بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــای رفیق... پنبه زن خوب سراغ نــــــــداری؟ یه مشــــــــت پنبه تنهایی و دلتنگی دارم میخام بدم برام بزنه شاید گره های کورش بازشــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای دنیای من ....فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاتر از همیشه! جام می ام تهی، جام غمم پر است و از جام دل مپرس که به سنگ صبوری شکسته هم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار مــرز تنهایی را رد کنــم … ببـین ، گذرنامـه ام فقط مـهر لبهایت را کم دارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد گفتم بهت اگه نمیشی مرهمم تورو خدا زخمم نشو که تیکه پارست بدنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی از نیمه‌های شب وقتی که تیک‌تاکِ عقربه‌ها عمق تنهاییت را به رخ می‌کشند آغاز می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشه دلیل بر ازرشت نیست. . . آنقدر بی ارزش هستی که خیلی ها اندازه تو هستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختم تادلخوشت کنم، بدان که برگ برنده ات سادگیم نبود! دلم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم توپ است . . . حالِ همان توپی را دارم که افتاده در خانه همسایه ای که تهدید کرده اگر بار دیگر بیافتد با کارد ، پنجرش میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : چرا همه ش دنبال معنای دیگری هستی . این یک دوستی ساده است آب دهانم را قورت دادم « دوستی یک زن و مرد هیچ وقت ساده نیست .»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای داشتنش به تمام مقدساتم التماس کردم، برای همین حالا به تک تک شان کافرم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام خویش را از غصه پرپر میکنم/گلدان زرد یاد را با تو معطر میکنم/تو رفته ای و رفتنت یک اتفاق ساده نیست/ناچار این پرواز را اینبار باور میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تنها نبودم . وای بر سر کسانی که قدر پدر و مادرشان را ندانند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است.......... فقط مینویسم که یاد آوری کنم دوستت دارم................. باورش باتو خوب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بغض بیدی نشسته که خیال میکردبااین بادهانمی لرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گليم بخت كسي را كه بافتند سياه به آب كوثروزمزم سفيد نتوان كرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــای رفیق... پنبه زن خوب سراغ نــــــــداری؟ یه مشــــــــت پنبه تنهایی و دلتنگی دارم میخام بدم برام بزنه شاید گره های کورش بازشــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای دنیای من ....فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاتر از همیشه! جام می ام تهی، جام غمم پر است و از جام دل مپرس که به سنگ صبوری شکسته هم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار مــرز تنهایی را رد کنــم … ببـین ، گذرنامـه ام فقط مـهر لبهایت را کم دارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد گفتم بهت اگه نمیشی مرهمم تورو خدا زخمم نشو که تیکه پارست بدنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی از نیمه‌های شب وقتی که تیک‌تاکِ عقربه‌ها عمق تنهاییت را به رخ می‌کشند آغاز می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که هر بار سرت با یکی گرم باشه دلیل بر ازرشت نیست. . . آنقدر بی ارزش هستی که خیلی ها اندازه تو هستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختم تادلخوشت کنم، بدان که برگ برنده ات سادگیم نبود! دلم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم توپ است . . . حالِ همان توپی را دارم که افتاده در خانه همسایه ای که تهدید کرده اگر بار دیگر بیافتد با کارد ، پنجرش میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : چرا همه ش دنبال معنای دیگری هستی . این یک دوستی ساده است آب دهانم را قورت دادم « دوستی یک زن و مرد هیچ وقت ساده نیست .»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای داشتنش به تمام مقدساتم التماس کردم، برای همین حالا به تک تک شان کافرم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام خویش را از غصه پرپر میکنم/گلدان زرد یاد را با تو معطر میکنم/تو رفته ای و رفتنت یک اتفاق ساده نیست/ناچار این پرواز را اینبار باور میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تنها نبودم . وای بر سر کسانی که قدر پدر و مادرشان را ندانند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه است.......... فقط مینویسم که یاد آوری کنم دوستت دارم................. باورش باتو خوب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بغض بیدی نشسته که خیال میکردبااین بادهانمی لرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گليم بخت كسي را كه بافتند سياه به آب كوثروزمزم سفيد نتوان كرد