بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیگار که در دست من است می سوزد و صدایش در نمی آید ؛ درست مثل خود من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنها بدون تو؟دیدی که صبح می شود شبها بدون تو؟این نبض زندگی بی وقفه می زند،فرقی نمی کند با تو یا بدون تو،دیروز اگر چه سخت،امروز هم گذشت،طوری نمی شود فردا بدون تو...@.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! بنده هات به اندازه ی کافی سوزوندنم تو دیگه نسوزون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی به استینم کرد روزگار... که معنای سکوت تلخ مترسک را الان میفهمم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــر تنـهـایی هم تنـــــهایم مـــیگذاشــــــــــــت، بـــــــی شــک میـمـــــردم ازدرد تنـــــــهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم.......کاش از این فاصله حس میکردی ک..... لحظه هایم همه از غیبت تو دلگیرن....:((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــا این روزها عجیــــــب... در بــــــه دره یه کلمه شدمــــــ! که فقط بگی هواتــــــو دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدا می شد که وقتی می دید گلوت ابر داره؛ و چشات بارون؛ جای این که بپرسه چته؟ چی شده؟ بغلت کنه و بگه: گریه کن گلکم..... گریه کن........ :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدون اینکه بدونم بهت دلبستم....درد عشق نکشیده بودم.........تو عاشقم نبودی...........همه ی اینا رو وقتی متوجه شدم که ازت جدا شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــوره پـــدر دنيــــــــا وقتـــي با يــــه کــــام ميشــــه رفتــ تو رويــــــــا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچي .... مث يه عطر آشنا ..!!! عمق فاجعه رو نمي کوبه تو مغزت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزی هام اینه که توی آغوش مردونش گم بشم و صدای تپش قلبش که از هیجان داره سینشو پاره میکنه رو بشنوم و در حالی که داره موهامو نوازش میکنه آروم زیر گوشم بگه که .... همه دنیــــــــــــــاشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَـטּِ بیـچـاره مُـدت هـاست کَـسـ ـے را مُـخـاطب شـعـرهـایـمـ کَـرده امـ کـه خـیـلـ ـے وقت است غـایب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... مرا چه طعمي آفريدي که همه ازم زود سير ميشن؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ایـــن زنـــدگی سـیره ســـیرم ولی نذاشــتم کــســـی از غـــمم بشکنــه آهـــــای روزگــار هرچی میخوای ببـــر!! ولـــی آسه آخـــر تو دســت منـــه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فاجعه ای است درآن لحظه که مرد می گرید!.... چه فاجعه ای!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سیگار که در دست من است می سوزد و صدایش در نمی آید ؛ درست مثل خود من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی که سخت نیست تنها بدون تو؟دیدی که صبح می شود شبها بدون تو؟این نبض زندگی بی وقفه می زند،فرقی نمی کند با تو یا بدون تو،دیروز اگر چه سخت،امروز هم گذشت،طوری نمی شود فردا بدون تو...@.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! بنده هات به اندازه ی کافی سوزوندنم تو دیگه نسوزون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی به استینم کرد روزگار... که معنای سکوت تلخ مترسک را الان میفهمم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــر تنـهـایی هم تنـــــهایم مـــیگذاشــــــــــــت، بـــــــی شــک میـمـــــردم ازدرد تنـــــــهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم.......کاش از این فاصله حس میکردی ک..... لحظه هایم همه از غیبت تو دلگیرن....:((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــا این روزها عجیــــــب... در بــــــه دره یه کلمه شدمــــــ! که فقط بگی هواتــــــو دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدا می شد که وقتی می دید گلوت ابر داره؛ و چشات بارون؛ جای این که بپرسه چته؟ چی شده؟ بغلت کنه و بگه: گریه کن گلکم..... گریه کن........ :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدون اینکه بدونم بهت دلبستم....درد عشق نکشیده بودم.........تو عاشقم نبودی...........همه ی اینا رو وقتی متوجه شدم که ازت جدا شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــوره پـــدر دنيــــــــا وقتـــي با يــــه کــــام ميشــــه رفتــ تو رويــــــــا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچي .... مث يه عطر آشنا ..!!! عمق فاجعه رو نمي کوبه تو مغزت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزی هام اینه که توی آغوش مردونش گم بشم و صدای تپش قلبش که از هیجان داره سینشو پاره میکنه رو بشنوم و در حالی که داره موهامو نوازش میکنه آروم زیر گوشم بگه که .... همه دنیــــــــــــــاشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَـטּِ بیـچـاره مُـدت هـاست کَـسـ ـے را مُـخـاطب شـعـرهـایـمـ کَـرده امـ کـه خـیـلـ ـے وقت است غـایب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... مرا چه طعمي آفريدي که همه ازم زود سير ميشن؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ایـــن زنـــدگی سـیره ســـیرم ولی نذاشــتم کــســـی از غـــمم بشکنــه آهـــــای روزگــار هرچی میخوای ببـــر!! ولـــی آسه آخـــر تو دســت منـــه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فاجعه ای است درآن لحظه که مرد می گرید!.... چه فاجعه ای!...