بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه خدا !  میشه ورقمو بدم ؟!  میدونم وقت امتحان تمام نشده ولی خسته شدم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن زخــم هــا نمـک کــــــــــــــــــم داشــت کــــــــــــــــــه پــاشیــــدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدازتو..... چه اهمیت دارد..... جای خالی ات پرازکیست..... همینکه سرگرم نبودنت باشم..... کافیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــقـه ي آســمــان را ول كـــن!! خــداكـاره اي نبـود... تونخواستــــي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از عشقايي که مثل حلقه هاي دود قلیون اول بزرگ ميشن و بعد محو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻏﺼﻪ ﻣﺮﺍ ﻛﺸﺖ..!!ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻱ...ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻏﻮﺷﺖ ﺩﻭﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.ﺑﻲ ﺍﻧﺼﺎﻑ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیو قلبمو با خودت بردی،ایا این عادلانه است؟ من بی قلب مانده ام بی قلب وتنهاتر از همیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺪ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﻮﺻﻮﺭﺗﻢ: ﻣﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش من یه سیگار بودم.... تا انقدر راحت ترکم نکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــشــق هــــــــای امــروزی: بی نام قابل انتقال به غیر و معاف از احساس ميباشند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من بود...کسي را پاشويه ميکردم که درعشق ديگري ميسوخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبای شمال کنار آب با لباس قدم زدیم ولی رفتی و به هرچی توی داستان ماست لگد زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دور میشوی  ومن درهمین دورمی مانم... پشیمان که شدی برنگرد، لاشه یک دل که دیدن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالایشوماخوندیم ولی... رفت روپای یکی دیگه خوابید... اینه رسم روزگار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال کسی هستم که با درد آشنا باشد ، دلش غمگین ، خودش ساده ، کمی از جنس ما باشد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه خدا !  میشه ورقمو بدم ؟!  میدونم وقت امتحان تمام نشده ولی خسته شدم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن زخــم هــا نمـک کــــــــــــــــــم داشــت کــــــــــــــــــه پــاشیــــدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدازتو..... چه اهمیت دارد..... جای خالی ات پرازکیست..... همینکه سرگرم نبودنت باشم..... کافیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يــقـه ي آســمــان را ول كـــن!! خــداكـاره اي نبـود... تونخواستــــي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از عشقايي که مثل حلقه هاي دود قلیون اول بزرگ ميشن و بعد محو ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻏﺼﻪ ﻣﺮﺍ ﻛﺸﺖ..!!ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻱ...ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻏﻮﺷﺖ ﺩﻭﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.ﺑﻲ ﺍﻧﺼﺎﻑ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیو قلبمو با خودت بردی،ایا این عادلانه است؟ من بی قلب مانده ام بی قلب وتنهاتر از همیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺪ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﻮﺻﻮﺭﺗﻢ: ﻣﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش من یه سیگار بودم.... تا انقدر راحت ترکم نکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــشــق هــــــــای امــروزی: بی نام قابل انتقال به غیر و معاف از احساس ميباشند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من بود...کسي را پاشويه ميکردم که درعشق ديگري ميسوخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبای شمال کنار آب با لباس قدم زدیم ولی رفتی و به هرچی توی داستان ماست لگد زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دور میشوی  ومن درهمین دورمی مانم... پشیمان که شدی برنگرد، لاشه یک دل که دیدن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لالایشوماخوندیم ولی... رفت روپای یکی دیگه خوابید... اینه رسم روزگار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال کسی هستم که با درد آشنا باشد ، دلش غمگین ، خودش ساده ، کمی از جنس ما باشد . . .