بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می مانم...... زندگی میکنم ....... میخنم با صدای بلند ............ به کوری کسی که چشمانم را همیشه بارانی میخواست....... لایک: من چقد خوشبختم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب همیشگی من شروع بیداری تو! بیا دلم خسته شد از خوابای تکراری "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـسـلـی شـده ایـم … ڪه از نـاچـاری ، بـه دردهـایِ هـم لایڪ مـیـزنـیــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفــــتـــــه ای امـــا رد پــــایــت مـــانـــده ست در مـــن ! کــــنــار تـــنــهــایــی ام قـدم مــیــزنــد بــی مــــــن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است لبریز گفتن باشی ولی..... در کنارت هیچ محرمی نباشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید میرود و گذرش هم اینطرف ها نمی افتد، کاش میدانست یک مرد شاید از عشق بمیرد... اما از پا نمی افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری همه اش رنج است پس اگر همچون خود نیافتی مثل خدا تنها باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی خوبه یکی انقدر دوست داشته باشه که بقیه بهت حسودی کنن.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـسـیـر را بـه خـاطـر بـسـپـار مـقـصـد هـمـان مـسـیـر اسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـا هـمـیـشـه مـیـخـواهـمـت... پـس رفـتـنـت آغـاز ویـرانـی اسـت... حـرفـش را مـزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی اوقات شباھتی کہ در متنی با خودت پیدا میکنی باعث میشود آن متن را دوست داشتہ باشی،با وجود اینکہ آنرا کامل درک نکنی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم خدا هم دیگه ازم بریده ... امروز صداش کردم چیزی نشنیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم ان قدر زنده بمونم، تا تو فرصت داشته باشی تمام آنچه ک از من دریغ کردی را جبران کنی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم در نبودنم بیشتر از بودنم بهت خوش بگذره ک حداقل دلیلی برای فراموشی داشته باشی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مخاطب خاصم نداریم لا اقل یه اس ام اس بده توی اینباکس موبایلم بین اس ام اس های ایرانسل فاصله بیفته :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفـــــا ً !!! کمــــی دورتـــر بـــایـــست … مـــن دیـــوانـــه تـــر از آنـــم … کــه بـــی هـــوا ، در آغــوشـــت نـــگیـــرم … !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می مانم...... زندگی میکنم ....... میخنم با صدای بلند ............ به کوری کسی که چشمانم را همیشه بارانی میخواست....... لایک: من چقد خوشبختم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب همیشگی من شروع بیداری تو! بیا دلم خسته شد از خوابای تکراری "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـسـلـی شـده ایـم … ڪه از نـاچـاری ، بـه دردهـایِ هـم لایڪ مـیـزنـیــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفــــتـــــه ای امـــا رد پــــایــت مـــانـــده ست در مـــن ! کــــنــار تـــنــهــایــی ام قـدم مــیــزنــد بــی مــــــن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است لبریز گفتن باشی ولی..... در کنارت هیچ محرمی نباشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید میرود و گذرش هم اینطرف ها نمی افتد، کاش میدانست یک مرد شاید از عشق بمیرد... اما از پا نمی افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری همه اش رنج است پس اگر همچون خود نیافتی مثل خدا تنها باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی خوبه یکی انقدر دوست داشته باشه که بقیه بهت حسودی کنن.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـسـیـر را بـه خـاطـر بـسـپـار مـقـصـد هـمـان مـسـیـر اسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـا هـمـیـشـه مـیـخـواهـمـت... پـس رفـتـنـت آغـاز ویـرانـی اسـت... حـرفـش را مـزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی اوقات شباھتی کہ در متنی با خودت پیدا میکنی باعث میشود آن متن را دوست داشتہ باشی،با وجود اینکہ آنرا کامل درک نکنی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم خدا هم دیگه ازم بریده ... امروز صداش کردم چیزی نشنیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم ان قدر زنده بمونم، تا تو فرصت داشته باشی تمام آنچه ک از من دریغ کردی را جبران کنی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم در نبودنم بیشتر از بودنم بهت خوش بگذره ک حداقل دلیلی برای فراموشی داشته باشی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مخاطب خاصم نداریم لا اقل یه اس ام اس بده توی اینباکس موبایلم بین اس ام اس های ایرانسل فاصله بیفته :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفـــــا ً !!! کمــــی دورتـــر بـــایـــست … مـــن دیـــوانـــه تـــر از آنـــم … کــه بـــی هـــوا ، در آغــوشـــت نـــگیـــرم … !