بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من آنگاه که برگ زردی افتاده بر زمین دیدی  مرا به خاطر آور  پاییز فصل من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که دیشب هیشکی به نیتم فال حافظ نگرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنقریدن آزردم مهم نبودم غمخوار شدم اشک یار شدم همدم جغدان شدم حالا : ی نفر این خواب منو تعبیر کنه تا ساعتای بیخوابی من تغییر کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایِ یلداییِ من که تموم نمیشه... ولی امشب یه دقیقه بیشتر دلم برات تنگ میشه مامان و بابا کاش پیشتون بودم ...حداقل همین یه شب رو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب یلدای من آغاز شد؛ نه سرخی انار... نه لبخند پسته... نه شیرینی هندوانه...  بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست...  *بی من یلدایت مبارک*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد ... شلوغترین مکانها تنهایی ات را به رخت می کشند وشاد ترین روزها برای تو غمگین ترین روز هاست دلت که گرفته باشد نقض میشود همه قانون ها دل کجا...قانون کجا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـــــــرِ آوارِ دلـتــنــــــگـــی لــه شـــدن هـــم عــــالــــمـــــی دارد. . .!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدون تو یه کویرم که برای یه قطره آب چشماشو به آسمون دوخته، منتظره یه معجزه س تا بارون تن نهیف و خشکشو سیراب کنه، پس ببار بر من ای زیباترین، ببار مثل بارون بر تن خشک کویر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابرت زانو زدم و با تمام وجودم خواستمت ولی تو آنقدر خوبی هایم را ندیدی و مغرور شدی که الآن تمام قد ایستاده ام و پایین را نگاه نمیکنم که تو زانو زدی..... تمام شد و هر دو رفتنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گاهی اوقات می مانم به سرنوشت چه بگویم دیروز از آن روز ها بود گفت رفتی... و من  ماندم در جوابش چه بگویم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخی پاره شد رو میشه گره زد .... ولی  همیشه یه گره باقی میمونه....همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نمی تونستی با یکی باشی شاید دوس داشتی ک قاطی اکیپا شی شاید تو هم زیاد درد و دلات شاید بود تقصیر هر دویه ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــــــــــن" ....."تــــــــــــــو" و فقط... یک قاب عکس این تمام خوشبختی بود که از جیب خدا کش رفته ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام ولی اشک نمیریزم پنهام شده ام پشت لبخندی که یک دنیا ((درد)) دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی پیر میشی.... این روزا حس میکنم پیر شدم!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبی من از زندگی در غربت نیست  از تهنایی نیست  ازبی کسی هم نیست غریبی من از این است که از نزدیک ترین هایم دورم و به دور ترین هایم نزدیک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من آنگاه که برگ زردی افتاده بر زمین دیدی  مرا به خاطر آور  پاییز فصل من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که دیشب هیشکی به نیتم فال حافظ نگرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنقریدن آزردم مهم نبودم غمخوار شدم اشک یار شدم همدم جغدان شدم حالا : ی نفر این خواب منو تعبیر کنه تا ساعتای بیخوابی من تغییر کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایِ یلداییِ من که تموم نمیشه... ولی امشب یه دقیقه بیشتر دلم برات تنگ میشه مامان و بابا کاش پیشتون بودم ...حداقل همین یه شب رو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب یلدای من آغاز شد؛ نه سرخی انار... نه لبخند پسته... نه شیرینی هندوانه...  بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست...  *بی من یلدایت مبارک*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشد ... شلوغترین مکانها تنهایی ات را به رخت می کشند وشاد ترین روزها برای تو غمگین ترین روز هاست دلت که گرفته باشد نقض میشود همه قانون ها دل کجا...قانون کجا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـــــــرِ آوارِ دلـتــنــــــگـــی لــه شـــدن هـــم عــــالــــمـــــی دارد. . .!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدون تو یه کویرم که برای یه قطره آب چشماشو به آسمون دوخته، منتظره یه معجزه س تا بارون تن نهیف و خشکشو سیراب کنه، پس ببار بر من ای زیباترین، ببار مثل بارون بر تن خشک کویر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابرت زانو زدم و با تمام وجودم خواستمت ولی تو آنقدر خوبی هایم را ندیدی و مغرور شدی که الآن تمام قد ایستاده ام و پایین را نگاه نمیکنم که تو زانو زدی..... تمام شد و هر دو رفتنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گاهی اوقات می مانم به سرنوشت چه بگویم دیروز از آن روز ها بود گفت رفتی... و من  ماندم در جوابش چه بگویم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخی پاره شد رو میشه گره زد .... ولی  همیشه یه گره باقی میمونه....همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نمی تونستی با یکی باشی شاید دوس داشتی ک قاطی اکیپا شی شاید تو هم زیاد درد و دلات شاید بود تقصیر هر دویه ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــــــــــن" ....."تــــــــــــــو" و فقط... یک قاب عکس این تمام خوشبختی بود که از جیب خدا کش رفته ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام ولی اشک نمیریزم پنهام شده ام پشت لبخندی که یک دنیا ((درد)) دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی پیر میشی.... این روزا حس میکنم پیر شدم!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبی من از زندگی در غربت نیست  از تهنایی نیست  ازبی کسی هم نیست غریبی من از این است که از نزدیک ترین هایم دورم و به دور ترین هایم نزدیک