بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته بعد از مدتها نیمه گمشده ات راکامل پیداکنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد دنیا اینه که بدونی پناه لحظه هات "پناه دیگه ای داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان... آنها که رفتنشان را طاقت آوردم  "تو" نبودند....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بوسه ز لب های تو در خـــواب گرفتم ، گویا که گل از غنچه مهــــــتاب گرفتم ،هرگز نتـــــوانی تو زمن دور بمانی ، چـــون عکس تـــو در سینه خود قـــاب گرفتـــــــم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تناقض تلخي شده ام..!! دلم شور ميزند. اما دستانم " نمك " ندارند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دست ها از هر دنیایی بی وفاتر است . امروز دست هایت را میگیرند اسیر قصه ی عادت که شدی همان دست ها را برایت تکان میدهند و می روند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب صورت خود رابه خدا خواهم کرد از خدا خواهش دیدار تورا  خواهم کرد ای دوست تا که جان دارم و نفس می آیدبر تو و عشق تو وفا خواهم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدین چ بچه ی حرف گوش کنیه این تنهایی ؟ ی لحظم از کنارت دور نمیشه... تازه غروبای جمعه با دلتنگی وسط دلت لی لی بازی میکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود اما افسوس فراموش شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هییی ... ما که از زندگی یه چیز فهمیدیم و بس!!! آخر هر داستانی تنهایست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا احساس میکنم بهانه ای برای زندگی ندارم. همه چیز کمرنگ شده. کاش سهممون از زندگی همونی بود که میخواستیم. تقصیر تو نیست احتمالا خواسته های آدما با هم تناقض داره که نمیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاینکه بعضیا نمیان طرفت ناراحت نشو...!!! ایراد از تونیست... مگس هیچ وقت سمت گل نمیره،همیشه دنبال آشغالاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست اولمه خدیــــــــــــــــــا فــــک کــنم وقتی غصه دارم چهرم جذاب تره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو ؛ غرورت را بیشتر از من ، حالا اما …. بگذریم نه چیزی از غرور تو مانده نه از دوست داشتن من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی مجبوری یه تنه باجسمی خسته دنیای سیاهت را به دوش بکشی تنها که باشی باید با دنیا خداحافظی کنی تنها که باشی باید بمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد..... حتی وقتی خودم برای خودم بریدم و دوختم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته بعد از مدتها نیمه گمشده ات راکامل پیداکنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد دنیا اینه که بدونی پناه لحظه هات "پناه دیگه ای داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان... آنها که رفتنشان را طاقت آوردم  "تو" نبودند....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بوسه ز لب های تو در خـــواب گرفتم ، گویا که گل از غنچه مهــــــتاب گرفتم ،هرگز نتـــــوانی تو زمن دور بمانی ، چـــون عکس تـــو در سینه خود قـــاب گرفتـــــــم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تناقض تلخي شده ام..!! دلم شور ميزند. اما دستانم " نمك " ندارند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای دست ها از هر دنیایی بی وفاتر است . امروز دست هایت را میگیرند اسیر قصه ی عادت که شدی همان دست ها را برایت تکان میدهند و می روند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب صورت خود رابه خدا خواهم کرد از خدا خواهش دیدار تورا  خواهم کرد ای دوست تا که جان دارم و نفس می آیدبر تو و عشق تو وفا خواهم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدین چ بچه ی حرف گوش کنیه این تنهایی ؟ ی لحظم از کنارت دور نمیشه... تازه غروبای جمعه با دلتنگی وسط دلت لی لی بازی میکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود اما افسوس فراموش شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هییی ... ما که از زندگی یه چیز فهمیدیم و بس!!! آخر هر داستانی تنهایست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا احساس میکنم بهانه ای برای زندگی ندارم. همه چیز کمرنگ شده. کاش سهممون از زندگی همونی بود که میخواستیم. تقصیر تو نیست احتمالا خواسته های آدما با هم تناقض داره که نمیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاینکه بعضیا نمیان طرفت ناراحت نشو...!!! ایراد از تونیست... مگس هیچ وقت سمت گل نمیره،همیشه دنبال آشغالاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست اولمه خدیــــــــــــــــــا فــــک کــنم وقتی غصه دارم چهرم جذاب تره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو ؛ غرورت را بیشتر از من ، حالا اما …. بگذریم نه چیزی از غرور تو مانده نه از دوست داشتن من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی مجبوری یه تنه باجسمی خسته دنیای سیاهت را به دوش بکشی تنها که باشی باید با دنیا خداحافظی کنی تنها که باشی باید بمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد..... حتی وقتی خودم برای خودم بریدم و دوختم!