بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـــا...! هــــرگز کـسـی را بـه آنـکـه قـسـمـش نـیـسـت عـادت نـده.. کـه دل کـنـدن از او مــــرگ اسـت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد،پنداشتم دوستم دارد..نگاهم کرد،ب گمانم هزاران شور و شوق عشق را درنگاهش دیدم..نگاهم کرد،دل ب او بستم..اما بعدها فهمیدم تنها نگاهم میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم نفسی برام میرم تا آخرش نفسی که حرمتم رو بگیره می برمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از این فاصله حس میکردی، لحظه هایم همه از غیبت تو دلگیرند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومیست ( قسمت) تمام نامردیها را برعهده میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته واسه تنهایی های همه،کس باشی و همه برات ناکس باشند........................ هه....سیگار هم که کامش رو داد زیر پا لهش میکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای مخاطب خاصم .................. با تو توی هر شهر غریبی میشد موندنی شد فقط اگه تو میخواستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دردناکه تو اوج خوشی و خوشبختی از خواب بیدار شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است مرده ام و درجهنم به سر میبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" مرده ی فکر کردن به توام. فکر کن!!!!!!! حتی مرده ی من هم به "تو" فکر می کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح کسی از خواب بیدار میشود که عاشق توست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر.ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معني دارد زندگي ؟؟!!!............................ وقتي كه هيچ اتفاقي من و تو را سر راه هم قرار نمي دهد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توعادت کردی ومن عاشقی کردم همین یه جمله برای گفتن دردم کافیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالی ام... حرفی نیس... حرفم این است... خالی چطور این قدر درد می کند!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذرزمان وبی تابی های هرروز وشب من! مگرنمی گویندهمه چیزباگذرزمان حل می شود؟؟؟ چقدردیگربایدبگذردتا توحل شوی؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـــا...! هــــرگز کـسـی را بـه آنـکـه قـسـمـش نـیـسـت عـادت نـده.. کـه دل کـنـدن از او مــــرگ اسـت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد،پنداشتم دوستم دارد..نگاهم کرد،ب گمانم هزاران شور و شوق عشق را درنگاهش دیدم..نگاهم کرد،دل ب او بستم..اما بعدها فهمیدم تنها نگاهم میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم نفسی برام میرم تا آخرش نفسی که حرمتم رو بگیره می برمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از این فاصله حس میکردی، لحظه هایم همه از غیبت تو دلگیرند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه مظلومیست ( قسمت) تمام نامردیها را برعهده میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته واسه تنهایی های همه،کس باشی و همه برات ناکس باشند........................ هه....سیگار هم که کامش رو داد زیر پا لهش میکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای مخاطب خاصم .................. با تو توی هر شهر غریبی میشد موندنی شد فقط اگه تو میخواستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دردناکه تو اوج خوشی و خوشبختی از خواب بیدار شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است مرده ام و درجهنم به سر میبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" مرده ی فکر کردن به توام. فکر کن!!!!!!! حتی مرده ی من هم به "تو" فکر می کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح کسی از خواب بیدار میشود که عاشق توست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناک تر.ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معني دارد زندگي ؟؟!!!............................ وقتي كه هيچ اتفاقي من و تو را سر راه هم قرار نمي دهد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توعادت کردی ومن عاشقی کردم همین یه جمله برای گفتن دردم کافیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالی ام... حرفی نیس... حرفم این است... خالی چطور این قدر درد می کند!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذرزمان وبی تابی های هرروز وشب من! مگرنمی گویندهمه چیزباگذرزمان حل می شود؟؟؟ چقدردیگربایدبگذردتا توحل شوی؟؟؟