بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي غربت ميدهم اما غريبه نيستم  * گرچه عمري با غريبي زيستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است! مزاحم نمیشوم... اما حرارت سرگرمی هایت مرا میسوزاند لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی دستهایت را نمی گیرد در جیبت بگذار شاید  خاطره ای ته جیبت مانده باشد که هنوز گرم است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز نشستم پای عکسات..یاد خاطرات میفتم دل من هواتو داره...دارم بی هوا میفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات ما انسانها عشق وعلاقه با حس تنهایی اشتباه می گیریم این حس تنهایی است که ما را به هم رسانده نه حس دوستاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی طرفت دیگه حرفی برات نداره که بزنه ، وقتی دیدی که داره ناراحتت میکنه و به روی خودش نمیاره مطمئن باش یه نفر سومی هست که عشقت داره واسه خوشحالی اون تلاش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که او نیست... "بهشت" هم برود به "جهنم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغـــــــوش کســـی را دوســـت بدار ؛ کـــه بـــوی "بـــــی کســـی" بدهد ، نــه بــــوی "هــــرکســـی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش بــه خــودمــان قــول دهــیــم وقــتــی عــاشــق شــویــم کــه”آمــاده ایــم”نــه وقـــتـــی کــه”تــنــهــایــیـــم”...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کن!!! گاهی سبک نشوی سنگین تری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شهری که تو نیستی همه جا رو غم گرفته هر کجا هستی صدام کن بخدا دلم گرفته......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا توجه کردین وقتی تنها نیستسین اصلا نمیشه اینجا پست گذاشت؟؟اما وقتی تنها میشی.. تموم ثانیه های گذشته با اون بی تابی میکنن واسه 4جوک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینقد مرد بودم که ببینم تو داری با کسی خوشبخت میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به عشق به عاشقی/نفرین به بخت و سرنوشت/به اون نگاه که عشقتو/تو سرنوشت من نوشت/نفرین به من نفرین به تو/نفرین به عشق من و تو/به ساده بودن منو/به اون دل سیاه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه تو مثله من شاید توی دنیا فراونه ولی هیشکی شبیه من مگه قدرتو میدونه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند ضعیف شده ام!می گویم سنگینی درس هایم است...اما نمی دانند سنگینی درسهایست که از دنیا وآدمهایش گرفتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي غربت ميدهم اما غريبه نيستم  * گرچه عمري با غريبي زيستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است! مزاحم نمیشوم... اما حرارت سرگرمی هایت مرا میسوزاند لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی دستهایت را نمی گیرد در جیبت بگذار شاید  خاطره ای ته جیبت مانده باشد که هنوز گرم است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز نشستم پای عکسات..یاد خاطرات میفتم دل من هواتو داره...دارم بی هوا میفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات ما انسانها عشق وعلاقه با حس تنهایی اشتباه می گیریم این حس تنهایی است که ما را به هم رسانده نه حس دوستاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی طرفت دیگه حرفی برات نداره که بزنه ، وقتی دیدی که داره ناراحتت میکنه و به روی خودش نمیاره مطمئن باش یه نفر سومی هست که عشقت داره واسه خوشحالی اون تلاش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که او نیست... "بهشت" هم برود به "جهنم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغـــــــوش کســـی را دوســـت بدار ؛ کـــه بـــوی "بـــــی کســـی" بدهد ، نــه بــــوی "هــــرکســـی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاش بــه خــودمــان قــول دهــیــم وقــتــی عــاشــق شــویــم کــه”آمــاده ایــم”نــه وقـــتـــی کــه”تــنــهــایــیـــم”...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کن!!! گاهی سبک نشوی سنگین تری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شهری که تو نیستی همه جا رو غم گرفته هر کجا هستی صدام کن بخدا دلم گرفته......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا توجه کردین وقتی تنها نیستسین اصلا نمیشه اینجا پست گذاشت؟؟اما وقتی تنها میشی.. تموم ثانیه های گذشته با اون بی تابی میکنن واسه 4جوک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینقد مرد بودم که ببینم تو داری با کسی خوشبخت میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به عشق به عاشقی/نفرین به بخت و سرنوشت/به اون نگاه که عشقتو/تو سرنوشت من نوشت/نفرین به من نفرین به تو/نفرین به عشق من و تو/به ساده بودن منو/به اون دل سیاه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه تو مثله من شاید توی دنیا فراونه ولی هیشکی شبیه من مگه قدرتو میدونه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند ضعیف شده ام!می گویم سنگینی درس هایم است...اما نمی دانند سنگینی درسهایست که از دنیا وآدمهایش گرفتم