت ولــــی یاد کثیفشـــــــــون پیش ماست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته به من می گفتی : به شـرافتم قـــسم تا آخــرش هـــستم  شرافتت پیش مــــن گرو مـــــوند  بیشـــــــــرف حالا با عـــشق جـــدیدت چیکار مـــی کنی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته و متنفرم از آدم هایی که میخوان مال اونا باشی  اما...خودشون مال تو نیستن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا روز دیگری است... بی تو بر عمر تلف شده ام افزوده میشود... همین روزها روز رفتن از راه می رسد و من طوری از خیال تو گم می شوم که انگار هرگز نبوده ام....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام... به خدا میخوام ولی نمیشه! تو هم یکم تلاش کن! سعی کن یکم بد بشی!  تا بشه فراموشت کرد خوب لعنتی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرباري كه ميخندي جدايي سخت تر ميشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خودم را برایش کوچیک کردم که فکرنکنه ازش بزرگترم افسوس که منو به خاطر کوچیکیم تنها گذاشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ساحل آرام باش....... تا مثل دریا بی قرارت باشند....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقع ها جواب یه حرفایی فقط یه نفس عمیقه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـعـنـتـی بـه زنـدگـی مـن پـوزخــنـد نـزن!!! روزی کـسـی را داشـتـم کـه بـا تـمـام وجــود صـدایـم مـیـکـرد: عــشــقــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعــضی از سر دردها نه با چــایی خـوب میشــه،نـه بــا ژلــوفن و نه حتی با خــواب !!! بـعـضـی از سر دردها فقــط با دیدن اون دوتــا چشــمای لامــصبِ تــو خوب مـیـشـه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی هستم به ظاهر خوشحال فقط کافیه چندتا از غصه هام رو بهت بگم گریه ات میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وخدا خواست كه يعقوب نبيند يك عمر شهربي يار مگرارزش ديدن دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که درکش بیشتر دردش بیشتر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی و ارومی ولی قلبم پراز درده____________اخه کی مثل من دورت مثل پروانه میگرده________اصن چی شد به این زودی شدم دلداده و ولگرد__________کی دستاشو گرفت اینبار که دستای منو ول کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مــــــــــن همه ی جهان را... در پیـــــــراهنِ گرمِ """تــــــــــــــــــو""" خلاصه میکنم................. احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـــــــــنت به اونایی که خــــود عـــــوضیشون تو بغل یکـــی دیگســت ولــــی یاد کثیفشـــــــــون پیش ماست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته به من می گفتی : به شـرافتم قـــسم تا آخــرش هـــستم  شرافتت پیش مــــن گرو مـــــوند  بیشـــــــــرف حالا با عـــشق جـــدیدت چیکار مـــی کنی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته و متنفرم از آدم هایی که میخوان مال اونا باشی  اما...خودشون مال تو نیستن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا روز دیگری است... بی تو بر عمر تلف شده ام افزوده میشود... همین روزها روز رفتن از راه می رسد و من طوری از خیال تو گم می شوم که انگار هرگز نبوده ام....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام... به خدا میخوام ولی نمیشه! تو هم یکم تلاش کن! سعی کن یکم بد بشی!  تا بشه فراموشت کرد خوب لعنتی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرباري كه ميخندي جدايي سخت تر ميشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خودم را برایش کوچیک کردم که فکرنکنه ازش بزرگترم افسوس که منو به خاطر کوچیکیم تنها گذاشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ساحل آرام باش....... تا مثل دریا بی قرارت باشند....