بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی برای آدم های پاک است ، وگرنه هرزه ها که تنها نمیمانند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشود روزی بیایی مرا در آغوش بگیری خودمو پرت کنم تو آغوشت و گریه کنم بخوام گله کنم بگی هیسس دیگه همه تنهاییات تموم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که یه روزی دوستم داشت و واسم میمرد اما الان که بهش اس ام اس میدم تو بغل یکی دیگه میخونه و میگه مزاحمه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیـــــــشه فــــــــکر میکردم تو هم تنهـــــــــــایی اما هیــــــــچوقت فکـــر نکردم کـــــــــــــه بــــــــــا چـــــــــــــه *تـــــــــن هـــــــــــایـــــــــی!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک لحظه دل را به دست تو دادم شد عمرم به پایان نرفتی زیادم. شکستم زدردت ندانستی آخرکه من قلب خود را به پایت نهادم!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یا هیچ کس را انقدر تنها نکن که بیاد به من هم بگه عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا این عکس رو دیشب توی زباله های شما پیدا کردم.)) عکس تو بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برو... من هم براي اينکه راحت تربروي... مي گويم:برو“خيالي نيست“... اما… کيست که نداند... بي تو... تنهاچيزي که هست... “خيال توست”..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود به نبودن یکدیگر عادت کردیم...انگار دیگر هیچکدام از ما تنها نیست من با تنهایی....تو با تن هایی!!!!! ✗ مــیدونـــــی چــــی مــــیگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیا اومدن جلومو گفتن فرشتن / ولی اسممو روی سنگ قبرم نوشتن خیلیا اومدن و گفتن که برادر منن / ولی دیدم که خنجر به دست برابر منن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بد نیست ؛ خنده خوبه ؛ قهقهه عالیه ؛ حتی گریه هم خوبه و آرومت می کنه ؛ اما… لعنت به بغض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ قبرم رو بزرگ بسازید  چون خیلی از ارزو هامو به گور خواهم برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــکوت مـــیکنم بــگذار حرفـــهای دلـــم آنقـــدر همــدیگر را بزننــــد تا بمــــیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شـبها چــقدر دلــــم میخــواهد کســـی آرام به من بگــوید؛ بمـــیری انشااللــه و مـــــن فــریاد بزنم "آمـــــین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــرفهایت ماننـــد ســنگ میان گلــــوله برفیست...! به نظـــر شوخـی میکنــــی اما... 'خیــــلی جدی است'

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی برای آدم های پاک است ، وگرنه هرزه ها که تنها نمیمانند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشود روزی بیایی مرا در آغوش بگیری خودمو پرت کنم تو آغوشت و گریه کنم بخوام گله کنم بگی هیسس دیگه همه تنهاییات تموم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که یه روزی دوستم داشت و واسم میمرد اما الان که بهش اس ام اس میدم تو بغل یکی دیگه میخونه و میگه مزاحمه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیـــــــشه فــــــــکر میکردم تو هم تنهـــــــــــایی اما هیــــــــچوقت فکـــر نکردم کـــــــــــــه بــــــــــا چـــــــــــــه *تـــــــــن هـــــــــــایـــــــــی!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک لحظه دل را به دست تو دادم شد عمرم به پایان نرفتی زیادم. شکستم زدردت ندانستی آخرکه من قلب خود را به پایت نهادم!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یا هیچ کس را انقدر تنها نکن که بیاد به من هم بگه عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا این عکس رو دیشب توی زباله های شما پیدا کردم.)) عکس تو بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برو... من هم براي اينکه راحت تربروي... مي گويم:برو“خيالي نيست“... اما… کيست که نداند... بي تو... تنهاچيزي که هست... “خيال توست”..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود به نبودن یکدیگر عادت کردیم...انگار دیگر هیچکدام از ما تنها نیست من با تنهایی....تو با تن هایی!!!!! ✗ مــیدونـــــی چــــی مــــیگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیا اومدن جلومو گفتن فرشتن / ولی اسممو روی سنگ قبرم نوشتن خیلیا اومدن و گفتن که برادر منن / ولی دیدم که خنجر به دست برابر منن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بد نیست ؛ خنده خوبه ؛ قهقهه عالیه ؛ حتی گریه هم خوبه و آرومت می کنه ؛ اما… لعنت به بغض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ قبرم رو بزرگ بسازید  چون خیلی از ارزو هامو به گور خواهم برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــکوت مـــیکنم بــگذار حرفـــهای دلـــم آنقـــدر همــدیگر را بزننــــد تا بمــــیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شـبها چــقدر دلــــم میخــواهد کســـی آرام به من بگــوید؛ بمـــیری انشااللــه و مـــــن فــریاد بزنم "آمـــــین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــرفهایت ماننـــد ســنگ میان گلــــوله برفیست...! به نظـــر شوخـی میکنــــی اما... 'خیــــلی جدی است'