بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــیال کـــردی رفتـــی تمــــام؟پــریــدی و خـــلاص؟!!مـــن هـــرگـز کـوتــاه نــمی آیــم، مـــی بینـی. . .تــا ابــد دهـــانـت از شــعر هـای عاشــقانـه ی مــن سرویـــــــس اسـت . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است!!! باور کن بعضی ها تنهاترت میکنن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاازسنگ شدنم حرف میزنند...سنگی که برای توازهرخاکی خاکی تربود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی کاش به جای این که این قدر رو دست زدن به گوشیت حساس بودی یه ذره رو دست زدن به تنت متعصب بودی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم براي خوردن بسيار دارم روزگار تو ديگر برايم لقمه نگير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي من گرگ هاهم افسردگي مفرط گرفته اند ديگر گوسفند نميدزدند دل به ني چوپاني ميسپارند و گريه ميكنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت.شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی همون اس ام اس های تکراری رو میخونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست،شایداین قصه ی تنهایی ما کار خداست آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری ، که جهنم نگذارد به تنم تاثیری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خبری از بوسه هایش نیست... پیازتو بخور رفیق...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجيــــب است دريــــا ..، همين که غرقــــــش شدي پـــــــــس ات ميزند ...؛ مثــــــــــل تـــــــــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست رو دلم نذار میسوزی! داغ خیلی چیزا رو دلم مونده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگیت هرچی میخوای باش!! فقط نفر سومٍ خلوت های ۲ نفره نباش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم فریب تازه می خواهد... بیا و باز هم بگو دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــای مَــــردُم....!!! عــــآشِــقــــش نشویـــــد... به اندازه همه تان عـــآشــــقی کردم ""برایش""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز میکنم، اونیست... 
این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــیال کـــردی رفتـــی تمــــام؟پــریــدی و خـــلاص؟!!مـــن هـــرگـز کـوتــاه نــمی آیــم، مـــی بینـی. . .تــا ابــد دهـــانـت از شــعر هـای عاشــقانـه ی مــن سرویـــــــس اسـت . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است!!! باور کن بعضی ها تنهاترت میکنن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاازسنگ شدنم حرف میزنند...سنگی که برای توازهرخاکی خاکی تربود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی کاش به جای این که این قدر رو دست زدن به گوشیت حساس بودی یه ذره رو دست زدن به تنت متعصب بودی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم براي خوردن بسيار دارم روزگار تو ديگر برايم لقمه نگير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي من گرگ هاهم افسردگي مفرط گرفته اند ديگر گوسفند نميدزدند دل به ني چوپاني ميسپارند و گريه ميكنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت.شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی همون اس ام اس های تکراری رو میخونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست،شایداین قصه ی تنهایی ما کار خداست آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری ، که جهنم نگذارد به تنم تاثیری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خبری از بوسه هایش نیست... پیازتو بخور رفیق...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجيــــب است دريــــا ..، همين که غرقــــــش شدي پـــــــــس ات ميزند ...؛ مثــــــــــل تـــــــــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست رو دلم نذار میسوزی! داغ خیلی چیزا رو دلم مونده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگیت هرچی میخوای باش!! فقط نفر سومٍ خلوت های ۲ نفره نباش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم فریب تازه می خواهد... بیا و باز هم بگو دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــای مَــــردُم....!!! عــــآشِــقــــش نشویـــــد... به اندازه همه تان عـــآشــــقی کردم ""برایش""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز میکنم، اونیست... 
این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است..