بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟/نمی یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی/برو بگذر از این بازار/از این مستی و طنازی /اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو میبازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تــــــه سیـــــگار و پنجــــــــره باز.. مانــــــــده ایم که کـــــــــدام یــــــک براى سقوط مناســـب تریــــم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن از عــــطـــرِ آهســـــته‌ی هــــوا مـــــی‌فهــــمـــم تــــو بـــایـد تـــازگـــی‌هـــــا از ایــــنجا گـــــذشـــته باشــــــی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه روی رگم دلم شکسته تر از شیشه هایی است که هر روز میخواهم روی رگم بکشم........... تو بگو کدام را بکشم شیشه را یا شکسته های دلم را؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خدا برای یه بار که شده قلم سرنوشت رو در دست ما میداد تا تنهایی راخط میزدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان همانند روشن شدن کبریتیست ومرگش خاموشی آن,بنگر دراین فاصله چه کردی گرما بخشیدی؟یا سوزاندی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه وقتی تنهایی چشات پر شده از اشک اونی که دوسش داری بیاد دست بزاره رو شونت و بگه تو تنها نیستی من کنارتم تا اخرش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از روزی که من از نژادشیشه باشم وشکستنی وتواز نژاد جاده و رفتنی... تو رفتی و من شکستم و چه تلخ بی حساب شدیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی گریزی نیست!بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند!نمی خواهم کسی شال گردن اضافی اش را دور گردن آدم برفی احساس من بیندازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین کام میگری مرد ... در این سرمای خیابان به یاد کدام عشق خاطراتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا اخه دنیا بده اون کسی که تو بدترین لحظات میتونه ارومت کنه"داغونت میکنه وباحرفاش ازارت میده و دلت رو میشکونه ومیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בرב בلت را بــﮧ کســے نگو چون یاב مــے گیرنـב בلت را از کجا بــﮧ בرב آورنـב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشــــــــــــــــــــــه ב ر کودکی می مانـــــ ב یم تا بهــــــــــــ جای ב لهایــــــــــمان ... سر زانوهایمان زخمی می شــــــ ב !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مردن راضی ام پیشم نمی آید اجل بخت بد بین کز اجل نیز ناز می باید کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن مرگ حقه... گاهي وقتا نبايد صبر کرد بايد حقو گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــچـاره دختـــــرکــــــ... چـــه مـــردانـــی بــــرای بـــه چنـــگـــــ اوردنــــش جــنــگــیــدنـــد..  و او... تســــلــــیــــم یــکــــ نـــــــــامــــــرد شـــــد..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟/نمی یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی/برو بگذر از این بازار/از این مستی و طنازی /اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو میبازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تــــــه سیـــــگار و پنجــــــــره باز.. مانــــــــده ایم که کـــــــــدام یــــــک براى سقوط مناســـب تریــــم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن از عــــطـــرِ آهســـــته‌ی هــــوا مـــــی‌فهــــمـــم تــــو بـــایـد تـــازگـــی‌هـــــا از ایــــنجا گـــــذشـــته باشــــــی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه روی رگم دلم شکسته تر از شیشه هایی است که هر روز میخواهم روی رگم بکشم........... تو بگو کدام را بکشم شیشه را یا شکسته های دلم را؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خدا برای یه بار که شده قلم سرنوشت رو در دست ما میداد تا تنهایی راخط میزدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان همانند روشن شدن کبریتیست ومرگش خاموشی آن,بنگر دراین فاصله چه کردی گرما بخشیدی؟یا سوزاندی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه وقتی تنهایی چشات پر شده از اشک اونی که دوسش داری بیاد دست بزاره رو شونت و بگه تو تنها نیستی من کنارتم تا اخرش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از روزی که من از نژادشیشه باشم وشکستنی وتواز نژاد جاده و رفتنی... تو رفتی و من شکستم و چه تلخ بی حساب شدیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی گریزی نیست!بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند!نمی خواهم کسی شال گردن اضافی اش را دور گردن آدم برفی احساس من بیندازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین کام میگری مرد ... در این سرمای خیابان به یاد کدام عشق خاطراتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا اخه دنیا بده اون کسی که تو بدترین لحظات میتونه ارومت کنه"داغونت میکنه وباحرفاش ازارت میده و دلت رو میشکونه ومیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בرב בلت را بــﮧ کســے نگو چون یاב مــے گیرنـב בلت را از کجا بــﮧ בرב آورنـב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همیشــــــــــــــــــــــه ב ر کودکی می مانـــــ ב یم تا بهــــــــــــ جای ב لهایــــــــــمان ... سر زانوهایمان زخمی می شــــــ ב !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مردن راضی ام پیشم نمی آید اجل بخت بد بین کز اجل نیز ناز می باید کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن مرگ حقه... گاهي وقتا نبايد صبر کرد بايد حقو گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــچـاره دختـــــرکــــــ... چـــه مـــردانـــی بــــرای بـــه چنـــگـــــ اوردنــــش جــنــگــیــدنـــد..  و او... تســــلــــیــــم یــکــــ نـــــــــامــــــرد شـــــد..