بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلم دل به عشق تو نمی بست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺒﺎﺭ!! ﻧﺒﺎﺭ ﻟﻌﻨﺘﯽ ......ﯾﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺳﺖ .... ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمون هم زمون های قدیم... قدیما گنجشک رو رنگ میکردن و جای قناری میفروختن... اما الان هوس و نامردی رو رنگ میکنن جای عشق و وفاداری میفروشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زیر سنگ هم که شده پیدام کن... مدت هاست هیچ دستی تنهایی و بیکسی هام رو لمس نکرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خيال بودم كه فكرميكردم درقلب تومحكومم به حبس ابد!!به يكباره جاخوردم وقتي زندانبان برسرم فرياد زد: هي...تو...ازادي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوابند خیالت راحت؛من مانده ام و چهارتا هم صحبت؛گوشه ای نشسته ایم و دلتنگ توایم؛ من...عشق...خدا...عقربه های ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ لذتی بالاتر از این نیست.. که جواب تلفن های کسی رو ندی ، که قبلأ جوابتو نمیداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحانش کردم ... رد شد ...  هم در امتحان ... هم از من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون دختری که تمام خوستگاراشو به خاطر دوست پسرش که تو زندان بود رد کرد در حالی که نمیدونست دوست پسرش خیلی وقته اعدام شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر درد داره وقـتـی کـه از عـشـقـت یـه شـمـاره خـامـوش مـونـده بـاشـه بـرات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ی جایی بود واسه شکستن سکوت... مثل مسافتی که واسه شکستن روزه طی میکنیم. سکوتم آزارم میده!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـ ــدگیم پاشـ ــیده از هم ؛ حتـی دشـ ــمـنامم دوسـ ــت دارم ! از بَـس  *لاشـ ــیهِ قـ ــلبَم ..!! جالبه نه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکستگی هدیه ای از طرف خداوند است این گونه به شما میفهماند از دست کسی که لیاقتتان را نداشته نجات پیدا کرده اید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصــه نخــور ؛ کنــار آمـده ام بـا نبـودنت . . . خیلـی که دلـم بگیـرد ، گریـه میکنـم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او تو را در خیابان بوسید و من درخانه پوسیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شعرهای زوجم را پس می گیرم حالا که خود فردم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلم دل به عشق تو نمی بست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺒﺎﺭ!! ﻧﺒﺎﺭ ﻟﻌﻨﺘﯽ ......ﯾﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺳﺖ .... ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمون هم زمون های قدیم... قدیما گنجشک رو رنگ میکردن و جای قناری میفروختن... اما الان هوس و نامردی رو رنگ میکنن جای عشق و وفاداری میفروشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زیر سنگ هم که شده پیدام کن... مدت هاست هیچ دستی تنهایی و بیکسی هام رو لمس نکرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خيال بودم كه فكرميكردم درقلب تومحكومم به حبس ابد!!به يكباره جاخوردم وقتي زندانبان برسرم فرياد زد: هي...تو...ازادي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوابند خیالت راحت؛من مانده ام و چهارتا هم صحبت؛گوشه ای نشسته ایم و دلتنگ توایم؛ من...عشق...خدا...عقربه های ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ لذتی بالاتر از این نیست.. که جواب تلفن های کسی رو ندی ، که قبلأ جوابتو نمیداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحانش کردم ... رد شد ...  هم در امتحان ... هم از من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون دختری که تمام خوستگاراشو به خاطر دوست پسرش که تو زندان بود رد کرد در حالی که نمیدونست دوست پسرش خیلی وقته اعدام شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر درد داره وقـتـی کـه از عـشـقـت یـه شـمـاره خـامـوش مـونـده بـاشـه بـرات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ی جایی بود واسه شکستن سکوت... مثل مسافتی که واسه شکستن روزه طی میکنیم. سکوتم آزارم میده!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـ ــدگیم پاشـ ــیده از هم ؛ حتـی دشـ ــمـنامم دوسـ ــت دارم ! از بَـس  *لاشـ ــیهِ قـ ــلبَم ..!! جالبه نه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شکستگی هدیه ای از طرف خداوند است این گونه به شما میفهماند از دست کسی که لیاقتتان را نداشته نجات پیدا کرده اید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصــه نخــور ؛ کنــار آمـده ام بـا نبـودنت . . . خیلـی که دلـم بگیـرد ، گریـه میکنـم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او تو را در خیابان بوسید و من درخانه پوسیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شعرهای زوجم را پس می گیرم حالا که خود فردم!