بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تقصیر نداشتی من اشتباه کردم میان آشغال ها دنبال گنج میگشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو اي دل.....که همیشه جایی جامیمانی......... که تورا نمیخواهند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است! مزاحم نمیشوم... اما حرارت سرگرمی هایت مرا میسوزاند لعنتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ان زمانی که یاد گرفتم دوستت داشته باشم سالها میگذرد؛کاش هرگز عاشق نمیشدم...عاشق همیشه غمگین است و غریب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای قدیما تنگ شده..نه برا اینکه تورو داشتم...نه برا اینکه تو عاشقم بودی.. فقط برای اینکه اسم تنها روی من نبود که هر کسی به خودش اجازه بده بهم نزدیک شه... دست نوشته خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد ميکند... انگار خام بودند خيال هايى که به خوردم داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گذشته فکر میکنم... من گذشت کردم تو از من گذشتی فرق بود بین این"گذشت"و آن"گذشت.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “برداشــــت” کجــــا می بــــرد نمــــی دانــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش هماننده دوران کودکی نمامه جیزها را برای خود میخواستی تا من هم قلبم را تا ابد به دستت میسپردم... اما افسوس که دوران کودکی تمام شده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاتو به جاده ندوز، امید و برگشتنی نیست نگو چرا میخوای بری، بعضی چیزا گفتنی نیست چشم انتظار من نباش، محال برگشتنه من عشقمو از یادت ببر ،گناهشم گردن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی.تنها برای خداست یاد تو در دل من یاد من در دل توست.پس نگو هیچکس همراه نیست چون تنها ترین تنها با ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح من از شدت جراحت تلف شده است انوقت این احمق ها نگران زخم های جزعی جسمم هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی مترسک به کلاغ چی گفت؟ گفت هر چقدر دوست داری نوکم بزن اما تنهام نزار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی........! سرم گرم میشود به شمردن نبودنهایت......! گاهی.... ..... من وتنهایی وسایه ها جمعمان جمع میشودبه یادتو......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت که زنگ مي زند مدام به اين فکر مي کنم که تو از ساعت هم کمتري !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت می خواهد ، و این قدرت را کسی به من داد ، که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تقصیر نداشتی من اشتباه کردم میان آشغال ها دنبال گنج میگشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو اي دل.....که همیشه جایی جامیمانی......... که تورا نمیخواهند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است! مزاحم نمیشوم... اما حرارت سرگرمی هایت مرا میسوزاند لعنتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ان زمانی که یاد گرفتم دوستت داشته باشم سالها میگذرد؛کاش هرگز عاشق نمیشدم...عاشق همیشه غمگین است و غریب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای قدیما تنگ شده..نه برا اینکه تورو داشتم...نه برا اینکه تو عاشقم بودی.. فقط برای اینکه اسم تنها روی من نبود که هر کسی به خودش اجازه بده بهم نزدیک شه... دست نوشته خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد ميکند... انگار خام بودند خيال هايى که به خوردم داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گذشته فکر میکنم... من گذشت کردم تو از من گذشتی فرق بود بین این"گذشت"و آن"گذشت.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “برداشــــت” کجــــا می بــــرد نمــــی دانــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش هماننده دوران کودکی نمامه جیزها را برای خود میخواستی تا من هم قلبم را تا ابد به دستت میسپردم... اما افسوس که دوران کودکی تمام شده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاتو به جاده ندوز، امید و برگشتنی نیست نگو چرا میخوای بری، بعضی چیزا گفتنی نیست چشم انتظار من نباش، محال برگشتنه من عشقمو از یادت ببر ،گناهشم گردن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی.تنها برای خداست یاد تو در دل من یاد من در دل توست.پس نگو هیچکس همراه نیست چون تنها ترین تنها با ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح من از شدت جراحت تلف شده است انوقت این احمق ها نگران زخم های جزعی جسمم هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی مترسک به کلاغ چی گفت؟ گفت هر چقدر دوست داری نوکم بزن اما تنهام نزار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی........! سرم گرم میشود به شمردن نبودنهایت......! گاهی.... ..... من وتنهایی وسایه ها جمعمان جمع میشودبه یادتو......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت که زنگ مي زند مدام به اين فکر مي کنم که تو از ساعت هم کمتري !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت می خواهد ، و این قدرت را کسی به من داد ، که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم…