بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته که حالمو گرفته، آینده که حالی برای رسیدنش ندارم، وحال هم،حالم بهم میزنه... چه زندگی شیرینی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد......................تمام شده ای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری فانوس همدم خیلی ها بود! اما امروز به خورشید هم اعتمادی نیس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزدلخوشم به(خدانگهدارش)... اگرنمی خواست برگردد چه اصرارى بود که(خدامرانگهدارد)؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار ﺑﺰن …  ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮ را دور زدﻩ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ … اﻣّﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ام درد ﻣﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به یادت هستم...اماشاهدی ندارم...بجز کلاغ بام خانه مان که اوهم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقد شکستم.. فک میکنم که هیچ ارتفاعی خطرناک نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگم "شب خوش" یعنی نذار با این حالم بخوابم... بفهم ...! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب من امشب از فیس نما رفتم  هر شب از دلم میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين فريب عاشق شدنه,جون خودت رو به جيزي وابسته ميكني كه يه روز از دست ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر سخته دلت بخوادسرتو,باز به ديواري تكيه بدي كه يك بار ‏
زير ‏
آوار ‏
غرورش ‏
همه ‏
وجودت ‏
له ‏
شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم رازيست كه در ميان حنجره ام دق ميكند... وقتي كه نيستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم...کاش بودی... حالا دیگه تورو داشتن خیاله...دل اسیر ارزوهای محاله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از یاد تو...پر از خاطره... چشام هر شب از نبودت پره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی کسی که منو از چشم تو انداخت،از چشم خدا بیفته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها غــمهايشان را پُک مي زنند ! تا ريه هايشان زندگي را کـم بياورد ؛ و شرعي ترين خودکشي را تجربه کنند !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته که حالمو گرفته، آینده که حالی برای رسیدنش ندارم، وحال هم،حالم بهم میزنه... چه زندگی شیرینی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد......................تمام شده ای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری فانوس همدم خیلی ها بود! اما امروز به خورشید هم اعتمادی نیس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزدلخوشم به(خدانگهدارش)... اگرنمی خواست برگردد چه اصرارى بود که(خدامرانگهدارد)؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار ﺑﺰن …  ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮ را دور زدﻩ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ … اﻣّﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ام درد ﻣﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به یادت هستم...اماشاهدی ندارم...بجز کلاغ بام خانه مان که اوهم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقد شکستم.. فک میکنم که هیچ ارتفاعی خطرناک نیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگم "شب خوش" یعنی نذار با این حالم بخوابم... بفهم ...! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب من امشب از فیس نما رفتم  هر شب از دلم میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين فريب عاشق شدنه,جون خودت رو به جيزي وابسته ميكني كه يه روز از دست ميره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر سخته دلت بخوادسرتو,باز به ديواري تكيه بدي كه يك بار ‏
زير ‏
آوار ‏
غرورش ‏
همه ‏
وجودت ‏
له ‏
شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم رازيست كه در ميان حنجره ام دق ميكند... وقتي كه نيستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم...کاش بودی... حالا دیگه تورو داشتن خیاله...دل اسیر ارزوهای محاله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از یاد تو...پر از خاطره... چشام هر شب از نبودت پره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی کسی که منو از چشم تو انداخت،از چشم خدا بیفته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها غــمهايشان را پُک مي زنند ! تا ريه هايشان زندگي را کـم بياورد ؛ و شرعي ترين خودکشي را تجربه کنند !!