بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادمیوزد میتوانی درمقابلش هم دیوار بسازی هم آسیاب بادی,تصمیم باتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* فقط برای تــــــــــــــــــو...* هیچ وقت درست و حسابی به خودت نگفتم: دوست دارم... همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــا.... دلم خیـــــــــــــــلی گرفتـــــــــ ـه خیلـــــــــــــــی... کجـــــا واست ویــــــــــژه بنویسمـــــ که جوابمو بدی.....؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بغض لعنتی بیدی است... که سال ها میگفت با چنین بادی نمیلرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تـر از آنچــه فکــرش را بکنی بــــــودی ! امـــا بــرای مــن ... گـــــران تمــام شــــدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي کسي که وجداني نداره تا بخواد بخوابونتش... سلامتي خودم که به بي وجداناهم فک ميکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه تو نگفتی که دوستم داری؟ پس چرا، تنهام گذاشتی؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی یک رابطه جوری باش که وقتی تمومش کردین  با افتخار بگی اون من رو از دست داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت هایت راشمردم... درست بود، اما این عشقت راپس بگیر، گوشه ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغل میگیرم عکساتو شاید اروم شه اغوشم.. لباسی رو ک دوس داشتی برای اینه میپوشم... روزا با قرص میخوابم,شبا تا صبح بیدارم همه میگن حالم خوش نیست,همه میگن جنون دارم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین پستم هست اما شاید آخرین عاشقانه ام باشه ............................. هنوزم........د.د

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو به آخر خط رسیدی  همیشه به یاد بیار معلمت را که  آخر خط میگفت:نقطه سر خط....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من خودم بهش گفتم ازدواج کن دلیلش هم خودت میدونی که چرا ....الان 8 ماه که من دارم درد میکشم دیگه تحمل ندارم دیگه واسم نفس کشیدن سخت شده منتظرم من رو ببری از این دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دفتر شعر و شب و تنهایی... تمام جهانم در این چهار کلمه خلاصه شده است... می توانی درکم کنی؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر از وحشت مرداب خودم دلگیرم/ بخدا منتظر فرصت یک تغییرم  من اگر برکه صفت ماندم و دریا نشدم/ چه کنم بسته تقدیرم و بی تقصیرم  مگذارید دگر بر سرراهم تله ای / من خودم بی تله در دام خودم زنجیرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان تماشاگرسبقت ثانیه هاییم:::،وبه عبورشان میخندیم:::چه آسان لحظه هارابکام هم تلخ میکنیم::: وچه ارزان به اخمی میفروشیم لذت باهم بودن را::،چه زوددیرمیشودونمیدانیم که فردامیایدوشایدمانباشیم:::

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادمیوزد میتوانی درمقابلش هم دیوار بسازی هم آسیاب بادی,تصمیم باتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* فقط برای تــــــــــــــــــو...* هیچ وقت درست و حسابی به خودت نگفتم: دوست دارم... همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــا.... دلم خیـــــــــــــــلی گرفتـــــــــ ـه خیلـــــــــــــــی... کجـــــا واست ویــــــــــژه بنویسمـــــ که جوابمو بدی.....؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بغض لعنتی بیدی است... که سال ها میگفت با چنین بادی نمیلرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تـر از آنچــه فکــرش را بکنی بــــــودی ! امـــا بــرای مــن ... گـــــران تمــام شــــدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي کسي که وجداني نداره تا بخواد بخوابونتش... سلامتي خودم که به بي وجداناهم فک ميکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه تو نگفتی که دوستم داری؟ پس چرا، تنهام گذاشتی؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی یک رابطه جوری باش که وقتی تمومش کردین  با افتخار بگی اون من رو از دست داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت هایت راشمردم... درست بود، اما این عشقت راپس بگیر، گوشه ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغل میگیرم عکساتو شاید اروم شه اغوشم.. لباسی رو ک دوس داشتی برای اینه میپوشم... روزا با قرص میخوابم,شبا تا صبح بیدارم همه میگن حالم خوش نیست,همه میگن جنون دارم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین پستم هست اما شاید آخرین عاشقانه ام باشه ............................. هنوزم........د.د

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو به آخر خط رسیدی  همیشه به یاد بیار معلمت را که  آخر خط میگفت:نقطه سر خط....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من خودم بهش گفتم ازدواج کن دلیلش هم خودت میدونی که چرا ....الان 8 ماه که من دارم درد میکشم دیگه تحمل ندارم دیگه واسم نفس کشیدن سخت شده منتظرم من رو ببری از این دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دفتر شعر و شب و تنهایی... تمام جهانم در این چهار کلمه خلاصه شده است... می توانی درکم کنی؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر از وحشت مرداب خودم دلگیرم/ بخدا منتظر فرصت یک تغییرم  من اگر برکه صفت ماندم و دریا نشدم/ چه کنم بسته تقدیرم و بی تقصیرم  مگذارید دگر بر سرراهم تله ای / من خودم بی تله در دام خودم زنجیرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان تماشاگرسبقت ثانیه هاییم:::،وبه عبورشان میخندیم:::چه آسان لحظه هارابکام هم تلخ میکنیم::: وچه ارزان به اخمی میفروشیم لذت باهم بودن را::،چه زوددیرمیشودونمیدانیم که فردامیایدوشایدمانباشیم:::