بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی مغازه دار هم میداند که زخم های ما بی شمار است بقیه پولمان را چسب زخم میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بدون اون چیکارمیکنی شرمنده دلت باش که یه باره دیگه بهت اعتمادکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس می کنم روی دست خدا مانده ام.. 
خسته اش کردم.. 
خودش هم نمی داند با من چه کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي کشتي هاي مسافربري وقت رفتن سوت ميکشند... من تنهابندري هستم که بي خبر ترک شده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده منم که در را باز میگذارم.... شاید روزی بازگردی.... دزدهم که بیاید چیز مهمی برای بردن نمیابد مهم من بودم که تو بردی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضـ ـــی وَقـ ـــت هـ ـــا دِلـَ ـــم میـ ـــخواد ، مُحـ ـــکـَ ـــم بِایستَـ ـــم وَ بِگَـ ـــم: نـــــَ ــــــه قـ ـــاطـ ـــیِ دُنیـ ـــا نِمیشَـ ـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم تمام تنم لرزید ! نه واسه خوشحالی یا عشق بازی !واسه ترس از فردای بدون او....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمي برد به همه چيز فكر كرده ام...... بيشتر به تو و ميدانم خوابي و قبل از بسته شدن چشمهايت به همه چيز فكر كرده اي ... جزمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي بي رحمي پسر...! تو كه ميدونستي روز من چه جوري قشنگ ميشه... پس چرا نميذاري ديگه صداتو بشنوم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش اون روز كه دوستم بهم گفت:خاك تو سرت!اينقدر پرروش نكن. بهش نميگفتم:خفه شو... اي كاش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـــلـــى بـــده احــســاس کــنــى مــثــل دارویــى فقط وقت نیاز ازت استفاده کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ازهم جداشدیم گفت مابه دردهم نمیخوریم ولی هیچ وقت نفهمید که من اونو واسه دردام نمیخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم چرا احساستو نشونم نمیدی چرا نمیگی دوسم داری حالا هر روزتو اس ام اساش میگه دوست دارم ولی انگار از روی اجباره نمیگفت سنگین تر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار حرفه ولی از بس سوختیم و ساختیم دیگر وجودی برایمان نمانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخوشانه میخندم شوخی می کنم سربه سرت می گذارم وتونمی دانی...  چقدرسخت است احساس خفگی کردن پشت این نقاب لعنتی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی مغازه دار هم میداند که زخم های ما بی شمار است بقیه پولمان را چسب زخم میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بدون اون چیکارمیکنی شرمنده دلت باش که یه باره دیگه بهت اعتمادکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس می کنم روی دست خدا مانده ام.. 
خسته اش کردم.. 
خودش هم نمی داند با من چه کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي کشتي هاي مسافربري وقت رفتن سوت ميکشند... من تنهابندري هستم که بي خبر ترک شده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده منم که در را باز میگذارم.... شاید روزی بازگردی.... دزدهم که بیاید چیز مهمی برای بردن نمیابد مهم من بودم که تو بردی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضـ ـــی وَقـ ـــت هـ ـــا دِلـَ ـــم میـ ـــخواد ، مُحـ ـــکـَ ـــم بِایستَـ ـــم وَ بِگَـ ـــم: نـــــَ ــــــه قـ ـــاطـ ـــیِ دُنیـ ـــا نِمیشَـ ـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم تمام تنم لرزید ! نه واسه خوشحالی یا عشق بازی !واسه ترس از فردای بدون او....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمي برد به همه چيز فكر كرده ام...... بيشتر به تو و ميدانم خوابي و قبل از بسته شدن چشمهايت به همه چيز فكر كرده اي ... جزمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي بي رحمي پسر...! تو كه ميدونستي روز من چه جوري قشنگ ميشه... پس چرا نميذاري ديگه صداتو بشنوم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش اون روز كه دوستم بهم گفت:خاك تو سرت!اينقدر پرروش نكن. بهش نميگفتم:خفه شو... اي كاش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـــلـــى بـــده احــســاس کــنــى مــثــل دارویــى فقط وقت نیاز ازت استفاده کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ازهم جداشدیم گفت مابه دردهم نمیخوریم ولی هیچ وقت نفهمید که من اونو واسه دردام نمیخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم چرا احساستو نشونم نمیدی چرا نمیگی دوسم داری حالا هر روزتو اس ام اساش میگه دوست دارم ولی انگار از روی اجباره نمیگفت سنگین تر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار حرفه ولی از بس سوختیم و ساختیم دیگر وجودی برایمان نمانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخوشانه میخندم شوخی می کنم سربه سرت می گذارم وتونمی دانی...  چقدرسخت است احساس خفگی کردن پشت این نقاب لعنتی...