بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*محکم ترین سیلی رو کسی بهت میزنه که یه روزی بهترین نوازشگرت بوده...*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت به هر کسی مثله من هفت خط بود خوش به حاله اونی که خر اومد و خر رفت:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه ميبارد بايد اغوشي باشد,پنجره ي نيمه بازي,موسيقي,بوي خاك,سرماي هوا,گرماي عريان عاشقي,صداي تپش قلب ها,باران كه ميبارد بايد كسي باشد اما نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به سهم خود از دنیا چیزی بر می دارد، من از دنیا "دست" برداشتم‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو با همه می خوابیدی........ ولی من با فکر تو بی خوابی داشتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکه گفتم این بهارافسردنی است.منکه گفتم این پرستومردنی است.منکه گفتم ای دل بی بندوبار.عشق یعنی رنج یعنی انتظار.آه عجب کاری بدستم داد دل.هم شکست وهم شکستم داددل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوم است..................... لحظه ای که دست 2عاشق را دردست هم دیدن درحالی که خودت تشنه ی یه بار توخواب دیدنشی...................... .....................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تو همه ي کلاس هاي زبان جهان را برو چه فايده وقتیکه زبان مرا نمي فهمي ؟???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته داد بزنی "دوست دارم " بعد آروم زیر لب اضافه کنی"لعنتی" بعد بگی، تو که هیچوقت نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یادت رو با چنگ و دندان نگه داشتم افسوس اخرین دندانم رو هم شکستن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بعضــیــآ هــم بــآید گفــت :  عزیــزم یــه رآســت بــگو ببیـــنم بلــدی...؟ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحمی بزرگیست...که روزگار اجازه "دوست داشتن" و "خواستن" کسی را به ما بدهد...اما اجازه "داشتنش"را نه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو... اینجا ادم ها دروغ های شاخدار میگویند و دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااااااااا خسته شدم... از بس ارزو کردم و دیگران به ان رسیدند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به يه دليل مرگ رو دوس دارم... ميخوام بدونم بعد از مرگم واسم گريه ميكني يا نه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلم ميخواهد كفش هايم را تابه تا بپوشم............... تا ببينم.... كسي حواسش به من هست ؟؟!!.........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*محکم ترین سیلی رو کسی بهت میزنه که یه روزی بهترین نوازشگرت بوده...*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت به هر کسی مثله من هفت خط بود خوش به حاله اونی که خر اومد و خر رفت:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه ميبارد بايد اغوشي باشد,پنجره ي نيمه بازي,موسيقي,بوي خاك,سرماي هوا,گرماي عريان عاشقي,صداي تپش قلب ها,باران كه ميبارد بايد كسي باشد اما نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به سهم خود از دنیا چیزی بر می دارد، من از دنیا "دست" برداشتم‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو با همه می خوابیدی........ ولی من با فکر تو بی خوابی داشتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکه گفتم این بهارافسردنی است.منکه گفتم این پرستومردنی است.منکه گفتم ای دل بی بندوبار.عشق یعنی رنج یعنی انتظار.آه عجب کاری بدستم داد دل.هم شکست وهم شکستم داددل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوم است..................... لحظه ای که دست 2عاشق را دردست هم دیدن درحالی که خودت تشنه ی یه بار توخواب دیدنشی...................... .....................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تو همه ي کلاس هاي زبان جهان را برو چه فايده وقتیکه زبان مرا نمي فهمي ؟???

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته داد بزنی "دوست دارم " بعد آروم زیر لب اضافه کنی"لعنتی" بعد بگی، تو که هیچوقت نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یادت رو با چنگ و دندان نگه داشتم افسوس اخرین دندانم رو هم شکستن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بعضــیــآ هــم بــآید گفــت :  عزیــزم یــه رآســت بــگو ببیـــنم بلــدی...؟ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحمی بزرگیست...که روزگار اجازه "دوست داشتن" و "خواستن" کسی را به ما بدهد...اما اجازه "داشتنش"را نه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو... اینجا ادم ها دروغ های شاخدار میگویند و دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااااااااا خسته شدم... از بس ارزو کردم و دیگران به ان رسیدند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به يه دليل مرگ رو دوس دارم... ميخوام بدونم بعد از مرگم واسم گريه ميكني يا نه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلم ميخواهد كفش هايم را تابه تا بپوشم............... تا ببينم.... كسي حواسش به من هست ؟؟!!.........