بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از غم دوریت اشک میریزم ... به این فکر میکنم تو لیاقت این و داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عقلم با نیشخند میگه معلومه که نه!!!!!!! ولی لعنت به این چشم ها که بویی از عقل و منطق نبردن و حرف خودشونو میزنن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد هم كه باشي.....اندازه ي كوه هم مقاومت داشته باشي..... وقتي بيايي خانه و بوي ادكلن نااشنا مردونه به مشامت برسد..... خرد ميشوي....فرو ميريزي.....كمرت ميشكند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن صدای کسی رو که دوسش داری و خیلی وقته که منتظرشی از پشت تلفن؛ هزار مرتبه قشنگ تر از صدای بهترین خواننده های دنیاس... مگه نه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام نه بخاطر اینکه دور و ورم ادم نیست نه فقط اونی که میخوام نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــايد ... چـــون هميـــشه پـشـتــت بــودم , مـنــــو نــــديـــــدي ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی سخت تر از این نیس ک عشقت عاشقت باشه اما مجبورباشه ترکت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم از درد بگریزم..... ولی درد بی من تنها میماند.... ک خود درد دیگریست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر ، از دست " دوستت دارم " های دروغ تو خاموش است ؛ لطفا دیگر تنهایش بگذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشت سرم نگاه کردم  گفتم شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشد افسوس که همه کاسه اب به دست گرفته و منتظر رفتنم بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ صاحبش عوض میشه تا چند روز ناراحته!! ولی بعضی آدما. . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد یه شب بغلت باشم صبش اگه بیدار نشدمم نشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه زندگیم دآره تَه میکشه .. .. اَز دلَم پیآده شو .. آخرشه .. نَ .. بمون .. .. شاید بآزَم جون بگیرَم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرَم اَمآ این بار .. .. زود بَر میگَردَم .. .. صَبر کُن تا دیدار .. زود بر میگَردَم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛ طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه به من که میرسند سر تکان می دهند و میگویند بیچاره بازهم تنها مانده است ولی انگار نمیدانند که در یادم و در قلبم تورو دارم همان قلبی که چندی پیش به آتش کشیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبیاری مال وقتیه که بد ” بی یاری ” !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از غم دوریت اشک میریزم ... به این فکر میکنم تو لیاقت این و داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عقلم با نیشخند میگه معلومه که نه!!!!!!! ولی لعنت به این چشم ها که بویی از عقل و منطق نبردن و حرف خودشونو میزنن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد هم كه باشي.....اندازه ي كوه هم مقاومت داشته باشي..... وقتي بيايي خانه و بوي ادكلن نااشنا مردونه به مشامت برسد..... خرد ميشوي....فرو ميريزي.....كمرت ميشكند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن صدای کسی رو که دوسش داری و خیلی وقته که منتظرشی از پشت تلفن؛ هزار مرتبه قشنگ تر از صدای بهترین خواننده های دنیاس... مگه نه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام نه بخاطر اینکه دور و ورم ادم نیست نه فقط اونی که میخوام نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــايد ... چـــون هميـــشه پـشـتــت بــودم , مـنــــو نــــديـــــدي ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی سخت تر از این نیس ک عشقت عاشقت باشه اما مجبورباشه ترکت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم از درد بگریزم..... ولی درد بی من تنها میماند.... ک خود درد دیگریست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر ، از دست " دوستت دارم " های دروغ تو خاموش است ؛ لطفا دیگر تنهایش بگذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پشت سرم نگاه کردم  گفتم شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشد افسوس که همه کاسه اب به دست گرفته و منتظر رفتنم بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ صاحبش عوض میشه تا چند روز ناراحته!! ولی بعضی آدما. . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد یه شب بغلت باشم صبش اگه بیدار نشدمم نشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه زندگیم دآره تَه میکشه .. .. اَز دلَم پیآده شو .. آخرشه .. نَ .. بمون .. .. شاید بآزَم جون بگیرَم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرَم اَمآ این بار .. .. زود بَر میگَردَم .. .. صَبر کُن تا دیدار .. زود بر میگَردَم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛ طعنه های دیگران است ! شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه به من که میرسند سر تکان می دهند و میگویند بیچاره بازهم تنها مانده است ولی انگار نمیدانند که در یادم و در قلبم تورو دارم همان قلبی که چندی پیش به آتش کشیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبیاری مال وقتیه که بد ” بی یاری ” !