بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــنهـایـــی ام  فــــقـط ادّعــــا دارد ! بــا ایــن هـمه بـــزرگـی اش .. جــــای  خــــالــی ات را پـــــر نــــمی کـــــــنــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــنـجــا همــه تــــــنهـان ! امّـــا خــــیـلــیـا هــــنـوز گــَـرمـَن ! مـــتـوجـّـه نــــشـدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوالیِ خاکستری رویاهایم نخواب رنگ می گیرد تنهایی ات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى راه رفتن سخت نیست … ! ولى وقتى ما این همه راهو با هم رفتیم تنهایى برگشتن خیلى سخته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم وقتی عاشق شویــم که  آماده ایم نــه وقتی کــه  تنهــائیـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ چوب کبریتی میانِ پلک‌های زمین خواب از سر شهر پرانده ‌است مردی که تنهاییِ خود را هر شب در خیابان‌های شهر سوت می‌زند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جُذام که ندارم فقط تنهای‌اَم پس دیگر چرا از من فرار می‌کنیْ مرگ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ هم نمی‌شود امید‌ بست وقتی در تو رسوب می‌کند تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب‌ها، پرنده‌هایش می‌روند روزها، ستاره‌هایش ببین، آسمان هم که باشی باز تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه همین است: تا برسی تمام‌ت کرده خوره‌ی تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس! سگی که پارس می‌کند حتمن که هار نیست ما آدم‌ها هم گاهی از شدت تنهایی پاچه‌ی خودمان را گاز می‌گیریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرِ قرارهای عاشقانه‌ات هیچ‌وقت به‌وقت نرسیدم. سال‌هاست ساعت‌م خواب رفته است رووی زنگِ تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله‌ی تنهایی‌اَم شکفته نشد هیچ‌وقت. اما چه باک! ابریشمِ پیراهن‌َت شده‌ام حالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پاییز چهار فصلِ سال باشد آخرِ تنهایی استْ بی‌تو قدم زدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: تا آخر دنیا با تواَم. و من، ندانستم نامِ دیگر تو تنهایی‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« تنها شده‌ام » جمله‌ای کلیشه‌ای‌ست؛ اما باور کن تنها شده‌ام!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــنهـایـــی ام  فــــقـط ادّعــــا دارد ! بــا ایــن هـمه بـــزرگـی اش .. جــــای  خــــالــی ات را پـــــر نــــمی کـــــــنــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــــنـجــا همــه تــــــنهـان ! امّـــا خــــیـلــیـا هــــنـوز گــَـرمـَن ! مـــتـوجـّـه نــــشـدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوالیِ خاکستری رویاهایم نخواب رنگ می گیرد تنهایی ات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى راه رفتن سخت نیست … ! ولى وقتى ما این همه راهو با هم رفتیم تنهایى برگشتن خیلى سخته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش به خودمان قــول بدهیــم وقتی عاشق شویــم که  آماده ایم نــه وقتی کــه  تنهــائیـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ چوب کبریتی میانِ پلک‌های زمین خواب از سر شهر پرانده ‌است مردی که تنهاییِ خود را هر شب در خیابان‌های شهر سوت می‌زند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جُذام که ندارم فقط تنهای‌اَم پس دیگر چرا از من فرار می‌کنیْ مرگ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ هم نمی‌شود امید‌ بست وقتی در تو رسوب می‌کند تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب‌ها، پرنده‌هایش می‌روند روزها، ستاره‌هایش ببین، آسمان هم که باشی باز تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه همین است: تا برسی تمام‌ت کرده خوره‌ی تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس! سگی که پارس می‌کند حتمن که هار نیست ما آدم‌ها هم گاهی از شدت تنهایی پاچه‌ی خودمان را گاز می‌گیریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرِ قرارهای عاشقانه‌ات هیچ‌وقت به‌وقت نرسیدم. سال‌هاست ساعت‌م خواب رفته است رووی زنگِ تنهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله‌ی تنهایی‌اَم شکفته نشد هیچ‌وقت. اما چه باک! ابریشمِ پیراهن‌َت شده‌ام حالا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پاییز چهار فصلِ سال باشد آخرِ تنهایی استْ بی‌تو قدم زدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: تا آخر دنیا با تواَم. و من، ندانستم نامِ دیگر تو تنهایی‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« تنها شده‌ام » جمله‌ای کلیشه‌ای‌ست؛ اما باور کن تنها شده‌ام!